Affix

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Affix

Prefix
Suffix
Infix
Cirkumfix
Suprafix
Transfix
Interfix

Ett affix (af - till, fix - fästa) är ett morfem som läggs till ett ord för att ändra dess betydelse. Man kan räkna med sju olika sorters affix:

  • Prefix: läggs till före rotmorfemet/-en, t.ex. beklaga.
  • Suffix: läggs till efter rotmorfemet/-en, t.ex. bärbar (avledning), eller efter stammen, t.ex. bärbara (böjning).
  • Infix: läggs till inuti ett annat morfem (vanligen rotmorfemet), t.ex. lat. tengo (jag håller); jfr pret. tegi.
  • Cirkumfix: läggs till före och efter utgångsordets morfem, t.ex. förarga, ry. наесться (äta sig mätt).
  • Suprafix: läggs till suprasegmentellt på ett annat morfem.
  • Transfix: placeras så att det "dyker upp" på två eller flera ställen i/kring ett annat morfem. Vanligt i arabiska, där transfix i form av vokalkombinationer kan sättas in i olika konsonantrötter.
  • Interfix är rena fogelement, som alltid uppträder mellan två rotmorfem, alltså i sammansättningar. De svenska fogelementen i till exempel kvinn-o-parti, kung-a-makt, stol-s-ben, kan ses som interfix, även om de ursprungligen är kasusändelser på sammansättningarnas förled.
Personliga verktyg