Runsvensk grammatik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huvudartikel: Runsvenska

Den här artikel beskriver grammatiken i Runsvenska.

Innehåll

Runor

Huvudartikel: Runor

Uttal

Substantiv

Substantiven i runsvenska böjs efter genus och kasus.

a- stammar

Maskulinum

vikingR
viking, sjökrigare
Sing. Plur.
Nominativ vikingR vikingaR
Genitiv vikings vikinga
Dativ vikingi vikingum
Ackusativ viking vikinga

Fler ord som böjs som vikingR:

 • vikingR - viking, sjökrigare
 • konungR - konung
 • stafR - stav
 • karl - karl (rlR > rl)
 • stæinn - sten (nR > nn)
 • svæinn - sven, ung man (nR > nn)
 • garþr - inhägnad (gård)
 • haugR - hög
 • ulfR - ulv, Ulf
 • iss - is (sR > ss)
 • dagR - dag
 • Gunnarr - Gunnar
 • Svæinn - Svenn
 • Þorstæinn - Torsten (nR > nn)
 • OlafR - Olof
 • Ingvarr - Ingvar
 • Þorr - Tor (gudanamn)


kætill
kittel
Sing. Plur.
Nominativ kætill kætlaR
Genitiv kætils kætla
Dativ kætli kætlum
Ackusativ kætil kætla

Fler ord som böjs som vikingR

 • himil - himmel
 • hamarr - hammare
 • kætill - kittel
 • Oþinn - Oden (gudanamn)


Neutrum

land
land
Sing. Plur.
Nominativ land lånd
Genitiv lands lånda
Dativ landi låndum
Ackusativ land lånd

De flesta neutrala ord som inte slutar på -i böjs så här. Bland annat:

 • land - land
 • skip - skepp
 • gul - guld
 • giald - gäld
 • kuml - kummel, röse
 • vi - vi, helig plats
 • haf - hav
 • bo - bo, hem
 • fæ - boskap, lös egendom (-aR i genitiv singularis)
 • lif - liv
 • oþal - odal, fast egendom

ia- stammar

Maskulinum

Denna klass innehåller bland annat egennamn och agetnomen.

ÞoriR
Tore
Sing. Plur.
Nominativ ÞoriR ÞoraR
Genitiv Þoris Þora
Dativ Þori Þorum
Ackusativ Þori Þora


Neutrum

Så här böjs neutrer som slutar på -i (nusv. -e)

mærki
märke
Sing. Plur.
Nominativ mærki mærki
Genitiv mærkis mærka
Dativ mærki mærkum
Ackusativ mærki mærki

ja- stammar

Maskulinum

byR
gård
Sing. Plur.
Nominativ byR byjaR
Genitiv byjaR bya
Dativ byi byjum
Ackusativ by byja
drængR
ung man
Sing. Plur.
Nominativ drængR drængs
Genitiv drængjaR drængja
Dativ dræng' drængjum
Ackusativ dræng drængja

Neutrum

kyn
kön, sort, släkte
Sing. Plur.
Nominativ kyn kyn
Genitiv kynjaR kynja
Dativ kyn kyn
Ackusativ kyn kynja

ô- stammar

Femininum

ånd
kön, sort, släkte
Sing. Plur.
Nominativ ånd ev. u-omljud andaR
Genitiv andaR anda
Dativ andu andum
Ackusativ ånd ev. u-omljud andaR

Andra ord som böjs likadant:

 • orost - strid
 • sal - själ
 • ånd - ande
 • braut - väg
 • run - runa
 • bro - bro
 • sol - sol
 • borg - borg
 • giof - gåva
 • viking - viking, sjökrigståg
 • Oluf - Olof (ett kvinnonamn, alltså inte det samma som OlafR!)

io- stammar

Femininum

øx
yxa
Sing. Plur.
Nominativ øx øxaR
Genitiv øxaR øxa
Dativ øxi øxum
Ackusativ øxi øxaR

Få ord i den här gruppen, mest personnamn.

 • Hildr - Hildur
 • Holmfriþr - Holmfrid
 • Þorgærþr - Torgerd
 • Sigriþr - Sigrid
 • Gerþruþr - Gertrud
 • Guþlaugh -


jô- och vô- stammar

Femininum

Jô-stammarna skiljer sig från ô-stammarna enbart i det att de har ett /j/ mellan stammen och ändelsen om ändelsen börjar på /a/ eller /u/. Vô-stammarna utskiljer sig på samma sätt genom att ha ett /v/ före ändelser som börjar på /a/ eller /i/.

vô-stam:

 • år - pil

i- stammar

Maskulinum

vinr
vän
Sing. Plur.
Nominativ vinr viniR
Genitiv vinaR vina
Dativ vini vinum
Ackusativ vin vini
 • vinr - vän
 • gæstr - gäst
 • staþr - ställe
 • ælgR - älg
 • Hakonn - Håkan
 • Ånundr - Anund
 • FreyR - Frej (gudanamn)


Femininum

iorþ
jord
Sing. Plur.
Nominativ iorþ iorþiR
Genitiv iorþaR iorþa
Dativ iorþu iorþum
Ackusativ iorþ iorþi
 • færþ - färd
 • iorþ - jord
 • nauþ - nöd ; kan ha -r i nom.sing.


u- stammar

Maskulinum

vårþr
vakt, väktare
Sing. Plur.
Nominativ vårþr ev. u-omljud / u-brytning iorþiR
Genitiv vårþaR (a-brytning) iorþa
Dativ vårþi i-omljud iorþum
Ackusativ vårþu > vårþ iorþi

Det finns ett fåtal substantiv som böjs såhär.

 • vårþr - vakt, väktare
 • åss - asagud; åss, asaR, æsi, ås, æsiR, asa, asum, asu
 • mågR - son; mågr, magaR, mægi, måg, mægiR, maga, magum, magu
 • årn - örn; årn, arnaR, ærni, årn, ærnir, arna, arnum, arnu
 • knårr - knarr, handelsfartyg; knårr, knarraR, knærri, knårr, knærriR, knarra, knarrum, knarru
 • sunr - son; sunr, sunaR, syni, sun, syniR, suna, sunum, sunu
 • biorn - björn, Björn; biorn, biarnaR, birni, biorn, birniR, biarna, biarnum, biarnu
 • tigR - tiotal; tigR, tigaR, tigi, tig, tigiR, tiga, tiugum, tiugu


n- stammar

Maskulinum (an-stamm)

Många maskulina substantiv böjs såhär.

landboi
arrendator
Sing. Plur.
Nominativ landboi landboaR
Genitiv landboa landboa
Dativ landboa landboum
Ackusativ landboa landboa

Alla maskuliner som slutar på i (utom jan-stammarna nedan och nd-stammarna) räknas hit.

 • landboi - "arrendator"
 • Fasti - Faste


Neutrum (an-stamm)

auga
öga
Sing. Plur.
Nominativ auga augun
Genitiv auga augna
Dativ auga augum
Ackusativ auga augun

jan- stammar

Maskulinum

Dessa ord böjs exakt som an-stammarna, men har ett /j/ mellan stammen och de ändelser som börjar på /a/ och /u/.

Några få ord på -i.

 • bryti - förman
 • håfþingi - hövding

ôn-stammar

Femininum

kona
kvinna, maka
Sing. Plur.
Nominativ kona konur
Genitiv konu kvenna
Dativ konu konum
Ackusativ konu konur

Bara kona har den underliga formen kvenna i genitiv pluralis! De andra har bara ändelsen -na. kona; kvinna, maka

 • Inga - Inga
 • Åsa - Åsa


jon- stammar

Femininum

Dessa ord böjs exakt som an-stammarna, men har ett /j/ mellan stammen och de ändelser som börjar på /a/ och /u/.

Femininer på -ja.

 • kyrkia - kyrka


in- stammar

Femininum

Dessa ord har ingen pluralform, p.g.a. sina abstrakta betydelser.

ælli
ålderdom
Sing.
Nominativ ælli
Genitiv ælli
Dativ ælli
Ackusativ ælli

(Oftast abstrakta) femininer på -i (nusv. -e). T.ex.:

 • ælli - ålderdom

Rotnomen

Maskulinum

maþr
människa, man
Sing. Plur.
Nominativ maþr mænn
Genitiv manns manna
Dativ manni mannum
Ackusativ mann mænn

Inga ord böjs som maþr.

 • maþr - människa, man


fotr
fot
Sing. Plur.
Nominativ fotr fotr
Genitiv fotar fota
Dativ foti fotum
Ackusativ fot fotr

Som fotr böjs några få ovanliga verb.

 • fotr - fot

Femininum

hand
hand
Sing. Plur.
Nominativ hand hændr
Genitiv handaR handa
Dativ hand handum
Ackusativ hand hændr


r- stammar

Bara fem ord ingår i klassen. Vanligtvis släktskapsord.

faþiR
fader
Sing. Plur.
Nominativ faþiR fæþr
Genitiv faþur fæþra
Dativ faþur / fæþr fæþrum
Ackusativ faþur fæþr

Bara dessa fem ord böjs så här:

 • faþiR - fader
 • moþiR - moder
 • broþiR - broder
 • dottiR - dotter
 • systiR - syster

nd- stammar

Böjs som an-stammar i singular.

Maskulinum

bondi
bofast, bessutten man, make
Sing. Plur.
Nominativ bondi bondr
Genitiv bonda bonda
Dativ bonda bondum
Ackusativ bonda bondr
fiandi
fiende
Sing. Plur.
Nominativ fiandi fiandr
Genitiv fianda fianda
Dativ fianda fiandum
Ackusativ fianda fiandr

Som bondi böjs bara ett ord till:

 • bondi - bofast besutten man, make
 • frændi - frände, släkting

Som fiandi böjs alla presensparticip som används som substantiv, till exempel:

 • fiandi - fiende


Adjektiv

Starkböjning

Singular
Mask. Fem. Neutr.
Nom. langR lang langt
Gen. langS langRaR langs
Dat. langum langRi langu
Ack langan langa langt
Plural
Mask. Fem. Neutr.
Nom. langiR langaR lang
Gen.
langRa
Dat.
langum
Ack langa langar lang

Som langR böjs enstaviga adjektiv som:

 • langR - lång
 • miorr - smal
 • halfR - halv
 • sniallR - duglig
 • storr - stor
 • glaþR - glad
 • rikR - rik, mäktig
 • vitr - klok
Singular
Mask. Fem. Neutr.
Nom. hæiþinn hæiþin hæiþit
Gen. hæiþins hæiþinnaR hæiþins
Dat. hæiþnum hæiþni hæiþnu
Ack hæiþinn hæiþa hæiþit
Plural
Mask. Fem. Neutr.
Nom. hæiþniR hæiþnaR hæiþin
Gen.
hæiþinna
Dat.
hæiþnum
Ack hæiþna hæiþnaR hæiþin

Som hæiþinn böjs tvåstaviga adjektiv och perfektparticip av starka verb:

 • fæghinn - glad; nom.sing.: nR > nn
 • hæiþinn - hednisk; nom.sing.: nR > nn

Pronomen

Verb

Svaga verb

Starka verb

Prepositioner

som styr ackusativ

gønum genom
um om


som styr dativ

af av
at åt
fra från
gen mot
mot mot
mæþ med
ur ur


som styr genitiv

bland bland, i bland (+ styr ibland dativ)
innan inom ( + styr ibland dativ)
mællum mellan, emellan
til till
utan utom (+ styr ibland dativ)


som styr ackusativ eller dativ

i i (+ när frasen betecknar rörelse in i objektet + när frasen beskriver befintlighet inne i objektet)
a på (+ när frasen betecknar rörelse upp på objektet + när frasen beskriver befintlighet uppe på objektet)
fyri för
undiR under
viþ vid
yviR över
æftiR, aft, at efter

Exempel på runsvenska

Syntax

Se även

Externa länkar

Grammatik efter språk
Arabiska | Bosniska | Danska | Engelska | Finska | Franska | Isländska | Italienska | Japanska | Kinesiska | Nederländska | Polska | Ryska | Spanska | Svenska | Tyska
Utdöda språk Konstgjorda språk Fiktiva språk
Fornengelska | Latin | Runsvenska | Vulgärlatin Romanica Svartiska | Quenya | Klingon
Personliga verktyg