Världsbild

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En världsbild är en människas sätt att se på världen och de stora frågorna om dess ursprung, beskaffenhet och mening. Sekulär eller religiös världsbild, är ett viktigt motsatspar. Vetenskaplig världsbild har hög status, och den återfinner vi - ofta - både hos dem med sekulär världsbild och hos dem med religiös.

Ser vi lite på en annan ledd, så finns en polarisering mellan följande motsatser: Att se världen som ett hem för människan, eller som en fientlig omgivning som tillfälligt och slumpmässigt tillåter vår existens. Här kan världsbilden vara kopplad till optimistisk/pessimistisk personlighet, och behöver inte bara bero på hur vi ser på vetenskap.

Vi kan tala om en 1800-tals-deterministisk världsbild, som för många övergått till en mer öppen variant med kvantosäkerhet och kaosteori.

Vi kan tala om en ateistisk världsbild som, hos några, bara vill ta åt sig vissa "vetenskapliga" uppfattningar men kallar dem för fakta och vetenskap. Och så finns en kristen världsbild som finner sig väl till rätta med vetenskapen och sådan forskning som framhäver universums och biosfärens gränslösa sinnrikhet, men däremot inte med mängder av tolkningar som gjorts utifrån filosofiska förutsättningar. Man accepterar t ex inte alla konstigheter i big bang-teorin, som t ex "räddaren" mörk materia som kastas in på alla möjliga sätt i den modellen för att rädda standardmodellen av big bang.

Två motsatta världsbilder är de med dragning åt teknik respektive natur. När bilarna far fram på motorvägen, och försämrar livsmiljön för blommorna vid vägkanten; är det då bilarna som är viktiga för oss, eller är det blommorna.

Personliga verktyg