Performance

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Alastair MacLennanAvenyn vid Performance-festivalen Live Action Gothenburg 2006.
John CourtGötaplatsen vid samma festival.

Performance (även performancekonst eller Performance art) är inom konsten en form av "levande konst". Tre faktorer utmärker en performance:

  1. Den uppförs "live".
  2. Den äger rum inför åskådare och emellanåt medverkar representanter för andra konstarter.
  3. Den som uppträder är lika med konstnären.

Ett annat gemensamt drag är gränsöverskridandet mellan olika konstinriktningar och performancekonsten är därmed en form av hybridkonst. Typiska teman och uttryck är exempelvis politisk aktion och rituell kroppslighet.

Historik

Föregångare till performancekonsten kan man finna inom futurism, dadaism och surrealism där man i sina försöka att skaka om det rådande konstetablissemanget sökte efter nya vägar för konsten.

Under 1950 och 60-talet då begreppet performance började användas var det oftast kopplat till det kroppsliga och hade en tydlig kroppslig förankning men skiljde sig från dans genom att det snarare ofta handlade om att gestalta en inre bild medan dans i större utsträckning handlar om rytm och rörelse. Många av de tidiga perfomancekonstnärerna var inte bara bildkonstnärer utan även dansare och musiker men mer sällan skådespelare.

1952 företog John Cage en uppmärksammad "föreställning" vid Black Mountain College i USA, och happening kom att bli synonymt med performance. En pionjär inom happenings är Jim Dine.

Under 1960- och 1970-talet när frågor kring genus, kropp och politik var i centrum av konstdiskussionen blev den mycket kroppsliga performancekonsten återigen populär och denna gång var det en stor mängd kvinnliga konstnärer som använde sig av uttrycket. En av de som har blivit mest uppmärksammad från denna tid är Marina Abramovic.

Ett urval konstnärer

Några andra kända performancekonstnärer är:

Externa länkar

Personliga verktyg