Tilläggsbeteckningar i SAB

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

SAB-systemet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Ä Tilläggsbeteckningar


Innehåll

Allmänna tilläggsbeteckningar

Geografiska tilläggsbeteckningar (strecktillägg)

De geografiska tilläggsbeteckningarna bildas på följande sätt: tilläggsbokstäverna på avd Na--Nt läggs till signaturen genom bindestreck. På avd J, K och M läggs de i stället direkt till huvudsignaturen.

Innehållsliga tilläggsbeteckningar (kolontillägg)

:a Bibliografi
:b Forskning
:bf Institutioner
:d Teori, Filosofi
:dd Metodlära
:do Psykologi
:f Terminologi
:k Historia, Lärdomshistoria
:oa Sociologi
:oe Juridik
:oi Statistik
:pu Databehandling
:t Matematik och Statistisk metod

Kronologiska tilläggsbeteckningar (punkttillägg)

.2 Forntiden
.3 Medeltiden
.4 Nya tiden
.46 1800-talet
.5 1900-talet
.51 1914 - 1918 Första världskriget
.52 1918 - 1939 Mellankrigstiden
.54 1939 - 1945 Andra världskriget
.55 1945 -
.58 1980 -
.59 1990 -
.6 2000 -

Tilläggsbeteckningar för monografier (z-tillägg)

Tilläggsbeteckningar för innehållslig form (parentestillägg)

(p) Periodika
(s) Samlingsverk
(t) Tabeller
(u) Urkunder, lagar
(x) Lexikon
(y) Kartor och Bilder
(ya) Kartor
(yb) Bilder


Språkliga tilläggsbeteckningar (likhetsteckentillägg)

De språkliga tilläggsbeteckningarna används för att ange det klassificerade objektets språk och består av ett likhetstecken och därefter tilläggsbokstäverna på avd. Fb--Få. På avd. H utgår likhetstecknet och tilläggsbeteckningen ansluts direkt till huvudsignaturen.


Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper

Dessa tilläggsbeteckningar är av tre typer:

Tilläggsbeteckningar för enbart medier, som bildas med snedstreck, tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper, som bildas med kommatecken eller ställs före signaturen samt tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper, som bildas med snedstreck.

Tilläggsbeteckningar för enbart medier

/B Bilder
/BB Bildband
/BD Diabilder
/BO Originalkonst
/BP Planscher (reproduktioner)
/BS Stordia
/D Elektroniska resurser (maskinläsbara datafiler)
/DA Direktåtkomst, flyttbara, permanenta minnen (chip cartridges, PC cards)
/DB Direktåtkomst, disketter
/DC Direktåtkomst, optiska skivor
/DD Direktåtkomst, kassettband
/DE Direktåtkomst, magnetband
/DO Interaktivt multimedium i direktåtkomst
/DR Fjärråtkomst
/F Föremål
/H Handskrifter
/K Kartor in plano
/KS Sjökort
/KV Väggkartor
/L Ljudupptagningar
/LC Ljudupptagningar, optiska skivor
/LG Ljudupptagningar, grammofonskivor
/LK Ljudupptagningar, kassetter
/LS Ljudupptagningar, spolar
/M Mikroformer
/MF Mikrofiche, mikrokort
/MM Mikrofilmer
/O Kombinerat material
/V Video- och filminspelningar
/VC Videoupptagningar, optiska skivor
/VG Videoskivor
/VK Videokassetter
/VS Videospolar

Tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper

,u Barn och ungdom
,uf Småbarn (0-9 år)
,ug Mellanåldern (10-12 år)
,y Läroböcker

Tilläggsbeteckningar för både medier och målgrupper

/P Punktskrift
/T Talböcker och annat material framställt enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller dess föregångare) för personer med funktionshinder
/TC Ljudupptagningar, optiska skivor, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TD Elektroniska resurser (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TO Kombinerat material (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TK Talböcker, kassetter, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TS Talböcker, spolar, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
Personliga verktyg