Postposition

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En postposition är en typ av adposition, ett grammatiskt ord som uttrycker någon sorts relation mellan en nominalfras och en annan del av satsen. Postpositioner är adpositioner som placeras efter huvudordet, till skillnad från prepositioner som föregår sitt huvudord. I svenskan används normalt prepositioner, men språket har emellertid ett antal uttryck där adpositionen placeras efter huvudordet och således kan betraktas som postpositioner. Här är en lista som torde innehålla de flesta exemplen:

  • Emellan i uttryck som oss emellan och vänner emellan
  • Om i året om
  • Runt i uttryck som jorden runt och Vättern runt samt i uttrycken dygnet runt och året runt
  • Förutan i uttryck som honom förutan som förekommer i vissa språkstilar
  • Ut (som normalt är ett adverb, inte en preposition) i uttryck som livet ut, året ut och matchen ut.
  • Nära i att stå någon nära och liknande uttryck.
  • Kring i biskop Thomas frihetssång: "Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring."
  • In i år ut och år in.
  • Igenom i hela vintern igenom.


I grundläggande språktypologisk kategorisering jämställs lokalkasussuffix med postpositioner vid kartläggningar av hur språk placerar det element som har den aktuella funktionen. Lokalkasusändelser har oftast uppkommit genom att postpositioner smält samman med huvudordet och kommit att uppfattas som en del av det.


Personliga verktyg