Eurokommunism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Om den politiska ideologin:
Kommunism
Ideologier
Marxism
Leninism
Marxism-leninism
Vänsterkommunism
Luxemburgism
Anarkokommunism
Trotskism
Titoism
Maoism
Eurokommunism
Basbegrepp
Klasskamp
Kommunistparti
Historisk materialism
Proletariatets diktatur
Internationaler
Kommunisternas förbund
Första internationalen
Kommunistiska Internationalen
Fjärde internationalen
Kommunister
Karl Marx
Friedrich Engels
Vladimir Lenin
Josef Stalin
Mao Zedong
Rosa Luxemburg
Lev Trotskij
Anton Pannekoek
Antonio Gramsci
Peter Kropotkin
Relaterade ämnen
Anarkism
Antikapitalism
Antikommunism
Demokratisk centralism
Proletär internationalism
Stalinism
Kommunismens historia
Politisk vänster
Nya vänstern
Postkommunism
Urkommunismen
Socialism
Politik
Denna tabell: visa  diskussion  redigera

Eurokommunism kallades med samlingsbeteckning de etablerade kommunistiska partier i Västeuropa som baserade sin teoretiska och praktiska politik på en västeuropeisk demokratisk kontext. Detta innebar bland annat öppna avståndstaganden från Sovjetunionens politik, en ny form av socialism där en socialistisk revolution accepterar den borgerliga demokratins grundvalar (åsiktsfrihet, fria val etc.) samt en ny uppfattning om det kommunistiska partiets roll och struktur. Den huvudsakliga teoretiska basen kan sägas utgöras av Antonio Gramscis marxistiska verk som ifrågasatte sekterism hos vänstern, och som uppmanade kommunistiska partier att öppna upp för sociala allianser, för att vinna folkligt stöd till genomförandet av reformer. Han såg detta som ett steg i att göra vänstern mer framgångsrik i den hegemonin som rådde i samhället.

I första hand avses med begreppet normalt de relativt starka kommunistpartierna som fanns i Frankrike (PCF) och Italien (PCI) under efterkrigstiden, men rörelsen vann även stöd hos andra kommunistiska partier inom och utanför Europa.Under 1960-70 talet hade eurokommunismen ett inte ringa inflytande bland odogmatiska demokratiska socialister inom den så kallade nya vänstern.

En föregångare till eurokommunismen, och ett närbesläktat försök att skapa en enad demokratisk socialistisk arbetarrörelse kan finnas i den österrikiska socialdemokratin under första halvan av 1900-talet,den så kallade austro-marxismen.

Michail Gorbatjov refererar bland annat i sina memoarer till eurokommunism när han berättar om hur han lanserade glasnost och perestrojka i Sovjetunionen.

Referenser

Personliga verktyg