A (SAB)

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

SAB-systemet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Ä Tilläggsbeteckningar


A är ett signum i SAB.

A Bok- och biblioteksväsen

Aa Bibliografi

Aah Bibliografi: skönlitteratur
Aalz Bibliografi: särskilda personer
Aan Bibliografi: rörande ett visst geografiskt område (jämför N (SAB))
Aanc Bibliografi för Sverige, med underavdelningar för stads- och länsbibliografier
Aax Förteckningar: musikalier
Aay Förteckningar: musikinspelningar

Ab Bibliotek

Aba Biblioteksteknik och biblioteksorganisation
Abaa Biblioteksautomatisering
Abaaz Biblioteksautomatisering: särskilda system
Abd Bokbestånd
Abda Förvärv och urval
Abf Bibliotekens service
Abfb Referensarbete
Abfba Bibliotek och IT
Abfbaz Datorbaserad informationssökning: särskilda databaser
Abh Kontaktskapande arbete och PR

Ac Arkiv

Aca Arkivteknik- och organisation
Acb Arkivens målsätttning och uppgifter
Acc Arkivens organisation, administration och ekonomi
Acca Arkivens organisation och administration
Accb Arkivbyggnader, -lokaler och inventarier
Accba Arkivbyggnader och -lokaler
Accbb Arkivutrustning och -inredning
Accc Arkivpersonal
Accd Arkivens ekonomi
Acd Arkivbestånd
Acda Förvärv och urval
Acdab Bytesverksamhet
Acdag Gallring
Acdb Katalogisering
Acdc Klassifikation
Acdci Tesaurer och indexering
Acdd uppställning och arkivvård
Ace Specialsamlingar
Acf Arkivens service
Acfa Mediedistribution, utlåning
Acfb Informationsservice, referensarbete
Acfba Informationssökning och -återvinning
Acfbaz Datorbaserad informationssökning: manualer: särskilda databaser
Acfc Reproduktionsverksamhet
Acfd Regionalt arkivarbete
Acfe Användarutbildning

Ad Bokförlag och bokhandel

Ads Lagerlokaler

Ae Bokväsen

Aea Bokhistoria
Aeb Skrivredskap och skrivmateriel
Aec Boktryckerihistoria
Aef Redigeringsteknik
Aet Bibliofili

Af Skrift

Afd Chiffer
Personliga verktyg