Konstverk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien konst som består av följande delar:
Konstbegreppet
Konstarterna
Konstens historia
Konstverken
Konstnärerna

Ett konstverk är en produkt av en konstnärlig verksamhet. I allmänhet avses med "konstverk" i första hand någon form av bildkonst, inklusive textil konst, skulptur och installation, men begreppet inkluderar även verk inom konstarterna arkitektur, musik och litteratur och kan, i dagligt språkbruk, avse begåvade prestationer i allmänhet. Denna artikel begränsar sig till konstverk i betydelsen bildkonst.

En beskrivning av ett konstverk brukar i första hand ta fasta på de fysiska egenskaperna hos ett konstobjekt, dess relation till verkligheten, dess motiv eller bildrum, dess budskap eller innehåll, dess kulturella eller sociala kontext samt den tradition som det relaterar sig till.

Olika skolor tar fasta på olika sådan egenskaper och beskrivningen av konstverket kan sålunda variera.

Ikonografi

Ett konstverk kan beskrivas enligt sina ikonografiska egenskaper

  • Sina visuella beståndsdelar - till exempel mått, teknik, komposition och motiv,
  • Verbala beståndsdelar - till exempel litterära referenser, syntax,
  • Formella drag - till exempel stil, epok och skola och
  • Sin funktion - social, politisk eller religiös.

Semiotik

Ett konstverk kan också beskrivas utifrån sina semiotiska egenskaper. Enligt Roman Jacobson ligger betoningen eller det huvudsakliga syftet med att producera ett konstverk vid en av sex faktorer:

  • Upphovsmannen - emotiv eller expressiv funktion
  • Referensen - referentiell funktion
  • Meddelandet - poetisk funktion
  • Mediet - fatiska funktion
  • Koden - metaspråklig funktion
  • Betraktaren - konativ funktion

Se även

Personliga verktyg