Fiktion

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Rödluvan är en folksaga, en fiktiv berättelse, som gestaltats i många former.

Fiktion (av latin fingere, skapa, göra), innebär något påhittat eller uppdiktat, till skillnad från det verkliga. Termen används dels som en berättelseterm (inom till exempel litteraturvetenskapen) och dels inom vetenskapsteorin.

Berättelseterm

Klassiska exempel på fiktion är skönlitterära berättelser i form av epik och drama. Under 1900-talet utvecklades dock flera nya former av medium som kom att utgöra viktiga plattformar för fiktion; huvudsakligen film, tecknade serier och datorspel. Ingen av dessa medier är dock uteslutande fiktion – bland undantagen märks dokumentärfilm och självbiografiska serier.

Utvidgad betydelse

Fiktion, i det här avseendet oftast i bestämd form fiktionen, kan också avse själva den miljö, det persongalleri och de förutsättningar som utgör ramarna för en viss berättelse. Används ofta inom levande rollspel, så kallade lajv. Författare som skriver så kallad fan-fiction utnyttjar ofta ursprungsförfattarens fiktion som utgångspunkt för den egenproducerade handlingen.

Engelskans "fiction"

Det engelska begreppet "fiction" används dels i samma bredare betydelse som svenskans "fiktion", men är också en strikt litteraturvetenskaplig term, och innebär som sådan motsatsen till "non-fiction", "facklitteratur" – med andra ord synonymt med det svenska begreppet "skönlitteratur".

Vetenskapsteoretisk term

Inom vetenskapsteorin är fiktioner påståenden eller antaganden, som av metodiska skäl används som om de vore sanningar fastän de, i motsats till hypoteser, inte behöver kunna verifieras.

Personliga verktyg