Spansk grammatik

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Spanskans grammatik)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huvudartikel: Spanska

Innehåll

Den här artikeln beskriver grammatiken i spanska (kastilianska).

Uttal

 • h uttalas inte.
 • ll uttalas som j eller ungefär lj som i vanilj.
 • o uttalas som å.
 • rr uttalas som ett rullande r.
 • u uttalas som o.
 • j uttalas ungefär som ch i choklad, men mer som ett tyskt ach-ljud.
 • ñ uttalas som nj i njure eller ninja.

Diftonger

Vad är en diftong?

En diftong består av två vokaler som uttalas i samma stavelse. De spanska diftongerna innefattar alltid någon av vokalerna i eller u. Om diftongen innehåller både i och u betonar man den sista vokalen, t ex viuda (änka) och ruido (buller).


Hur känner man igen en diftong?

En diftong består av två vokaler men uttalas i en stavelse. Om två vokaler står bredvid varandra och om ingen av dem är i eller u bildar de två olika stavelser. Jämför: estudiante - correo (student - post)

ai baile

ie bien

ei peine

io kiosco

oi boina

ua Ecuador

au laura

ue sueca

eu euskera

uo antiguo

ia viaje

Om man vill skilja på vokalerna i en diftong sätter man in accenttecken, t ex caída. Då betonas alltså den bokstav som får ett accenttecken. Jämför skillnaden på caída - caida

Källa: Modern spansk grammatik

Alfabetet

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Not:ch, ll och rr räknades tidigare som officiella bokstäver men de har sorterats som dubbla l och r samt ch.

Alfabetets uttal (observera att vokalerna inte är skarpa)

a [a] n [ene]

b [be] o [o]

c [ce] p [bpe]

d [de] q [quo]

e [e] r [ere]

f [efe] s [ese]

g [che] t [te]

h [ache] u [u]

i [i] v [uve]

j [chotta] w [uve doble]

k [ka] x [ekis]

l [ele] y [igriega]

m [eme] z [ceta]

Substantiv

Genus

Spanska har två genus (tre om man räknar med neutrum). Substantiv är antingen maskulina eller feminina. Den neutrala formen lo används inte med rena substantiv utan används framför adjektiv och adverb med substantivisk funktion.

Artiklar

Bestämd artikel

Maskulinum Femininum Neutrum
Singular el la lo
Plural los las

Exempel:

Singular: Plural:
Maskulinum: el chico los chicos pojken, pojkarna
Femininum: la mesa las mesas bordet, borden
Neutrum: lo interesante det intressanta

Kombinationen de + el resulterar i sammandragningen del och kombinationen a + el ger sammandragningen al.

Exempel: Hemos pasado del caos al orden. ("Vi har gått från kaos till ordning.")

I skriftspråk brukar ovanstående sammandragning inte inträffa när artikeln är en del av ett egennamn och stavas med stor bokstav. Oftast förekommer detta vid stadsnamn eller titel på konstnärligt verk, tidningsnamn, företagsnamn e.t.c. Dock uttalas detta som om det vore sammandraget.

Exempel: Hicimos un viaje a El Cairo. ("Vi gjorde en resa till Kairo.")

Soy Pepe de El País. Me gustaría entrevistarle. ("Jag är Pepe från El País. Jag skulle vilja intervjua er.")


Obestämd artikel

Spanskans obestämda artikel är ett indefinit bestämningsord som har följande former:

Maskulinum Femininum Neutrum
Singular un una uno
Plural unos unas

Exempel:

Singular Plural
Maskulinum un chico unos chicos en pojke, (flera) pojkar
Femininum una mesa unas mesas ett bord, (flera) bord

Uno, -a, -os, -as är det indefinita pronomenet som är den självständiga motsvarigheten till obestämd artikel och som används självständigt, till skillnad från den obestämda artikeln som används förenad med huvudord.

Exempel: Uno se acostumbra a todo. ("Man vänjer sig vid allt.")

LLegaron a fiarse el uno del otro. ("De kom att lita på varandra.")

Tengo cigarrillos. ¿Quieres uno? ("Jag har cigaretter. Vill du ha en?")

Es una de mis mejores amigas. ("Hon är en av mina bästa väninnor.")

Regler

Betoning

Det är vanligt att betona ord i spanskan och för att kunna förstå hur betoning fungerar både med och utan accent använder man sig av vissa betoningsregler.

Om ett ord slutar på vokal, diftong (två sammansatta vokaler som alltid innehåller i eller u, se i början), n eller s betonar man på näst sista stavelsen.

tex Vamos, Carmela

Om ett ord slutar på konsonant (förutom n eller s) betonar man alltså på sista stavelsen.

tex tropical


Accentuering

Accentuering används i många olika språk. I Spanskan används bara akut accent, alltså ´

Accentuering används i många olika syften:


1. Om ett ord inte ska betonas efter reglerna ovan, utan på ett annat sätt så lägger man till ett accenttecken över den bokstav som ska betonas.

tex simpática, lámpara


2. Accent används även för att skilja åt de två vokalerna i en diftong (se i början). Då betonas alltså den vokal som får accent.

t ex caída, país, envío.


3. När pronomen sätts ihop med verbform och t ex neutrum, som i exemplet nedan som vi utgår ifrån, behålls betoningen. Därför måste man även sätta ut accent.

Vi utgår från verbet dar, utan accent. Vi skriver ihop orden da - me - lo (ge - mig - den). Vi bildar då ordet damelo. Eftersom att ordet slutar på vokal betonas alltså näst sista stavelsen, e. Men eftersom att vi vill behålla den vanliga betoningen i da måste vi alltså lägga till accent över, så att det blir dámelo.


4. Accentuering fungerar även med att skilja på ord som stavas likadant men betyder olika saker. Vissa pronomen behöver därför skiljas åt. Sätter man ut en accent över någon av stavelserna både ser och hör man skillnad på orden.

tú (du) - tu (din) mí (mig) - mi (min)


5. Frågeord skrivs alltid med accent, tar man bort accenten däremot så blir det (oftast) svar på frågan.

qué (vad) - que (som) quién (vem) - quien (som, vilken) porqué (varför)- porque (därför att) dónde (var) - donde (där) cómo (hur) - como (/lik/som, eftersom)


6. Alla demonstrativa pronomen förutom den maskulina versionen av esto, eso och aquello får i regel accent då de är självständiga i en mening.

t e x ¿Le gusta aquellas casas, o ésas/aquéllas?

Pronomen

Personliga pronomen

Personliga pronomen Reflexiva pronomen
Subjektformer efter prep. Ackusativobjekt Dativobjekt
yo mí (conmigo) me me
tí (contigo) te te
él lo, le le (se) se
ella la le (se) se
ello
usted lo, la, le le (se) se
nosotros nos nos
nosotras nos nos
vosotros os os
vosotras os os
ellos los, les les (se) se
ellas las les (se) se
ustedes los, las, les les (se) se

Ackusativ: Le och les förekommer i 3:e person singular och plural. Dessa används om personer i maskulinum i norra och centrala Spanien. I övriga regioner och spansktalande länder används lo och los.

 • ¿Dónde está Juan? No le veo. - Var är Juan? Jag ser honom inte.
 • ¿Dónde está Juan? No lo veo. - Var är Juan? Jag ser honom inte.

I Spanien används vosotros, vosotras samt os (markerad i gult) som informellt tilltal. I Latinamerika används istället ustedes, los, las, les (markerad i grönt).

Det neutrala ello förekommer mest efter preposition, sällan som subjekt och aldrig som objekt. Dock i vardagligt språk används oftast demonstrativa pronomen, eso eller esto.

Exempel: ¿Qué hay de malo en ello? ("Vad är det för fel med det?")

A pesar de ello, me gusta este país. ("Trots det gillar jag det här landet.")

Ackusativobjekt (direkt objekt)

Du tar boken. Du tar den.
Llevas el libro. Lo llevas.
Hon slår sönder stolen. Hon slår sönder den.
Rompe la silla. La rompe.

Dativobjekt (indirekt objekt)

Obestämd indirekt objekt Fråga Svar Bestämd indirekt objekt
Du ger boken. Till vem? Till Pedro. Du ger boken till Pedro.
le das el libro. ¿A quién? A Pedro. le das el libro a Pedro.
Juan köpte kläder till dem. Till vem? Till sina döttrar. Juan köpte kläder till sina döttrar.
Juan les compró ropa. ¿A quién? A sus hijas. Juan les compró ropa a sus hijas.

Ackusativobjekt och dativobjekt på samma gång

Jag ger boken till dig. Jag ger den till dig.
Te doy el libro (a ti). Te lo doy (a ti).
Vi ger boken till flickorna. Vi ger den till dem.
Les damos el libro a las niñas. Se lo damos.

Le och les blir se, framför lo, la, los, las.

Reflexiva pronomen

Jag tvättar mig klockan sju. Hon kammar sig varje dag.
Me lavo a las siete. Se peina cada día.
När går ni och lägger er? Hon kammar sig varje dag.
¿A qué hora os vais a acostar?
¿A qué hora vais a acostaros?
Se peina cada día.

I det spanska språket förekommer det fler reflexiva verb än i svenskan. Därför finns det många verb som inte är reflexiva på svenska, men är reflexiva på spanska.

Possessiva pronomen

Obetonade former Betonade former
(yo) mi mío min
(tú) tu tuyo din
(él) su suyo hans
(ella) su suyo hennes
(usted) su suyo Er
(nosotros) nuestro nuestro vår
(vosotros) vuestro vuestro er
(ellos) su suyo deras
(ellas) su suyo deras
(ustedes) su suyo Er

Exempel:

 • Padre nuestro... - Vår fader...
 • Mis padres no están en casa. - Mina föräldrar är inte hemma.
Obetonade former
Böjnings former
Sing. mask. Sing. fem. Plur. mask. Plur. fem.
mi (min, mitt) mi (min, mitt) mis (mina) mis (mina)
tu (din, ditt) tu (din, ditt) tus (dina) tus (dina)
su (hans, sin, sitt, Er, Ert) su (hennes, sin, sitt Er, Ert) sus (hans, sina, Era) sus (hennes, sina, Era)
nuestro (vår, vårt) nuestra (vår, vårt) nuestros (våra) nuestras (våra)
vuestro (er, ert) vuestra (er, ert) vuestros (era) vuestras (era)
su (deras, Er, Ert) su (deras, Er, Ert) sus (deras, Era) sus (deras, Era)
Betonade former
Böjnings former
Sing. mask. Sing. fem. Plur. mask. Plur. fem.
mío mía míos mías
tuyo -a -os -as
suyo -a -os -as
nuestro -a -os -as
vuestro -a -os -as
suyo -a -os -as

Exempel:

 • ¡Es mío! - Det är mitt!

Demonstrativa pronomen

den här, de här den där, de där den där, de där
Singular
mask. este ese aquel
fem. esta esa aquella
Plural
mask. estos esos aquellos
fem. estas esas aquellas

Dessa pronomen står alltid tillsammans med ett substantiv.

Este används i regel när objektet som åsyftas är nära dig själv.

Ese används i regel när objektet som åsyftas är nära den du talar till, eller något som dykt upp tidigare i ett samtal.

Aquel används i regel när objektet inte är nära vare sig dig eller den du talar till.

den här, de här den där, de där den där, de där
Singular
mask. éste ése aquél
fem. ésta ésa aquélla
neutr. esto eso aquello
Plural
mask. éstos ésos aquéllos
fem. éstas ésas aquéllas

Dessa pronomen står alltd utan substantiv. Dessa syftar på ett föregående substantiv. Esto, eso och aquello syftar inte på något bestämt substantiv. De är självständiga.

 • ¿Qué es esto? - Vad är det här?
 • Este libro no es un buen libro. - Den här boken är inte en bra bok.
 • Compré dos jugetes, éste es para ti - aquél para tu hermano - Jag köpte två leksaker, den här är till dig - den där är till din bror.

Exempel:

 • Este gato es loco. - Den här katten är galen.
 • Es esa chica que nadie desea conocer. - Det är den där flickan som ingen vill känna.
 • En aquel tiempo... - På den där tiden...

Relativa pronomen

Pronomen Användning Beskrivning
que som, vilken, vilket, vilka om personer och saker
quien, -es som, vilken, vilket, vilka bara om personer
pers. pron. + que som, vilken, vilket, vilka i stället för que och quien
pers. pron. + cual som, vilken, vilket, vilka
pers. pron + cuales som, vilken, vilket, vilka
lo que vilket Syftar tillbaka på en hel sats
lo cual vilket
cuyo, -a, -os, -as vars Böjs efter det substantiv som följer
donde där relativt adverb

Exempel:

 • Los llavos están encima de la mesa que está en la cocina. - Nycklarna ligger på bordet som är i köket.
 • En la ciudad donde vivo. - I staden där jag bor.

Interrogativa pronomen

vilken, vad för slags
qué
vilka
vad
quién,-es vem
vilka
cuál,-es vilken
vilka
cuánto, -a hur mycket
-os, -as hur många

Exempel:

 • ¿Cuántos años tienes? (Hur många år har du?) - Hur gammal är du?
 • ¿Quién es Julio Iglesias? - Vem är Julio Iglesias?
 • ¿Qué hora es? - Hur mycket är klockan?
 • ¿Qué haces? - Vad gör du?
 • ¿Cuál es su coche? - Vilken är Er/Eran/hennes/hans bil?

Indefinita pronomen

Jakande ord;

Algo - Något Alguien - Någon

Yo quiero comprar algo en la tienda. = Jag vill köpa något i affären.

Alguien está en el porqúe = Därför att någon är här.

Alguno de vosotros - Någon av er Alguna chica - någon flicka Algunos chicos - Några pojkar Algunas Chicas - Några flicka Algún Chico - Någon pojke

Algún används bara när det är ett maskulint ord efter.

t.ex. Has leído algún libro en español? - Har du läst någon bok på spanska?

Nekande ord;

Nada - Inget Nadie - Ingen

No he comprado nada. = Jag vill inte köpa något.

Ninguno de vosotros - Ingen av er Ninguna chica - Ingen flicka Ningunos chicos - Inga pojkar Ningunas chicas - Inga flickor Ningún Chico - Ingen pojke.

Ningún är som Algún. Det används bara när det är ett maskulint ord efter.

t.ex. No conozco a ningún escritor sueco. = jag känner ingen som skriver svenska.

Adjektiv

De flesta adjektiven får ändelsen:

 • -o om substantivet är maskulint.
 • -a om substantivet är feminint.

+ s (för plural)

Exempel:

Maskulinum Femininum
Singular frío fría
Plural fríos frías
 • En del adjektiv kan ha samma form i singular (i maskulinum och femininum).
  • fácil -> fáciles - preguntas fáciles

Böjning/komparation av adjektiv

Adjektiv i spanska böjs med ordet más (mer) och menos (mindre). Det finns vissa adjektiv som är oregelbundna som t.ex. bueno och malo. Men de flesta är regelbundna. Ett komparativt adjektiv som är regelbunden sätter man más framför adjektivet. Ett superlativt adjektiv sätter man antigen el eller la beroende på om det är ett maskulint eller ett feminint adjektiv.

Oregelbundna adjektiv
Positiv Komparativ Superlativ
bueno mejor el/la mejor
malo peor el/la peor
Regelbundna adjektiv
Positiv Komparativ Superlativ
alto/a más alto/a el/la más alto/a
pequeño/a más pequeño/a el/la más pequeño/a
divertido/a más divertido/a el/la más divertido/a

Adverb

Adverb beskriver en handling, ett verb. Adverbet svarar på frågan hur?. Av latinets ad (till) och ordet verb.

I Spanskan bildar man ofta adverb genom att ta den feminina formen av ett adjektiv och lägga till -mente i slutet.

 • alegremente - lyckligt, glatt
 • finalmente - slutligen

Det finns adverb som har samma form som det motsvarande adjektivet har.

 • barato (adj. barato) - billigt

I Sydamerika är det vanligt att man använder adjektiv som adverb.

Räkneord

Grundtal och ordningstal

Grundtal Ordningstal
0 cero
1 uno primero (primer),-a
2 dos segundo,-a
3 tres tercero (tercer),-a
4 cuatro cuarto,-a
5 cinco quinto,-a
6 seis sexto,-a
7 siete séptimo,-a
8 ocho octavo,-a
9 nueve noveno,-a
10 diez décimo,-a
11 once undécimo,-a
12 doce duodécimo,-a
13 trece décimo tercero, décima tercera
14 catorce décimo cuarto, décima cuarta
15 quince décimo quinto, décima quinta
16 dieciséis décimo sexto, décima sexta
17 diecisiete décimo séptimo, décima séptima
18 dieciocho décimo octavo, décima octava
19 diecinueve décimo noveno, décima novena
20 veinte vigésimo,-a
30 treinta trigésimo,-a
40 cuarenta cuadragésimo,-a
50 cincuenta quincuagésimo,-a
60 sesenta sexagésimo,-a
70 setenta septuagésimo,-a
80 ochenta octogésimo,-a
90 noventa nonagésimo,-a
100 cien centésimo,-a
500 quinientos quingentésimo,-a
1 000 mil milésimo,-a
100 000 cien mil cien milésimo,-a
1 000 000 un millón millonésimo,-a

Konjunktioner

 • y och
 • e och (före i- eller hi-, t.ex. descargar e instalar - ladda ner och installera)
 • o eller
 • u eller (före o- eller ho-)
 • porque därför, därför att

Prepositioner

Enkla

 • a till
 • ante inför, framför
 • bajo under
 • cabe inpå (används bara i poesi i spanskan)
 • con med
 • contra mot
 • de av, från
 • desde sedan
 • en i, på
 • entre mellan, bland
 • hacia framåt, om
 • hasta tills
 • para för (levande varelser)
 • por för, genom (döda saker. t.ex. möbler, månader, dagar...)
 • según enligt
 • sin utan
 • sobre på, över
 • tras bakom

Sammansatta

 • al lado de bredvid
 • alrededor de runtom
 • cerca de nära
 • lejos de långt ifrån
 • delante de framför
 • debajo de under
 • en frente de i motsats till
 • detrás de bakom
 • encima de ovanför
 • hasta tills
 • desde från, sedan
 • a + el = al (Voy a ir al chico, Jag ska åka till/mot pojken)
 • de + el = del (Es una carta del chico, Det är ett brev från pojken)

Klockan

Es la una y media (+ 1 halvtimme)
Son las cuatro y dos minutos (+ 2 min.)
menos diez minutos (- 10 min.)
y cuarto (+ 1 kvart)
menos cuarto (- 1 kvart)

Från kl. 1 - kl. 1.30 heter det "Es la una". Resten av tiden heter det "Son las..."

För att märka ut vilken tid på dagen det är skriver man följande meningar efter tiden:

 • de la madrugada - vid gryningen
 • de la mañana - på morgonen
 • de la tarde - på eftermiddagen
 • de la noche - på natten (man kan även säga att på kvällen är la noche)

Exempel:

 • Es la una y cuarto - Klockan är kvart över ett
 • Es la una y media - Klockan är halv två
 • Son las dos menos dos minutos - Klockan är två minuter i två
 • Son las dos - Klockan är två

Verb

I spanskan finns det tre olika verbgrupper, de som slutar på -ar, -er och -ir i infinitiv. Nedan kan du se böjningarna för regelbundna verb.

Modus

Spanskan har tre modus: indikativ, konjunktiv och imperativ. Indikativ är den neutrala formen som används för att beskriva handlingar. Imperativ anger befallning och uppmaning. Konjunktiv (subjuntivo) är ett modus som uttrycker ett mått av ovisshet, overklighet eller önskan, och används i specifika meningskonstruktioner, i synnerhet efter viljeverb och känsloverb, efter opersonliga uttryck.

Tempus

Med tempus avser man hur handlingen placerar sig i tiden, i dåtid, nutid eller framtid. Det finns både enkla och sammansatta tempusformer. Sammansatta tempusformer bildas av hjälpverbet haber + perfekt particip av huvudverbet. I det följande används den spanska termen för tempusformerna, eftersom svenskan inte alltid har en motsvarande tempusform.

Enkla tempusformer:

Presente Presens Anger handling i nutid.
Pretérito imperfecto Imperfekt Anger handling i dåtid, motsvarande svensk imperfekt. Används bl.a. för beskrivningar och pågående handlingar.
Pretérito perfecto simple Preteritum Anger handling i dåtid, motsvarande svensk imperfekt. Används för avslutade, tidsbegränsade, enstaka handlingar.
Futuro Futurum Anger handling i framtid.
Condicional Konditionalis Konditionalis används bl.a. som motsvarighet till svenskans "skulle + verb" (På engelska "would + verb"). Konditionalis används i indirekt tal för att ange framtid i förhållande till dåtid. Dessutom används konditionalis i villkorliga satsfogningar.

Sammansatta tempusformer:

Pretérito prefecto compuesto Sammansatt preteritum Anger handling i dåtid, motsvarande svensk imperfekt eller svensk perfekt.
Pretérito pluscuamperfecto Pluskvamperfekt Anger handling som föregår en handling i det förflutna, motsvarande svensk pluskvamperfekt.
Pretérito anterior Pluskvamperfekt Skriftspråksform som motsvarar svensk pluskvamperfekt. Används i vissa specifika meningskonstruktioner.
Futuro perfecto Futurum perfekt Anger avslutad handling i framtid som föregår, motsvarande till exempel "jag kommer att ha avslutat".
Condicional compuesto Sammansatt konditonalis Motsvarar "futuro perfecto" i det förflutna, d.v.s avslutad handling i framtid utgående från en punkt i det förflutna. Vanligtvis motsvars det av svensk pluskvamperfekt, eller "skulle ha + verb" (På engelska "would have + verb").

Preteritum och imperfekt

Spanskan har två tempusformer, preteritum och imperfekt, som motsvarar svenskans dåtid. Den svenska verbformen "han pratade" motsvarar därför på spanska av de två formerna "habló" i preteritum och "hablaba" i imperfekt. Skillnaderna mellan dessa två former kan sägas vara en form av aspektskillnad, där aspekten uttrycker ett skeende som inträdande, pågående eller avslutande. Svenskan använder inte tempus för att uttrycka dessa aspektskillnader, men kan ibland använda olika verbkonstruktioner som "fick se" i stället för "såg" för att uttrycka en inträdande handling eller "brukade se" för att uttrycka en upprepning i form av vana. I spanskan uttrycker habló respektive hablaba en typisk aspektskillnad, där valet av tempus kan helt förändra innebörden av ett yttrande.

Preteritum
Imperfekt
Växling mellan preteritum och imperfekt

Böjning av regelbundna verb som slutar på -ar

 

-ar

Infinitiv: amar  
Particip: amado
Gerundium: amando

Indikativ

Konjunktiv

Presens Perfekt Presens Perfekt

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Presente

Pretérito perfecto

yo  

amo he amado ame

haya amado

tú  

amas has amado ames

hayas amado

él  

ama ha amado ame

haya amado

nosotros  

amamos hemos amado amemos

hayamos amado

vosotros  

amaís habéis amado améis

hayáis amado

ellos  

aman han amado aman

hayan amado

  Imperfekt Pluskvamperfekt Imperfekt Pluskvamperfekt

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

yo  

amaba

había amado

amara

hubiera amado

tú  

amabas

habías amado

amaras

hubieras amado

él  

amaba

había amado

amara

hubiera amado

nosotros  

amabámos

habíamos amado

amáramos

hubieramos amado

vosotros  

amabais

habíais amado

amarais

hubierais amado

ellos  

amaban

habían amado

amaran

hubieran amado

  Preteritum Sammansatt preteritum Preteritum Preteritum anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

yo  

amé

hube amado

amase

hubiese amado

tú  

amaste

hubiste amado

amases

hubieses amado

él  

amó

hubo amado

amase

hubiese amado

nosotros  

amamos

hubimos amado

amásemos

hubiésemos amado

vosotros  

amasteis

hubisteis amado

amaseis

hubieseis amado

ellos  

amaron

hubieron amado

amasen

hubiesen amado

  Futurum Futurum perfekt Futurum Futurum Perfekt

Futuro

Futuro perfecto

Futuro

Futuro perfecto

yo  

amaré

habré amado

amare

hubiere amado

tú  

amarás

habrás amado

amares

hubieres amado

él  

amará

habrá amado

amare

hubiere amado

nosotros  

amaremos

habremos amado

amáremos

hubiéremos amado

vosotros  

amaréis

habréis amado

amareis

hubiereis amado

ellos  

amarán

habrán amado

amaren

hubieren amado

 

Villkors kondition

Imperativ

  Konditionalis Sammansatt konditionalis

Imperativo

Condicional

Condicional compuesto

yo  

amaría

habría amado

 

tú  

amarías

habrías amado

ama

él  

amaría

habría amado

ame

nosotros  

amaríamos

habríamos amado

amemos

vosotros  

amaríais

habríais amado

amad

ellos  

amarían

habrían amado

amen

Böjning av regelbundna verb som slutar på -er

 

-er

Infinitiv:

comer

 
Particip:

comido

Gerundium:

comiendo

Indikativ

Konjunktiv

Presens Perfekt Presens Perfekt

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Presente

Pretérito perfecto

yo  

como

he

comido

coma

haya comido

tú  

comes

has

comido

comas

hayas comido

él  

come

ha

comido

coma

haya comido

nosotros  

comemos

hemos

comido

comamos

hayamos comido

vosotros  

comeís

habéis

comido

comáis

hayáis comido

ellos  

comen

han

comido

coman

hayan comido

  Imperfekt Pluskvamperfekt Imperfekt Pluskvamperfekt

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

yo  

comía

había comido

comiera

hubiera comido

tú  

comías

habías comido

comieras

hubieras comido

él  

comía

había comido

comiera

hubiera comido

nosotros  

comíamos

habíamos comido

comierámos

hubieramos comido

vosotros  

comíais

habíanis comido

comierais

hubierais comido

ellos  

comían

habían comido

comieran

hubieran comido

  Preteritum Sammansatt preteritum Preteritum Preteritum anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

yo  

comí

hube comido

amiese

hubiese comido

tú  

comiste

hubiste comido

amieses

hubieses comido

él  

com

hubo comido

amiese

hubiese comido

nosotros  

comimos

hubimos comido

amiésemos

hubiésemos comido

vosotros  

comisteis

hubisteis comido

amieseis

hubieseis comido

ellos  

comieron

hubieron comido

amiesen

hubiesen comido

  Futurum Futurum perfekt Futurum Futurum Perfekt

Futuro

Futuro perfecto

Futuro

Futuro perfecto

yo  

comeré

habré comido

comiere

hubiere comido

tú  

comerás

habrás comido

comieres

hubieres comido

él  

comerá

habrá comido

comiere

hubiere comido

nosotros  

comeremos

habremos comido

comiéremos

hubiéremos comido

vosotros  

comeréis

habréis comido

comiereis

hubiereis comido

ellos  

comerán

habrán comido

comieren

hubieren comido

 

Villkors kondition

Imperativ

  Konditionalis Sammansatt konditionalis

Imperativo

Condicional

Condicional compuesto

yo  

comería

habría comido

 

tú  

comerías

habrías comido

come

él  

comería

habríamos comido

coma

nosotros  

comeríamos

habríamos comido

comamos

vosotros  

comeríais

habríais comido

comed

ellos  

comerían

habrían comido

coman

Böjning av regelbundna verb som slutar på -ir

 

-ir

Infinitiv:

vivir

 
Particip:

vivido

Gerundium:

viviendo

Indikativ

Konjunktiv

Presens Perfekt Presens Perfekt

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Presente

Pretérito perfecto

yo  

vivo

he

vivido

viva

haya vivido

tú  

vives

has

vivido

vivas

hayas vivido

él  

vive

ha

vivido

viva

haya vivido

nosotros  

vivimos

hemos

vivido

vivamos

hayamos vivido

vosotros  

vivís

habéis

vivido

viváis

hayáis vivido

ellos  

viven

han

vivido

vivan

hayan vivido

  Imperfekt Pluskvamperfekt Imperfekt Pluskvamperfekt

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

yo  

vivía

había vivido

viviera

hubiera vivido

tú  

vivías

habías vivido

vivieras

hubieras vivido

él  

vivía

había vivido

viviera

hubiera vivido

nosotros  

vivíamos

habíamos vivido

vivierámos

hubieramos vivido

vosotros  

vivíais

habíanis vivido

vivierais

hubierais vivido

ellos  

vivían

habían vivido

vivieran

hubieran vivido

  Preteritum Sammansatt preteritum Preteritum Preteritum anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

Pretérito perfecto simple

Pretérito anterior

yo  

vivé

hube vivido

viviese

hubiese vivido

tú  

vivaste

hubiste vivido

vivieses

hubieses vivido

él  

vivó

hubo vivido

viviese

hubiese vivido

nosotros  

vivamos

hubimos vivido

viviésemos

hubiésemos vivido

vosotros  

vivasteis

hubisteis vivido

vivieseis

hubieseis vivido

ellos  

vivaron

hubieron vivido

viviesen

hubiesen vivido

  Futurum Futurum perfekt Futurum Futurum Perfekt

Futuro

Futuro perfecto

Futuro

Futuro perfecto

yo  

viviré

habré vivido

viviere

hubiere vivido

tú  

vivirás

habrás vivido

vivieres

hubieres vivido

él  

vivirá

habrá vivido

viviere

hubiere vivido

nosotros  

viviremos

habremos vivido

viviéremos

hubiéremos vivido

vosotros  

viviréis

habréis vivido

viviereis

hubiereis vivido

ellos  

vivirán

habrán vivido

vivieren

hubieren vivido

 

Villkors kondition

Imperativ

  Konditionalis Sammansatt konditionalis

Imperativo

Condicional

Condicional compuesto

yo  

viviría

habría vivido

 

tú  

vivirías

habrías vivido

vive

él  

viviría

habríamos vivido

viva

nosotros  

viviríamos

habríamos vivido

vivamos

vosotros  

viviríais

habríais vivido

vivid

ellos  

vivirían

habrían vivido

vivan

Skillnader mellan spanska i Spanien och Latinamerika

Läspljud

 • Spanien
Läspljud används i stora delar av Spanien, utom vissa delar av södra Spanien.
  • Följande bokstäver uttalas ungefär som engelskans th:
   • z
   • c (när detta c förekommer före e och i)
 • Latinamerika
I Latinamerika är det inte vanligt att man uttalar bokstäver med läspljud.

Uttryck

Futurum

Verbet ir är ett oregelbundet verb och böjs så här i presens indikativ:

IR   - ATT GÅ/FÄRDAS/ÅKA (även "ska" i meningen att förflytta sig)

voy  - jag går
vas  - du går
va   - han/hon/Ni går
vamos - vi går
vais  - ni går
van  - de/Ni går

Futurum (ska, kommer att, tänker) kan uttryckas i spanskan med presens av ir + a + infinitiv.

Voy a trabajar     = Jag ska arbeta.
Vamos a ir a la playa = Vi ska gå till stranden.
Van a ir de vacaciones = De ska åka på semester.

Det som skiljer sig mellan den här futurum-formen från den vanlig futurumet (verbböjning) är att den här formen anger futurum som är planerad och ska inträffa inom en kort framtid.

Perfekt

Perfekt kan också uttryckas med presens av acabar de + infinitiv som uttrycker att något har just hänt.

Acabamos de comer         = Vi har just ätit.
Acabo de leer un libro maravilloso = Jag har precis läst en underbar bok.

Med verbet llevar i presens kan man också uttrycka perfekt:

Llevo medio año en Estocolmo. = Jag har bott ett halvår i Stockholm.

Måste

Man använder tener que + infinitiv när man ska uttrycka måsten.

   Tengo que ir = Jag måste åka.
Tiene que trabajar = Han måste arbeta.

Man kan också använda hay que + infinitiv när man inte riktar det åt någon speciell person.

   Hay que ir = Man måste åka.
Hay que trabajar = Man måste arbeta.

Andra tidsuttryck

Hacer

Något man gjort i [tid]

Hacer + tid + que + verb (presens)

Sp: Hace dos meses que vivo en Chile.
Sv: Jag har bott i Chile i 2 månader. 
Något man gjorde för [tid] sedan

Hace + tid + que + verb (preteritum)

Sp: Hace tres semanas que él se fue.
Sv: Han åkte för tre veckor sedan.
Li: Det har gått/gjort tre veckor sedan han åkte.

Syntax

Ordföljd

Adjektiv

I spanskan står adjektiv oftast efter det huvudord som adjektivet beskriver.

Un coche rápido
En bil snabb
En snabb bil
Suecia es un país grande
Sverige är ett land stort
Sverige är ett stort land

¿ Puedo hacer algo por mañana ?
Kan jag göra något för/till i morgon ?
Una chica linda me ha visitado
En flicka söt mig (hon) har besökt
En söt flicka har besökt mig
Esta noche vamos a alquilar un vídeo para ver en casa
I kväll går vi till att hyra (ut) en video för att se hemma
I kväll ska vi hyra en video för att se hemma
¿ Siempre te han gustado los cantantes americanos ?
Alltid dig (de) har behagat sångarna amerikanska ?
Har du alltid tyckt om amerikanska sångare?
Le falta tiempo a Juan, pero no se queja
Honom det saknas tid åt/till Juan, men inte sig han klagar
Juan har ont om tid, men han klagar inte
A veces le gustan los libros buenos a Pepe
Ibland honom de behagar böckerna bra åt/till Pepe
Ibland tycker Pepe om bra böcker
Muchas veces tenemos que estudiar todas las tardes
Ofta måste vi studera alla eftermiddagar
Vi måste ofta studera varje eftermiddag

Källor

Externa länkar


Grammatik efter språk
Arabiska | Bosniska | Danska | Engelska | Finska | Franska | Isländska | Italienska | Japanska | Kinesiska | Nederländska | Polska | Ryska | Spanska | Svenska | Tyska
Utdöda språk Konstgjorda språk Fiktiva språk
Fornengelska | Latin | Runsvenska | Vulgärlatin Romanica Svartiska | Quenya | Klingon


Personliga verktyg