Estetik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Estetik (av grekiska: αισθησις, aisthesis, förnimmelse, varseblivning), läran om förnimmandet, i synnerhet förnimmandet av det sköna, läran om det sinnliga, konstens filosofi.

Estetik som självständig filosofisk vetenskap introducerades 1735 av Baumgarten i en avhandling om poesi. Han gick sedan djupare i sin analys 1750 i sitt huvudverk Aesthetica där han definierade estetik såsom "det sköna som en sinnenas framställning av det fullkomliga." I och med detta blev estetiken en egen disciplin. Redan under den grekiska antiken var dock estetiska frågor livligt diskuterade, då särskilt poesin, till exempel Aristoteles Poetiken, och Platon dessförinnan återkommande i flera verk. Sedan Baumgarten samlar estetiken frågor om skönlitteratur, teater, arkitektur, musik, skulptur och måleri. Gastronomi kan ibland avses då den definieras som en konstform och lägger vikt vid att stimulera alla sinnen. Johann Joachim Winckelmann, Immanuel Kant och John Ruskin är några av estetikens viktigaste teoretiker. Kants definition skilde sig dock från Baumgartens, då han förstod estetik som vetenskapen om det sinnliga och dess former i fråga om till exempel tid och rum.

Estetik är från ett individperspektiv ett försök att göra reda för den mänskliga reaktionen på skönhet och konst, vilket kräver att dessa ord definieras och deras relation till varandra klargörs, samt förklara hur människan uppfattar och varseblir konsten. Vidare innebär estetik att avgöra huruvida begrepp som "skönhet" främst har en subjektiv innebörd och förklara vad som händer när en människa står inför en utsikt eller ett konstverk i ett psykologiskt avseende.

Centrala frågor inom estetiken är konstens relation till det sköna och det sublima, förhållandet mellan fiktion och verklighet, samt frågan om konstens kulturella och samhälleliga funktion. Andra centrala frågor är huruvida konsten kan värderas objektivt, att avgöra om upphovsmannens intention eller den objektiva tolkningen har högre validitet än den andre, samt att bedöma konstverks uttryck, originalitet, individualitet och sammanhang.

I Sverige kan estetik studeras vid Södertörns högskola och Uppsala universitet. Det ingår i övrigt i Sverige i kurser i praktisk filosofi.

Referenser

Se även


Socrates blue version2.png
Filosofiportalen — portalen för filosofi på svenska Wikipedia.
Personliga verktyg