Konst

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Konst kan också betyda färdighet.

Konst (från forngermanskans kunst, kunnande) är den skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck, eller resultatet av en sådan verksamhet.


Denna artikel är en del i serien konst som består av följande delar:
Konstbegreppet
Konstarterna
Konstens historia
Konstverken
Konstnärerna

Innehåll

Konstbegreppet

Huvudartikel: Konstbegreppet

Begreppet "konst" har haft olika betydelser under olika epoker. Tolkningen och användningen av begreppet skiftar heller inte bara över tid, utan också mellan individer och kulturer.

I antikens Grekland stod konstbegreppet för praktiskt kunnande, satt i kontrast till teoretiska kunskaper. Man skilde också på sådana aktiviteter som resulterade i verkliga ting och sådana som producerade bilder av ting. Ända fram till 1700-talet kallades sådant avbildande för just konst.

Under 1700-talet fick konstbegreppet gradvis en ny innebörd. Nu omtalades även själva konstobjekten som konst, inte bara kunnandet.

1900-talets postmodernism förkastade idén om att konsten skulle ha ett egenvärde eller "inre kärna och mening". Detta har förändrat synen på konstens "äkthet" och frågan om "god" och "dålig" konst.

Verksamhet som syftar till att hos människor framkalla särskilda sinnesintryck som ger upphov till känslomässig eller tankemässig inlevelse och som vanligen innebär något slags högre njutning.

Vetenskaper som studerar konst

Huvudartikel: Konstvetenskap
Konst

Konst kan studeras utifrån skilda perspektiv. Inom olika discipliner läggs tonvikten vid olika aspekter av ämnet:

Dessa discipliner brukar fokusera på sådana aktiviteter som traditionellt betraktas som konst. En programmerares, ingenjörs eller kocks aktiviteter studeras sällan inom estetik eller konstvetenskap.

Konstarter

Huvudartikel: Konstarter

Exempel på konstnärliga tekniker som faller utanför nedanstående indelning är: Grafitti, SMS-konst, ASCII-konst, Performance och Ljudkonst.

Bildkonst

Huvudartikel: Bildkonst

Målarkonst - Teckning - Grafik - Konst i bokform - Digital konst - Fotografi - Film- Svensk konst - Videokonst

Se vidare: Bildanalys, Färg, Gestaltpsykologi, Mimesis

Arkitektur

Huvudartikel: Arkitektur

Arkitekturhistoria - Arkitekturens historia - Konstruktion - Landskapsarkitektur - Stadsplanering - Inredningsarkitektur - Design

Skulptur

Huvudartikel: Skulptur

Relief - Installation - Ready-made

Musik

Huvudartikel : Musik

Musikhistoria - Lista över musikgenrer - Lista över musikinstrument - Kompositörer

Litteratur

Huvudartikel: Litteratur

Poesi - Prosa - Litteraturhistoria - Versmått

Konstens historia

Huvudartikel: Konstens historia

Förhistorisk konst - Antikens konst - Europas konsthistoria - Modernism - Samtida konst - Utomeuropeisk konst - Svensk konst

Konstverk

Huvudartikel: Konstverk

Panorama - Fetisch - Ikon - Kroki - Oljemålning - Akvarell - Stilleben - Grisaille

Konstnärer

Huvudartikel: Konstnärer

Se även

Portal Konstportalen


Externa länkar

  • Wikiquote-logo.svg Wikiquote har citat av eller om Konst
Personliga verktyg