Protovetenskap

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Protovetenskap, en teoribildning vars överensstämmelse med verkligheten inte kunnat undersökas enligt vetenskapliga metoder.

Om en protovetenskaplig teori visar sig vara en användbar beskrivning av vår värld kan den accepteras som vetenskap. Om den misslyckas med att beskriva omvärlden, men ändå gör anspråk på att vara vetenskaplig, är den att betrakta som pseudovetenskap.

Innehåll

Exempel på tidigare protovetenskapliga teorier

Plattektonik

Det fanns tydliga indicier på att Afrika och Sydamerika en gång suttit ihop, men eftersom en mekanism för att förklara hur de kunnat glida isär saknades kunde inte plattektoniken accepteras som en fullvärdig teoribildning. I och med upptäckten av jordens flytande inre fick man fram sådana mekanismer och idag är plattektonik en accepterad vetenskaplig teori.

Alkemi

Upphovet till kemi, även om de tidiga alkemisternas mål (omvandla oädla metaller till guld och evigt liv) bevisats vara ouppnåeliga med metoder de hade till sitt förfogande

Se även

Personliga verktyg