Dualism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Dualism är en metafysisk term, som står i motsatsställning till monism och pluralism. Från filosofin har termen upptagits av teorier i andra vetenskapliga fält.

Dualism kan även vara den term som används mellan materialism och idealism, som då innebär att världen både består av materia och ande. Dessa två kan påverka varandra.

Den filosofiska dualismen kan ha två innebörder:

  1. Substansdualism, vilket är en ovanlig ståndpunkt såväl i historien som i samtiden, som innebär att världen består av två urämnen eller substanser.
  2. Egenskapsdualism, att världen är uppbyggd av två grundläggande olika slag eller egenskaper, till exempel att materia och själ inte kan reduceras till varandra, och därför kräver olika förklaringsmodeller som grundas på olika principer. Denna ståndpunkt fick sin största spridning av René Descartes, och är motsatsen till bland annat materialism och idealism.

Från filosofin har det dualistiska synsättet överförts till andra områden:

  1. En del av den svenska förvaltningsmodellen; den traditionella tudelningen av det svenska politiska administrativa systemet som uttrycks i kombinationen av ett förbud mot så kallat ministerstyre av förvaltningen och de svenska ämbetsverkens självständighet - den senare också uttryckt i den organisatoriska tudelningen mellan regeringskansliet och andra myndigheter. Den direkta förvaltningsstyrningen måste i Sverige ske via kollektiva regeringsbelsut.[källa behövs]

Teologisk dualism

  1. Teologisk dualism: en teologisk lära som tänker sig att världen har uppkommit och styrs av två motsatta krafter. Det kan handla om en konflikt på liv och död, som i zoroastrismen, en antik persisk religion, eller om ett slags konflikt i samverkan och balans som i det kinesiska yin och yang som båda är nödvändiga och samverkar i den kosmiska harmonin.
  2. Kristen dualism bygger på motsatsförhållandet mellan gott och ont i gestaltat i kampen mellan Gud och djävulen. Exempelvis i Uppenbarelseboken.
  3. Gnostisk dualism, (Motsatsförhållandet mellan kropp och själ) Med inspiration från Manikeism och zoroastrismen bygger idén på att världen är skapad av en ond gud som är ovetande om en högre gudom. Skaparguden ibland kallad för Demiurgen, står för det materiella som ont medan den högre Gudomen är rent andlig. I Kristen-gnosticism ses Jesus som en emanition av den högsta gudomen i en skenkropp och han dör aldrig på korset.
  4. Albigenser eller katarer förkastade den katolska kyrkans doktriner och menade att allt skapat (kroppen) var oren och frälsning kunde bara uppnås genom att frigöra själen från kroppen genom att svälta sig till döds i livets slutskede.

Se även

Källor

  • Filosofilexikonet, red. P. Lübcke, övers. Jan Hartman, Forum 1988


Personliga verktyg