Maltesiska

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
maltesiska
Malti
Talas i Malta med flera
Region Malta
Antal talare 330 000
Klassificering afroasiatiskt

 semitiskt
  centralsemitiskt
   arabiskt

    maltesiska
Officiell status
Officiellt språk i Malta, EU
Språkmyndighet -
Språkkoder
ISO 639-2 (B) / (T)
ISO 639-3 [1]
SIL MLS

Maltesiska är ett språk tillhörande den semitiska språkfamiljen. Det är officiellt språkMalta och i EU. Språket delas in i sju dialekter.

Det har utvecklat sig från arabiskan i Maghreb, främst tunisisk arabiska. På senare tid har språket påverkats mycket av italienska, sicilianska och engelska, både vad gäller ordförråd och fonetik.

Maltesiska är det enda semitiska språk som skrivs på det standardiserade latinska alfabetet (se nedan). Det är även det enda semitiska språk som talas av ursprungsbefolkningen i något europeiskt land, även om Malta är en del av den afrikanska kontinentalplattan.

Språket blev officiellt språk i Malta 1936, tillsammans med engelska. Tidigare var det officiella språket i Malta italienska. Idag talar omkring 371 900 människor maltesiska, och många av dem bor i Australien, Kanada, Italien, Tunisien, Storbritannien och USA.

Det äldsta kända dokumentet som skrivits på maltesiska är "Il Cantilena," en dikt som skrevs på 1400-talet av Pietro Caxaro. Under århundraden hade maltesiskan inget skriftspråk.

Alfabet

Det maltesiska alfabetet är baserat på det latinska alfabetet, med tillägg av några bokstäver som har diakritiska tecken.

Det består av 30 bokstäver:

A a B b Ċ ċ D d E e F f Ġ ġ G g Għ għ H h Ħ ħ I i Ie ie J j K k
/ɐ/ /b/ /tʃ/ /d/ /ɛ/ /f/ /dʒ/ /g/ /ˤː, ħː/ /ħ/ /ɪ/ /iɛ, iː/ /j/ /k/
L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Ż ż Z z
/l/ /m/ /n/ /o/ /p/ /ʔ/ /r/ /s/ /t/ /ʊ/ /v/ /w/ /ʃ, ʒ/ /ts, dz/ /z/

Alfabetet innehåller inte den latinska bokstaven Y.

Textprov

Herrens bön på maltesiska:

Missierna li inti fis-smewwiet,
Jitqaddes ismek,
Tiġi saltnatek
Ikun li trid Int kif fis-sema hekkda fl-art.
Ħobżna ta' kuljum
agħtina llum
aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni.
Amen.

Med undantag av första ordet, Missierna, "vår Fader", och sista Amen, är alla ord av arabiskt ursprung.

Språkträd


Wikipedia
Wikipedia har en upplaga på Maltesiska.


Personliga verktyg