Aspekt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Aspekt är ett begrepp inom grammatiken. Vissa språk kan med hjälp av verbaffix eller hjälpverb uttrycka om verbets handling är till exempel tillfällig eller upprepad, avslutad eller oavslutad. Ett vanligt exempel på en aspekt är engelskans be + ing som uttrycker progressiv, vilken dock saknar standardiserad form i svenskan (den uttrycks oftast med omskrivningar, främst "håller på..."). Av somliga förklaras perfekt och pluskvamperfekt som aspekt (perfektiv) av presens respektive preteritum. I Sverige lärs dessa dock vanligen ut som tempus.

Aspekt kan vara en flexionell eller en derivationell kategori. Den förra typen realiseras när aspektskillnaden är integrerad i själva tempussystemet, såsom fallet är i romanska språk och klassisk grekiska. Här används i förfluten tid ett tempus för avslutad (perfektiv) och ett för oavslutad (imperfektiv) handling (jfr i franskan passé simple och imparfait, i grekiskan aorist och imperfektum). I de slaviska språken, däremot, är aspekt en derivationell kategori. Två typer av avledning är de vanligaste: att ett perfektivt verb bildas av ett imperfektivt genom prefigering, eller att ett imperfektivt bildas av ett perfektivt genom suffigering. De båda i ett aspektpar ingående verben betraktas dock i visst hänseende, t.ex. lexikografiskt, som ett lexem.

Av betydelse för aspektkategorin, men fristående från denna, är semantiska kategoriseringar av verb, framför allt uppdelningen i terminativa (teliska) och icke-terminativa (ateliska) verb (eller verbfraser). Närstående är också s.k. aktionsarter, varmed i slaviska språk menas avledningar som inte leder till aspektskillnad utan till vissa andra modifieringar av betydelsen; de vanligaste är delimitativ och ingressiv aktionsart.


Personliga verktyg