Urkommunismen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Om den politiska ideologin:
Kommunism
Ideologier
Marxism
Leninism
Marxism-leninism
Vänsterkommunism
Luxemburgism
Anarkokommunism
Trotskism
Titoism
Maoism
Eurokommunism
Basbegrepp
Klasskamp
Kommunistparti
Historisk materialism
Proletariatets diktatur
Internationaler
Kommunisternas förbund
Första internationalen
Kommunistiska Internationalen
Fjärde internationalen
Kommunister
Karl Marx
Friedrich Engels
Vladimir Lenin
Josef Stalin
Mao Zedong
Rosa Luxemburg
Lev Trotskij
Anton Pannekoek
Antonio Gramsci
Peter Kropotkin
Relaterade ämnen
Anarkism
Antikapitalism
Antikommunism
Demokratisk centralism
Proletär internationalism
Stalinism
Kommunismens historia
Politisk vänster
Nya vänstern
Postkommunism
Urkommunismen
Socialism
Politik
Denna tabell: visa  diskussion  redigera

Urkommunismen eller primitiv kommunism är, enligt marxismen, det tidigaste, ursprungliga stadiet av mänsklighetens förhistoria. Det skall ha varit en period av klasslösa samhällen där människor levde tillsammans i stammar som jägare och samlare med få eller inga egentliga ägodelar. Detta tillstånd ska ha ändats med införandet av boskapshållning och jordbruk, och det överflöd som detta förde med sig vilket i sin tur skapade utrymme för ägande och social skiktning. Stöd för tanken om urkommunismen fann Marx och Engels bland annat hos den i slutet av 1800-talet upphöjde amerikanske antropologen Lewis H. Morgan.

Som vetenskaplig idé har tanken om urkommunismen inte så starkt stöd idag; förhistoriska samhällen levde under mycket olika förhållanden och hade säkert inte alla de drag som de tidiga marxisterna antog. Som politisk idé och inspirationskälla lever dock tanken med viss kraft, främst bland anhängare av anarko-primitivism.

Källa

Personliga verktyg