Reklam

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Coca-Cola-reklam från cirka 1890-talet.

Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand konsumtionsbeteende. Oftast är avsändaren ett företag, och mottagaren en konsument. Konsumenten kan vara en enskild person eller ett annat företag.

Avsikten med reklam är ofta att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med slutmålet att öka försäljningen av dessa, och därmed öka företagets inkomster.

Reklamen är nära besläktad med propaganda och i vissa länder använder man det sistnämnda som beteckning för båda.

Innehåll

Historia

Reklam har funnits i olika former sedan tidernas begynnelse. Den äldsta och enklaste formen av reklam är "mun till mun-metoden" dvs att ett rykte sprids mellan människor om en produkt eller tjänst. Denna ryktesspridning är ännu en hörnsten i en stor del av reklamen, framförallt när man vill bygga ett starkt varumärke och stärka ett företags anseende eller framtoning (image).

Ett mer raffinerat sätt att marknadsföra sig blev att använda grafik för att upplysa om sin verksamhet. En skomakare kunde till exempel ha en skylt föreställande en sko utanför sin verkstad.

När så skriftspråket, böcker och senare boktrycket uppfanns så tillkom möjligheten att nå konsumenter via nya vägar. Man kunde nu producera ett reklambudskap som kunde lagras och transporteras, samt nå ett stort antal personer vid olika tidpunkter och platser.

Utvecklingen av reklam tog fart i västvärlden under 1800-talet i takt med att läskunnigheten ökade. Tidningar och tidskrifter publicerade reklam och började använda intäkterna för att finansiera sin verksamhet. Utomhusreklam, särskilt i städer, ökade.

Under 1900-talet kom så nya medier i form av radio, TV, film och senare även internet och andra digitala, interaktiva medier. Samtidigt utvecklades forskning runt reklam och man drog lärdomar från beteendevetenskap såsom psykologi och sociologi.

Under detta århundrade växte kunskapen om hur reklamen kan spela en avgörande roll för ett företags försäljning.

Mål

Majoriteten av all reklam avser att få en konsument, mottagaren, att upptäcka en produkt och konsumera den. Den som använder sig av reklam kallas avsändare. Behovet av reklam uppstår när avsändaren eller dennes produkt är okänd för mottagaren, eller när avsändaren är utsatt för konkurrens. Genom att i reklamen framställa produkten som positiv gentemot mottagaren så hoppas man att denne väljer avsändarens produkt.

Produkten kan vara en vara, till exempel en bil eller ett klädeplagg, eller en tjänst som en försäkring eller en bilreparation. Reklamen kan även avse att påverka människors ställningstagande och uppfattningar i enskilda frågor.

För vissa produkter är det viktigt med en stark image eller framtoning. En image är den uppfattning konsumenten har om en produkt, ofta kopplat till dess varumärke. Lyxprodukter och relativt dyra produkter som bilar är beroende av en stark image, medan snabbkonsumerade och billiga produkter som tuggummi är mindre beroende av ett starkt varumärke för att kunden ska välja dessa.

Metoder

Det finns flera sätt att uppnå en effekt genom reklam, och reklamen utformas olika därefter.

Man brukar skilja på två stora reklamformer: reklam som vänder sig till privatpersoner kallas business-to-consumer (B2C) och reklam mot företag kallas business-to-business (B2B). Många reklambyråer specialiserar sig inom ett av dessa områden. Skillnaderna mellan B2B och B2C är främst de olika förutsättningarna som råder i affärsvärlden jämfört med privat konsumtion. Detta leder ibland, men inte nödvändigtvis, till olika former av reklam.

För att reklamen ska få bäst effekt anpassas den för att nå de mest troliga konsumenterna. Man brukar i regel använda sig av målgrupper för att definiera vem produkten passar och vad denna målgrupp har gemensamt. Denna målgruppsdefinition används som utgångspunkt för hur reklamen anpassas.

En metod att nå en målgrupp kan vara att rikta sig mot de personer som har ett starkt socialt inflytande på sin omgivning. Dessa brukar kallas kosmopoliter och är ofta initiativtagande och socialt utåtriktade inom exempelvis en vänskapsgrupp eller en arbetsgrupp. De är ofta så kallade early adopters som tidigt skaffar en ny produkt. Kosmopolitens åsikter, värderingar och konsumtionsvanor tas sedan ofta upp av dess omgivning.

En central del i reklamen handlar om att lyfta fram en produkts fördelar, ibland i jämförelse med konkurrerande produkter. Det kan handla dels om de rent praktiska fördelarna med produkten, men också om sidoeffekter som den sociala status produkten ger konsumenten. I vissa fall försöker reklamen överhuvudtaget inte ge positiva intryck, utan använder negativa eller kontroversiella budskap för att framkalla uppmärksamhet för produkten.

Typer av reklam

Man kan dela in reklam i flera olika kategorier. Främst brukar man skilja på vilket media man använder men det finns även olika typer av reklam som använder samma medieformer. Tidningsannonser, reklamblad, broschyrer och liknande reklam i pappersformat brukar sammanfattas som tryckt reklam eller "tryck". Reklam på internet kan bestå av rörlig media (film) såväl som statisk grafik och text.

Olika medier och reklamvarianter har olika för- och nackdelar. Vissa, som direktreklam, har svårt att få uppmärksamhet hos mottagaren men kan samtidigt nå en stor mängd människor. En försäljare som demonstrerar sin produkt kan däremot inte nå lika många mottagare, men kan å andra sidan få mottagarens fulla uppmärksamhet.

Genom att välja vilket sorts media man annonserar i så kan man lättare nå sin produkts målgrupp. Vissa målgrupper läser till exempel morgontidningar mer än andra. Vill man sedan inrikta sig mer och nå målgruppen "stockholmare med akademisk bakgrund" så kan avsändaren välja Svenska Dagbladet att annonsera i.

Tidningsreklam

Reklamannonser i tidningar och tidsskrifter är en av de äldsta reklamformerna. Eftersom det finns så många tryckta publikationer, alla inriktade på läsare med särskilda geo- och demografiska förhållanden, så kan man lätt nå en viss målgrupp genom att annonsera i en viss tidning.

Det finns också möjlighet att inkludera reklam i tidningens journalistiska material, dvs låta en journalist ha med regelrätt reklam i sina texter. Detta är inte alltid tillåtet eller etiskt accepterat, men genom reklamformer såsom PR riktade mot journalister så kan effekten ändå uppnås.

Ofta är reklamen den största inkomstkällan för utgivare av tidningar och tidskrifter.

Reklam i rörliga media

Reklam i kommersiell TV (vanligtvis mellan två program, men även i så kallade reklamavbrott) är ett media som kan nå ett stort antal personer, och i direkt anslutning till ett visst TV-program. Reklamfilmer ger annonsören möjlighet att kommunicera med ljud och bild med konsumenten som, så länge denne inte byter kanal eller lämnar TV:n, har mottagarens fulla uppmärksamhet. Genom undersökningar kan TV-kanalen eller den aktuella mediakanalen (till exempel TV4) ta reda på ungefär vilken publik som ser vilket TV-program, vilket ger möjlighet att rikta reklamen. Detta möjliggör en optimal försäljning eftersom de kan rikta olika annonsörers budskap mot de personerna som just de vill vända sig till och följaktligen också prissätta tiden och kontakterna de förmedlar högre. TV-kanalerna brukar ta betalt för sitt reklamutrymme per sekund om de inte har tillgång till mer avancerade mätningar, taxan är då beräknad utifrån antalet tittare som ser programmet som reklamen visas i anslutning till. I de flesta fall så finns det dock tillgång till mätningar över hur många som ser reklamen och programmen och då sätts priset utifrån antalet kontakter samt vilken typ av kontakter det är.

Andra sätt att annonsera i TV är exempelvis genom annonsering vid TV-sända idrottsevenemang, eller genom sponsring av program.

En annan rörlig reklamform, främst på frammarsch inom film, är produktplacering. Filmproducenterna låter då ett företag mot betalning ha sin produkt med i själva filmen.

biografer visas ofta reklamfilmer innan en filmvisning. I Sverige var detta länge det dominerande mediet för rörlig reklam innan kommersiell TV kom på 1980-talet. Idag har dock bioreklamens betydelse sjunkit, bland annat på grund av färre biobesök.

Rörlig reklam syns alltmer i vår vardag. Några exempel är LCD-skärmar i matvarubutikerna, på restauranger, kafeér, tåg, bussar och i taxibilar.

Radioreklam

Vista-xmag.png Fördjupning: Radioreklam

Radioreklam ger möjlighet att nå mottagare som inte aktivt använder mediet, dvs de har radion på i bakgrunden. En tidningsläsare eller biobesökare är jämförelsevis mer inriktad på själva mediet.

Utomhusreklam

Vista-xmag.png Fördjupning: Utomhusreklam
Utomhusreklam i Lund

Utomhusreklam är en gammal men ännu effektiv reklamform. Den består av reklam som visas någonstans i det offentliga rummet, som på stortavlor, bussar eller liknande. Ljusreklam används bland annat på fasader och har sin största verkan på natten.

Direktreklam

Direktreklam är reklam som skickas direkt till mottagaren, i regel via posten eller ett företag som sköter utdelningen, i Sverige ofta SDR. Direktreklamen kan antingen vara adresserad (ADR) eller oadresserad (ODR). Adresserad direktreklam utgår från något form av register vilket tillåter att man kan rikta reklamen till sin målgrupp. Den delas i regel ut även om mottagaren avböjer direktreklam via en "Ingen reklam, tack"-skylt vid brevlådan, men kan undvikas genom att man kontaktar SPAR eller NIX-addresserat och anmäler att man inte vill att ens adress skall lämnas ut i marknadsföringssyfte.

Direktreklam leder i färre än 10% av fallen till en direkt köphandling av mottagaren.[källa behövs]

Public Relations

PR innebär, kortfattat, att man försöker skapa och vårda relationer mellan företag och kunder eller andra nyckelpersoner, både kort- och långsiktigt. Att ha en långsiktig relation till sina kunder gör att de är mer benägna att välja samma produkt eller varumärke även i framtiden.

Lobbying

Lobbying är en form av PR som går ut på att försöka influera makthavare (såsom politiker) att fatta beslut som gynnar ett särskilt företag eller en särskild bransch.

Internet

På internet innebär sökmotorannonsering att annonser placeras i eller bredvid sökresultatet. En nätannons är en klickbar bild, banner eller dylikt, ofta på en webbsida som tillhandahålls av en annonsplatsleverantör. Annonsen kan vara länkad till det annonserande företagets egen webbplats eller till en särskild kampanjsida.

Andra former av reklam

  • Event Marketing
  • Gerillareklam
  • Reklam på sportplatser

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg