New Age

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

New Age är i dagligt tal ett samlingsbegrepp för nyandliga tankar. Ordet New Age syftar på Vattumannens tidsålder mellan åren 2000-4000, på engelska Age of Aquarius.

Innehåll

Bakgrund

RELIGION
Religious syms.svg

Begreppet myntades år 1932 av Alice Bailey, en utbrytare ur teosofiska sällskapet, läran är därför nära besläktad med teosofin. Kopplingarna till hinduism, zoroastrianism och buddhism är också uppenbara. Många impulser kommer också från traditionell kinesisk medicin och daoism. När New Age-anhängare uttalar sig om kopplingar mellan den andliga och den fysiska världen tar sig utsagorna ofta uttryck i olika former av proto- och/eller pseudovetenskap.

New Age och de människor som influeras av dess tankesystem är ytterst heterogent (synkretiskt), det finns inget sammanhängande och logiskt paradigm som anammas av alla dess anhängare. Av anhängarna ses detta oftast som en styrka. Emellertid tror de flesta som är nyandliga med New Age-inriktning på någon eller några av dessa saker:

Grundtankar i New Age

New Age-anhängare menar ofta att vetenskap inte är en tillräcklig källa till kunskap, utan att de personliga erfarenheterna bör komma före vetenskapliga rön. Framför allt hävdas att New Age skulle ta fram en urgammal visdom från till exempel Asien (akupunktur), medeltidens Sverige (örtmedicin) eller 1800-talets Österrike (homeopati), och att den visdomen blivit överkörd av kyrka och andra auktoriteter. Vissa anhängare menar att kunskap från egna erfarenheter inte behöver stå i strid med logiskt tänkande, utan att det endast handlar om att individen ska avgöra vad som känns värdefullt för egen del.

Medvetandets kraft över kroppen och de fysiska lagarna, i form av till exempel Transcendental meditation, är en annan vanlig tanke. Vissa metoder förespråkar tankens läkande och positiva kraft. Den röda tråden är att människan själv kan påverka sin hälsa, ofta med hänvisning till att skolmedicinen bara behandlar symptom, medan New Age och alternativmedicin botar den bakomliggande orsaken. Olika behandlingar tar även fasta på "energimedicin", som påstås främja kroppens egen förmåga till självläkning, till exempel genom att applicera kristaller på kroppen. Detta kulminerar i uttrycks såsom att "mänskligheten är redo för ett högre medvetande".

Kritik mot New Age

New Age är ett komplicerat begrepp, bl.a. beroende på de disparata ämnesområdena som samlas under New Age. Ändå finns det vissa saker som hela New Age-rörelsen då och då kritiseras för. (Den kritik som framförs mot enskilda områden finns angiven under respektive rubrik.) Några av de mest framträdande punkterna är:

  • New Age innehåller egentligen inget nytt, utan är bara en återgång till tiden före modern vetenskap. Många trossatser bygger på myter, vidskepelse eller pseudovetenskap.[1]
  • Många New Age-företrädare vars läror testats vetenskapligt, och befunnits overksamma, fortsätter ändå att arbeta för att tjäna pengar på människors godtrogenhet (se placebo, blåsning och pseudovetenskap), därför att de påstår sig stå över vetenskapen, vilket omöjliggör alla logiska resonemang och dessutom är felaktigt.[1]
  • New Age uppmuntrar till ett jag-tänkande där egna erfarenheter väger tyngre än logiskt tänkande.[1]

Se även vetenskaplig skepticism.

Några saker New Age ofta associeras med

Meditation är ofta en del av new age.

New Age-musik

Begreppet New Age används också som beteckning på en musikgenre från 1970- och 80-talen som är speciellt omtyckt av New Age-anhängare. Bland andra Enya, Jean Michel Jarre, Mike Oldfield och Tangerine Dream brukar räknas dit.

Källor

  1. 1,0 1,1 1,2 Tord Wallström: Handbok för skeptiker, Gondolin förlag, Stehag 1999, Förstaupplaga, sid. 86-89. ISBN 91-88820-57-2. 

Externa länkar

Personliga verktyg