Leninism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Om den politiska ideologin:
Kommunism
Ideologier
Marxism
Leninism
Marxism-leninism
Vänsterkommunism
Luxemburgism
Anarkokommunism
Trotskism
Titoism
Maoism
Eurokommunism
Basbegrepp
Klasskamp
Kommunistparti
Historisk materialism
Proletariatets diktatur
Internationaler
Kommunisternas förbund
Första internationalen
Kommunistiska Internationalen
Fjärde internationalen
Kommunister
Karl Marx
Friedrich Engels
Vladimir Lenin
Josef Stalin
Mao Zedong
Rosa Luxemburg
Lev Trotskij
Anton Pannekoek
Antonio Gramsci
Peter Kropotkin
Relaterade ämnen
Anarkism
Antikapitalism
Antikommunism
Demokratisk centralism
Proletär internationalism
Stalinism
Kommunismens historia
Politisk vänster
Nya vänstern
Postkommunism
Urkommunismen
Socialism
Politik
Denna tabell: visa  diskussion  redigera

Leninism (ryska: ленинизм) är en politisk ideologi formad av Lenin som påvisar tillvägagångssättet för hur det kommunistiska samhället skall skapas.[1] Leninism kallas den ideologi som bygger på Vladimir Lenins tolkning av marxismen och som blev grunderna för bolsjevismen och den tidiga kommunistiska rörelsen i Ryssland.

Lenin vidareutvecklade marxismen i det han själv menade var "imperialismens epok", som han såg som kapitalismens högsta och sista stadium. Lenin menade att arbetarklassen skulle ledas i revolution av ett disciplinerat, avantgardistiskt parti som praktiserade demokratisk centralism. Målet var att avskaffa kapitalismen och att genom proletariatets diktatur bygga ett socialistiskt samhälle. Detta skulle kunna ske genom ett förbund mellan arbetare och bönder, och Lenin menade att en socialistisk revolution i det industriellt efterblivna Ryssland enbart vore möjlig med hjälp av den kraft bönderna tidigare visat i historien i form av bonderevolutioner.

Lenins politik var också en kritisk reaktion mot den framväxande socialdemokratin, som trodde att socialismen skulle gå att uppnå genom fredliga reformer.

Lenin var internationalist och ansåg att socialismen enbart kunde uppnås genom världsrevolution. Tsarryssland var ett efterblivet bondeland och Lenin menade att en revolution i Ryssland bara skulle kunna överleva om revolutionen spred sig till de mera industrialiserade länderna i Västeuropa. Men Lenin såg på Ryssland som "den svagaste länken i imperialismens kedja" och trodde att om den ryska länken brast skulle revolutionen spridas över världen.

Följaktligen bildades under Grigorij Zinovjevs ledning år 1919 den Kommunistiska Internationalen som hade till uppgift att leda kampen för världsrevolutionen efter förebild från bolsjevikernas maktövertagande efter oktoberrevolutionen 1917.

De fyra beståndsdelar vilka anses vara viktiga i Lenins ideologiska tankar är:[2]

  1. Teorin om imperialismen vilka ger resultaten. - Imperalistiska krig, proletär revolution, arbetararistokrati och internationell klasskamp.
  2. Läran om - Partiet av ny typ - där partiet ska härska över statsförvaltning.
  3. Läran om - Proletariatets diktatur.
  4. Utbyggnad av den historiska marxismen till dialektisk materialism.

Lenin lät producera sina tankar bland annat i skrifterna.[3]


Källor

Noter

  1. Prismas Nya Uppslagsbok, sidan 464 uppslagsordet Leninism -> Marxism-leninism
  2. "Tidens Världshistoria". Stockholm, (1987) sidan 140
  3. "Tidens Världshistoria". Stockholm, (1987) sidan 140

Litteratur

Personliga verktyg