Materialism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Materialism (även fysikalism), en inriktning inom filosofin som grundar sig på åsikten att världen innehåller endast materia och existerar oberoende av oss människor och vår betraktelse av den. Detta till skillnad från idealism där tanken istället är den motsatta att världen är helt beroende av en bakomliggande struktur, form eller idé. Den idealistiska tanken återfinns i flera kulturer men utarbetades i synnerhet av Platon. Kombinerad med en empiristisk tradition finns den också hos den irländske filosofen Berkeley som menade att vi verkligheten existerar genom att "percipieras", alltså uppfattas med vårt eller Guds medvetande.

Innehåll

Klassisk materialism

Huvudartikel: Klassisk materialism

Enligt klassisk atomteori består verkligheten av osynligt små färglösa och solida materiella partiklar som följer mekanikens lagar, dvs. bara kan påverka varandra via kollision. Denna ståndpunkt kommer från Leukippos och Demokritos och har främst bevarats via Lucretius. Den blev en utgångspunkt för den fysikens utveckling som tog fart från ca 1600 och framåt och intog en alltmer dominerande ställning fram till kvantmekanikens genombrott ca 1927. Dess stora arbete är Newtons Principia. Som en form av materialism kan också fysikalismen betraktas.

Historisk materialism

Huvudartikel: Historisk materialism

Historisk materialism är en teori om samhällets utveckling, utvecklad av Karl Marx och Friedrich Engels inspirerad av Friedrich Hegels dialektik.

Dialektisk materialism

Dialektisk materialism är en materialistisk variant av Hegels filosofi som hävdar att alla sociala fenomen bestäms av ekonomiska motiv, och ska inte sammanblandas med fysikalismen. Det finns nämligen flera andra materialistiska system som hävdar andra motiv. Till exempel menade Buckle att klimatet är det som avgör, och enligt Sigmund Freud kan många handlingar spåras till sexuella orsaker. Likaså kan ekonomiska motiv vara avgörande oavsett om fysikalismen är sann eller inte. Därför är de två lärorna inte helt likvärdiga, även om den dialektiska materialismen är en slags materialism även i filosofisk mening.

Termen "dialektisk materialism" myntades av den ryske marxisten Georgij Plechanov. Han betraktade den historiska materialismen som ett specialfall av den dialektiska.[1]

Se även

Referenser

  1. Arvidsson, Stefan, Marxismens filosofi, s. 19-22


Personliga verktyg