Wicca

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den inringade triquetran är en vanlig symbol inom Wicca.

Wicca är en nyhednisk religion skapad på 1950-talet av britten Gerald Gardner.[1]

Wicca är ett gammalt engelskt ord för häxa, belagt från 800-talet. Numera används namnet för att beteckna en religion och tillhör närmast natur- och fruktbarhetsreligionerna eller mysteriereligionerna. Anhängarna kallas för wiccaner (wiccans) (kvinnliga anhängare kan kallas wiccener, wiccens), och ibland för häxor (vilket är felaktigt eftersom häxa är en sorts livstil och det är inte alla häxor som är wiccaner eller alla wiccaner som är häxor). Men det är ganska vanligt att man är både och. Anhängare tillber Guden och Gudinnan, vilka ibland manifesterar sig i solen och månen. Många wiccaner arbetar också med "färdiga pantheoner" såsom de grekiska, keltiska, egyptiska och nordiska gudomarna.

Wicca är en naturreligion som ser livet liksom allt annat i cirklar. Året, månaderna, veckodagarna går runt och återkommer varje år. De tror även att livet går runt (i reinkarnation) att de goda handlingar du ger ut även ger godhet tillbaka. De anser att man ska leva i samklang med naturen och betonar betydelsen av kretsloppet ("Ta vad du vill från naturen så länge du ger tillbaka")

Det finns åtta högtidsdagar som är förknippade med årstider och Guden och Gudinnans liv och verkan under dessa. Högtiderna kallas Samhain, Yule, Imbolc/candlemas/oilmelec, ostara, beltane, litha, lughnasadh/lammas och mabon. De är uppdelade i fyra stora sabbater och fyra mindre. Wiccaner firar också månens rörelse över himlavarvet med en mindre högtid varje fullmåne, som ibland kallas för esbat. Brukligt är att de olika högtiderna firas med ritualer, främst utomhus/i naturen om vädret tillåter.

Vid ritualen upprättar wiccaner ofta en cirkel, både fysiskt (exempelvis genom att markera ut de fyra väderstrecken med ljus eller liknande) och mentalt, i vilken ritualen hålls. Cirkeln fungerar som ett "heligt rum", likt en kyrka eller ett kapell. Wiccaner har inte sina heliga rum i fysiska byggnader då de ofta ser på naturen som besjälad och helig, och därmed ser hela den som sin "kyrka". Ofta innehåller wiccaners ritualer inslag av det som brukar kallas magi.

Wiccaner arbetar ofta i grupp (coven), ibland med en överstepräst eller en översteprästinna, men många väljer även att arbeta ensamma (solitär wiccan). Redskap som är vanliga vid wiccaners utövning av sin tro och sina ritualer är stav, athame (kniv, ofta tvåeggad) eller svärd, pentagram eller pentakel, kittel, kvast (snarare för att rena med än att flyga på) samt bägare. Alla dessa redskap ses dock kanske främst som symboliska, och deras användningsområde i ritualen är ofta just av symbolisk innebörd, varför det inte ses som ett "krav" att inneha något av dem.

Wiccaner använder ofta en bok att skriva ner formel, dikter och berättelser. Denna bok heter ofta skuggornas bok eller the book of shadows.

Wiccaner skyltar ofta inte med sin tro och för att bli en invigd Wiccan genom ritual är det lättast att man får kontakt med en annan redan aktiv. Om man inte väljer att praktisera sin tro på egen hand vilket är mycket vanligt.

Referenser

  1. Christopher Partridge (huvudredaktör), Nya religioner - En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet (2004) sidan 11.

Externa länkar

Personliga verktyg