Akupunktur

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Akupunkturschema från Mingdynastin

Akupunktur, är en c:a 5000 år gammal kinesisk terapimetod, där man anses kunna behandla sjukdom eller ge smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Akupunktur står i konflikt med västerländsk klinisk vetenskap och kliniskt genomförda experiment och anses därför vara ett typexempel på pseudovetenskap.

Innehåll

Teori

Akupunktur, som från början möjligtvis var delvis empiriskt baserad, är starkt knuten till metafysiska föreställningar inom antik kinesisk filosofi - dualismen mellan de så kallade energityperna yin och yang, och läran om de fem elementen (eld, jord, metall, vatten och trä) . Sjukdom och ohälsa anses uppstå genom obalans mellan dessa "element" i kroppen och mellan yin och yang.

Moderna västerländska medicinska förklaringar till akupunkturens smärtstillande och lugnande effekt är bland annat att nålsticken aktiverar kroppens produktion av opioider och/eller blockerar smärtimpulser till det centrala nervsystemet.[källa behövs] Eventuellt fås en kortvarig avsvällning av luftvägar och slemhinnor på grund av ökad adrenalinutsöndring. Enligt denna tolkning är akupunkturens effekt ospecifik och snarast beroende av nålstickens grad av smärtsamhet än av deras exakta lokalisation. De flesta västerländska akupunktörer distanserar sig från den traditionella filosofiska läran som grund för behandlingen, men hävdar ofta att effekterna inte kan förklaras enbart genom ospecifik retning.

Allmänt accepterade belägg för andra effekter än smärtstillande och lindring av illamående saknas.

Forskning

Några metastudier hävdar att det finns belägg för att akupunktur är effektivt mot illamående och kräkningar efter operationer, kemoterapi och i samband med graviditet[1][2], samt vid kroniska ryggsmärtor[3][4]. Utövare hävdar också att det finns belägg för akupunkturens effektivitet vid smärtlindring till exempel efter tandoperation, men källor för detta saknas.

2006 angav man i en svensk systematisk litteraturöversikt följande: Vid långvarig ländryggssmärta ger västerländsk akupunktur bättre smärtlindrande effekt än placebo (Evidensstyrka 1). Det finns starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har smärtlindrande effekt jämförbar med annan behandling vid ländryggssmärta, vid tennisarmbåge och vid nack-/skulder-smärta (Evidensstyrka 1).[källa behövs]

Slutsatsen i en metastudie 2006 var att "They (systematic reviews) provide no robust evidence that acupuncture works for any indication."[5]

Vid en stor internationell undersökning, gjord av Centrum för komplementärmedicinsk forskning vid Tekniska universitetet i München, omfattande 6 700 patienter från bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Brasilien, kom man fram till att akupunktur hjälper vid spänningshuvudvärk och migrän, men att effekten inte har med akupukturen i sig att göra: "Studierna visar att det spelar ingen roll var nålarna sätts på kroppen eller om falska akupunkturnålar används. Resultatet blev ungefär detsamma för både falsk och äkta behandling." Enligt forskaren Klaus Linde beror resultaten helt på placeboeffekten.[6]

Användning i Sverige

Kinesisk medicin med akupunktur, eller svensk akupunktur

Akupunktur utövas på två sätt i Sverige.

1. Av akupunktörer med minst 3 års utbildning i kinesisk medicin samt utbildning i grundläggande västerländsk medicin, många av dessa är medlemmar i [Svenska Akupunkturförbundet]http://www.akupunkturforbundet.se. Denna akupunkturform baseras på anekdotisk dokumentation, och är den akupunkturform som utövare måste lära sig för att utöva akupunktur. Akupunktörer anser ofta att den "svenska akupunkturen" inom skolmedicinen, som man lär sig på några veckor, sprider ett dåligt rykte för akupunktur.

2. Av vissa yrken av Socialstyrelsen legitimerad personal; läkare, sjukgymnaster och barnmorskor framförallt, och vid behandling av smärta, mobilitets-problem och illamående. Den akupunktur som praktiseras av dessa är framtagen i Sverige och betraktas som accepterad skol-medicinsk behandling. Sjukgymnaster är ofta utbildade inom västerländsk akupunktur. Behandlingar av andra tillstånd är alternativmedicin och får inte utföras av legitimerad medicinsk personal.

Akupunktur kan vara olämpligt för vissa patienter, exempelvis vid blödarsjuka.

Varianter

Varianter av akupunktur är öronakupunktur där endast öronmusslan används för nålsticken (kroppens olika delar anses projicera dit), el-akupunktur där retningen av nålsticket förstärks genom svagström i nålen, samt akupressur där istället för nålsticksretningen av akupunkturpunkterna sker retningen genom att tryck appliceras på dem. Vid handakupunktur används akupunktur på mikroakupunktur i handen. Det finns andra terapiformer där mirkoakupunktur på handen förekommer: Su Jok, Akupunktur2000, ECIWO-baserad terapi mm. Koreansk handakupunktur[1], i Sverige förkortat KHA, är en terapiform som endast använder handen vid behandlingen.

Referenser

  1. Cochrane Reviews 2004: Acupuncture for preventing postoperative nausea and vomiting
  2. Bandolier: Nausea and vomiting in early pregnancy
  3. Cochrane Reviews 2005: Acupuncture and dry-needling for low back pain
  4. Annals of Internal Medicine 2005: Meta-Analysis: Acupuncture for Low Back Pain
  5. Clin Med 2006: Systematic review of systematic reviews of acupuncture published 1996-2005
  6. "Fusknålar lika bra som äkta akupunktur" Dagens Nyheter 2009-01-21 (Läst 2009-01-21)

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg