Humanisterna (förbund)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Förbundet Humanisterna (inte att förväxla med Svenska humanistiska förbundet) är en förening med nio lokalavdelningar (i Sverige) för personer med en sekulär (icke-religiös) humanistisk livsåskådning, en form av modern humanism, med syfte att främja denna livssyn. Föreningen bildades 1999 genom omdöpning av det dåvarande Human-Etiska Förbundet,

Förbundet är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation för människor med en sekulär livsåskådning. Man företräder en livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik, rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på bas av moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder och resultat, med ändamålet att främja en sekulär humanistisk livssyn som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik.

Bland aktiviteterna finns bland annat "humanistisk konfirmation", stöd vid anordnande av begravning och lobbyarbete för att den obligatoriska skolan ska vara icke-konfessionell, det vill säga inte ha en religiös inriktning. Man verkar också för att avskaffa gudstjänster på statligt finansierad TV och radio, och för att ge sekulära livsåskådningar lika mycket tid i media som religiösa.

Förbundet anser att lagen om trossamfund bör ändras så att ungdomar från tolv års ålder får rätt att utträda ur ett trossamfund utan att det som nu krävs medgivande av föräldrarna. Ungdom från tolv års ålder bör enligt förbundet inte heller kunna anslutas till trossamfund utan sitt medgivande. Man anser också att kyrkan inte ska ha särstatus vid krishantering – ofta nämns det i media att kyrkor står öppna ifall folk behöver stöd, utan att något icke-religiöst alternativ nämns.

Innehåll

Organisation

Förbundet är anslutet till International Humanist and Ethical Union (IHEU) som bildades av UNESCOs dåvarande generalsekreterare Julian Huxley. IHEU har bevakningsstatus i UNESCO och flera andra av FN:s församlingar. Humanisterna ger också ut tidskriften "Humanisten" som utkommer sex gånger per år. Humanisterna har enligt egna uppgifter cirka 4 200 medlemmar. Ordförande för Humanisterna är Christer Sturmark sedan 27 februari 2005. Förbundssekreterare är Staffan Gunnarson. I styrelsen ingår bland andra Sara Mohammad.

Humanisterna har lokala avdelningar och nätverk i Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Dalarna, Malmö, Örebro, Småland och Östergötland.

Exkristen

Man har också tagit ett initiativ till Exkristen, ett webbaserat nätverk för före detta kristna.[1] Syftet med Exkristen är att:

 • Vara en mötesplats för människor som lämnat sin tro och som inte längre kan eller vill söka svaret på livets frågor i religionen.
 • Vara ett bollplank för sökare och tvivlare.
 • Vara en inspiratör och försvarare för kritiskt tänkande.[2]

Exkristen är inte någon formaliserad organisation utan verksamheten är kopplad till hemsidan och dess nätforum.

Unga humanister

Den 10 november 2007 startades Unga humanister, ett humanistiskt ungdomsförbund, med Knut Stahle som ordförande.

Historia

Förbundet bildades 1979 under namnet Human-Etiska Förbundet i Sverige men bytte namn 1999. Grundaren och förste ordförande var advokaten och före detta professor i förvaltningsrätt vid Buenos Aires Universitet José Manuel Fernández Santana. Filosofen Ingemar Hedenius (som skrev ett utkast till förbundets stadgar) och författaren Per Anders Fogelström blev hedersmedlemmar en liten tid efter bildandet.

Ordförande

 • José Manuel Fernández Santana (1979–1982)
 • Anders Aspegren (1982–1989)
 • Rudolf Engström (1989–1990)
 • Ebon Stranneby (1990–199x)
 • Gunnar Ståldal (199x–199x)
 • Mikael Göransson (1995–1999)
 • Carl-Johan Kleberg (1999–2004)
 • Ludvig Grahn (2004–2005)
 • Christer Sturmark (2005–)

Ingemar Hedenius-priset

Humanisterna delar årligen ut Ingemar Hedenius-priset till en person som "främjat humanism, rationalism och vetenskaplig kunskap". Syftet med priset är att "stödja och uppmärksamma personer som arbetar och verkar i Hedenius anda".[3] Vinnaren offentliggörs vanligen på Humanismens dag, den 10 november.

Pristagare

Kristallkulan

Humanisterna instiftade 15 december 2005 priset Kristallkulan i syfte att motverka pseudovetenskap. Priset om 100 000 kronor, som bygger på en idé av James Randi, tilldelas den som kan demonstrera någon paranormal eller övernaturlig förmåga som saknar vetenskaplig förklaring. Förutsättningen är att fenomenet kan demonstreras under tillfredsställande kontrollerade testformer.

Källor

 1. Pressmeddelande 2007-02-15, Humanisterna lanserar nätverk för exkristna
 2. Exkristen.se, Introduktion
 3. Humanisterna – Hedeniuspriset

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk