UNESCO

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif


Genvägar:
WP:AIVPN
WP:VA
Här listas potentiella utvalda artiklar
Utvalda artiklar · Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utvalda bilder
WP:VA omredigerar hit. Det är även en förkortning för det gamla namnet för Veckans samarbete.

En artikel som är tillräckligt bra kan bli vald till utmärkta artiklar eller bra artiklar genom omröstning på Rilpedia:Artikelnomineringar. Denna sida listar artiklar som av någon, eller några användare anses vara lämpliga, eller på väg att bli lämpliga, för nominering, det vill säga, att artiklarna anses vara på väg att uppfylla kriterierna.

Om du hittar en riktigt bra artikel och önskar lista den här, kontrollera först att artikeln överensstämmer mot gällande kriterier. Lägg den sedan under lämplig rubrik, och placera mallen {{AIVPN}} på artikelns diskussionssida. Just nu finns det 265 artiklar på denna sida eller 0.1% av Wikipedias artiklar.

 • Läs och kommentera gärna listans artiklar, skriv kortfattade synpunkter på artikeln efter artikelns länk på denna sida. Signera alltid dina kommentarer. Listan kan givetvis ändras så den stämmer med artiklarnas verkliga status, var djärv.
 • Artiklar kan förbättras på Rilpedia:Detaljgranskning, en process där användare kan anmäla artiklar och ge konstruktiv kritik och feedback på dem så eventuella brister kan åtgärdas.
 • Om du anser att en artikel ser ut att uppnå läsvärd eller utmärkt status, kan du nominera den på Rilpedia:Artikelnomineringar. Det är inte nödvändigt att lägga in artiklar på den här listan innan de nomineras, men det kan vara ett bra sätt för att få den där sista putsen som behövs.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett av Förenta nationernas underorgan. Dess syfte är att verka till fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom områdena utbildning, vetenskap och kultur utan åtskillnad med avseende av ras, kön, språk eller religion i syfte att främja den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt FN-stadgan. Organisationen bildades 16 november 1945. Unescos generaldirektör är Koïchiro Matsuura från Japan.

Unesco har 193 medlemsländer och 6 associerade medlemmar. Organisationen har sitt säte i Paris, med över 50 kontor och många specialiserade institut och centra över hela världen. De flesta av kontoren är ”kluster”-kontor som omfattar tre eller flera länder, men det finns också nationella och regionala kontor. Unesco uppfyller sina mål genom fem stora program: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, kultur och kommunikation och information. Projekt som sponsras av Unesco är omfattar läs-, skriv-, tekniska och lärarutbildningsprogram, internationella vetenskapliga program, främjande av oberoende medier och pressfrihet, regionala och kulturella historiska projekt, främjande av kulturell mångfald, internationella samarbetsavtal för att säkra världens kultur- och naturarv (världsarv, som Unesco är särskilt kända för) och för bevara de mänskliga rättigheterna, samt försök att överbrygga den globala digitala klyftan.

Innehåll

Historia

Unesco grundades 16 november 1945 i London då 37 länder skrev under organisationens konstitution. Konstitutionen trädde i kraft 4 november 1946 då den ratificerats av 20 länder.

Unesco har under åren varit en mycket kontroversiell organisation. Under 1970- och 1980-talen ansåg Västländerna, särskilt USA och Storbritannien, att organisationen användes som ett forum för kommunister och tredje världen att attackera Väst. Unesco utvecklade en plan kallad New World Information Order för att stoppa lögner och den felaktiga information som spreds om utvecklingsländerna. Väst avvisade det som ett försök av tredje världen och kommunistiska dikaturer att krossa tryckfriheten; USA lämnade organisationen i protest 1984 och Storbritannien lämnade den 1985 (Storbritannien blev åter medlem 1997 och USA 2003). Unesco har även kritiserats av en del för den stora och krångliga byråkratin, vilket organisationen har gemensamt med andra delar av FN-systemet.

Organisationen

Unescos arbete är organiserat i en generalkonferens, en exekutiv styrelse och ett sekretariat. Medlemsländerna har nationella organ eller kommissioner som samarbetar med inhemska myndigheter och institutioner och är länken mellan det egna landet och Unesco. Unesco inrättar dessutom tillfälliga eller ständiga kommissioner för särskilda frågor. Unesco är knutet till FN som ett underorgan inom Ekonomiska och sociala rådet.

I generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ, ingår samtliga medlemsländer med högst fem ombud, och den beslutar om riktlinjer och huvudsaklig strategi för Unescos kommande arbete. Den sammanträder vartannat år. I den exekutiva styrelsen ingår femtioåtta av generalkonferensen valda medlemmar. Sekretariatet är generaldirektörens stab, och dess kontor är förlagt till Paris. Generaldirektören väljs för sex år och kan omväljas. I Sverige är Svenska Unescorådet förlagd till Utbildningsdepartementet, och ger regeringen råd inom sitt verksamhetsområde; motsvarigheten i Finland är Finlands Unesco-kommission, vars sekretariat bestrids av Undervisningsministeriet.

Idag är 191 länder medlemmar i Unesco (per mars 2005) därtill har man sex associerade medlemmar.

Under åren har Unesco tillsatt flera specialkommissioner, som till exempel den oberoende Världskommissionen för kultur och utveckling 1992. Unesco var även ansvarigt för grundandet av OANA. Man finansierar ISCU. Unesco har även goodwillambassadörer som använder sina talanger eller sin berömmelse för att sprida Unescos ideal.

Verksamhet

Huvudprogram

Unesco försöker uppnå sina mål genom fem huvudprogram:

Andra projekt

Unesco stödjer projekt inom läskunnighets-, teknik- och lärarutbildningsprogram; internationella vetenskapsprogram; regionala och kulturella historieprojekt, främjandet av kulturell mångfald; internationella samarbetsavtal för att säkra världsarven och för att skydda mänskliga rättigheter samt försöker att minska den världsomfattande digitala klyftan.

Världsarv och dylikt

Ett av Unescos uppdrag är att upprätthålla tre listor med objekt av stort värde för hela mänskligheten:

Världsarvsskolor

Tryckfrihetsdagen

Varje år manifesterar Unesco sitt stöd till åsiktsfrihet och tryckfrihet genom att fira Världsdagen för tryckfrihet den 3 maj. Firandet har hållits sedan 1993, då Unesco lyckades förmå FN att utlysa dagen. Händelsen hålls för att minnas, fira och framhålla vikten av en fri press för ett välmående demokratiskt och fritt samhälle.

Unescos generaldirektörer

 1. Flag of the United Kingdom.svg Julian Huxley, Storbritannien (19461948)
 2. Flag of Mexico.svg Jaime Torres Bodet, Mexiko (19481952)
 3. Flag of the United States.svg John Wilkinson Taylor, USA (tillförordnad 19521953)
 4. Flag of the United States.svg Luther Evans, USA (19531958)
 5. Flag of Italy.svg Vittotino Veronese, Italien (19581961)
 6. Flag of France.svg René Maheu, Frankrike (19611974; tillförordnad 1962)
 7. Flag of Senegal.svg Amadou-Mahtar M'Bow, Senegal (19741987)
 8. Flag of Spain.svg Federico Mayor, Spanien (19871999)
 9. Flag of Japan.svg Koïchiro Matsuura, Japan (sedan 1999)

Se även

Externa länkar

(engelska)

(svenska)

(svenska)

Personliga verktyg