Utbildningsdepartementet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Utbildningsdepartementet är ett departement i det svenska regeringskansliet vilken handhar nationella frågor om utbildning i Sverige. Departementet hette till 1 januari 1968 Ecklesiastikdepartementet, då det ombildades under namnet Utbildningsdepartementet under Olof Palme. 1 januari 2005 slogs departementet samman med Kulturdepartementet till Utbildnings- och kulturdepartementet, men den nya regeringen Reinfeldt särade åter på utbildnings- och kulturfrågor till två olika departement från och med 1 januari 2007.

Historiskt sett har Utbildningsdepartementet sina rötter i kyrkans verksamhetsområde, vilket inbegrep utbildning, forskning och kulturella frågor. Med sekulariseringen minskade de rent kyrkliga frågorna i betydelse, medan frågor om undervisning ökade. Sedan årsskiftet den 1 januari 2007 hanterar Utbildningsdepartementet frågor som rör förskola, skola, vuxenutbildning, studiestödsverksamhet, högskoleutbildning samt samordnar frågor som rör forskning. Vidare ligger det av regeringen instiftade Globaliseringsrådet under departementet. Departementet förvaltar bland annat Statens skolverk, Statens skolinspektion, Högskoleverket och flera vetenskapliga råd.

Beslut som fattas i detta departement gäller till exempel tillsättning av rektorer för universiteten, generaldirektörer och högsta chefer för verk inom departementets förvaltningsområde och anslag till verken. Vid departementet finns även Svenska Unescorådet.

På utbildningsdepartementet finns två statsråd, utbildningsminister Jan Björklund (chef för departementet) och högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, samt statssekreterarna Peter Honeth, Amelie von Zweigbergk och Bertil Östberg.


Personliga verktyg
På andra språk