C (SAB)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

SAB-systemet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Ä Tilläggsbeteckningar


C är ett signum i SAB.

C Religion

Ca Kristendomen

Cb Bibelutgåvor

Cbc Apokryfer och pseudepigrafer

Cc Exegetik och litteratur om Bibeln

Cd Äldre teologisk litteratur

Ce Dogmatik och symbolik

Cea Dogmatik
Ceae Sakramenten

Cf Teologisk etik

Cg Praktisk teologi

Cga Religionssamfunden och samhället
Cgb Kyrklig administration och kyrkorätt
Cgba Central administration
Cgbb Stiftsadministration
Cgbc Församlingsadministration
Cgc Församlings- och själavård
Cgck Diakoni
Cge Kateketik
Cgea Söndagsskola
Cgeb Konfirmationsundervisning
Cgf Ekumenik

Ch Gudstjänsten

Chd Kyrkliga symboler och redskap

Ci Uppbyggelselitteratur

Cia Predikningar och betraktelser
Cib Psalmer och andliga sånger

Cj Kyrkohistoria

Cjy Hagiografi
Cjz Kyrkohistoria: särskilda personer

Ck Kristna samfund

Cka Ortodoxa kyrkor
Ckb Romersk-katolska kyrkan
Ckc Lutherska samfund
Ckd Reformerta samfund
Cke Anglikanska kyrkor
Cko Orientaliska kyrkor av främreasiatiskt ursprung
Ckob Armeniska kyrkor
Ckoc Syriska kyrkor
Ckoe Nestorianska och kaldeisk-katolska kyrkorna
Ckop Koptiska och etiopiska kyrkor
Cks Frikyrkosamfund
Cksa Adventister
Cksb Baptister
Cksba Mennoniter. Anabaptister. Amish. Brethren
Cksd Christian Science
Cksh Frälsningsarmén
Cksk Herrnhutare
Cksm Jehovas vittnen
Cksn Kväkare
Ckso Metodister
Cksq Mormoner. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga
Ckss Pingstvänner
Ckst Shakers
Cksu Swedenborgare
Cksx Svenska Missionskyrkan
Cksy Unitarier
Ckt Andliga ordnar och kloster
Ckta Andliga ordnar och kloster: Romersk-katolska kyrkan
Cktaz Benediktinorden
Cktaz Birgittiner
Cktaz Cisterciensorden
Cktaz Dominikanorden
Cktaz Franciskanorden
Cktaz Jesuitorden
Cku Religiösa föreningar

Cl Kristen mission

Cm Allmän religionsvetenskap och religionshistoria

Cma Skriftlösa religioner
Cmb Östasiatiska religioner
Cmba
Cmbaa Konfucianism
Cmbab Taoism
Cmbc Japansk religion
Cmd Religioner av främreasiatiskt ursprung
Cmdb Judendom
Cmdd Islam
Cmddt Muslimska trosriktningar
Cme Indisk religion
Cmea Vedism
Cmeb Hinduism
Cmec Buddhism
Cmect
Cmecta Theravada
Cmectb Mahayana och vajrayana
Cmed Jainism
Cmee Sikher
Cmf Iransk religion
Cmg Grekisk och romersk religion
Cmh Keltisk religion
Cmi Germansk religion
Cmia Fornnordisk religion
Cmm Finsk-ugrisk religion

Cn Moderna religionsbildningar

Cna Teosofi och antroposofi
Cnc Scientologi
Cnd Martinus
Cne Ananda Marga
Cnf Hare Krishna
Cng Enighetsrörelsen (Moonrörelsen)
Cnh Bahai
Cnj Satanism
Cnö Övriga särskilda moderna religionsbildningar
Cnöz Eckankar
Cnöz Elan Vital
Cnöz Falungong
Cnöz Guds barn
Cnöz New Age
Cnöz Nya hedniska religioner och Wicca
Cnöz People's Temple
Cnöz Rastafari
Cnöz UFO-kultur
Personliga verktyg