Södra skånska regementet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
colspan="2" style="background:#

6b8e23; color:white; text-align: center;" | Södra skånska regementet
P 7, P 7/Fo 11, P 7)

Södra skånska regementet vapen.svg
Aktiv: 1963–1998, 2000–
Land: Sverige Sverige
Lojalitet: Försvarsmakten
Försvarsgren: Armén
Typ: Pansar
Storlek: Regemente
Ingående brigader: Malmöbrigaden (1949–1994)
Del av: Milo S (1942–1998)
OPIL 2000–2005)
ATS (2005–)
Förläggningsort: Ystad (1928–1997)
Revingehed (2000–)
Smeknamn: Södra Skåningarna
Motto: "Slå snabbt - slå hårt"
Färger: Gult och rött          
Marsch: Södra Skånska Infanterireg. Marsch (P. Zikoff)
Maskot: Dubbeleken
Segernamn: Inget
colspan="2" style="background:#

6b8e23; color:white;" | Befälhavare

Nuvarande befälhavare: Öv Jan Pålsson

Foto: Nils Levi Lundin

Södra skånska regementet P 7 är ett pansarregemente i svenska armén som är förlagt till Revinge garnison cirka 2 mil öster om Lund i Skåne.

Innehåll

Historia

Regementet uppsattes som Södra skånska infanteriregementet (I 34) år 1811. Namnet ändrades senare till I 25 år 1816. I samband med 1925 års försvarsbeslut flyttade regementet från Lund och Revingehed till Ystad. Förbandsnamnet byttes då även till I 7. År 1963 blev regementet ett pansarregemente och bytte då namn till P 7. Regementet bedrev då utbildning i Ystad och Revingehed. Stridsfordonsförbanden utbildades på Revingehed och hjulfordonsförbanden i Ystad.

År 1982 flyttades brigaden (Malmöbrigaden) vid regementets till Revingehed (Vilken avskildes 1994 från regementet och blev från 1 juli samma år ett kaderorganiserat krigsförband inom Södra militärområdet). Kvar i Ystad blev regements- och försvarsområdesstaben fram till 31 december 1997, genom att det i försvarsbeslutet 1996 beslutades att regementet skulle uppgå i Södra skånska brigaden. Detta på grund av att försvarsområdesstaben (Fo 11) vid Södra skånska regementet skulle överföras till Skånska dragonregementet uppgå i Kristianstads försvarsområde (Fo 14) och bilda Skånes försvarsområde (Fo 14). Brigadens nya namn blev Södra skånska regementet och Södra skånska brigaden (MekB 7)[1].

Genom att brigaderna och försvarsområdena avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000, återupprättades regemente som ett självständigt förband under sitt gamla namn, Södra skånska regementet (P 7) den 30 juni 2000.

Regementet överlevde försvarsbeslutet 2004 och är därmed ett av tre kvarvarande pansarregementen tillsammans med Skaraborgs regemente (P 4) och Norrbottens regemente (I 19).

Regementets historia är dokumenterad i boken "Södra Skåningarna 1811 - 1949" av Torsten Winberg, utgiven av Allhems förlag, Malmö 1950 samt i "Södra Skåningarna 1811 - 2000" två delar utgivna i 1000 ex av Kamratföreningen 1999.

Förläggningsorter

Utbildning

Regementet utbildar årligen ca 700 soldater för uppsättning i pansarbataljoner. Utbildningsmateriel är i huvudsak Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90, men även en del Pbv 302. Utöver detta utbildas även soldater för internationella insatser, tidigare IA06 (Beredskapskompani) och nu 712:e meksk kompaniet (Beredskapskompani ingående i NBG).

Utbildningskompanier

IA 06

Södra skånska regementet utbildade även en snabbinsatsstyrka (IA 06), bestående av ett mekaniserat skyttekompani med 10 dagars beredskap för internationella insatser. IA 06 och de erfarenheter som drogs vid denna utbildning är också tänkta att ligga till grund för uppsättandet av Nordic Battlegroup, som ska stå klar 2008. IA06 insattes under den tid de var aktiva i Afghanistan (AQ) och i Kosovo (BQ,CQ,DQ). De medaljerades för detta med ÖB:s förtjänsttecken för utlandstjänst samt ISAF respekteive NATO non articel 5. Efter IA06 lösts upp spreds förbandet till KS16 (stommen i skyttekompaniet utgjordes av IA 06), FS14, EB07, Arbete på P 7 samt till den civila marknaden. IA06 erkändes som de första yrkessoldaterna på över 100 år.

712:e meksk komp (NBG)

Var det kompani tillhörande Nordic Battlegroup som utbildades på P 7 i Revingehed. Chef var major Johnny Eriksson. Inrycket och utbildningen för kompaniet började v.726 och den 1 januari 2008 började beredskapstiden. Kompaniet höll en beredskap på 10 dagar under sin beredskapstid (Readyness 10 =R10), inom denna tid skulle kompaniet kunna sättas in i operationsområdet max 600 mil från Bryssel. Nordic battlegroup sattes aldrig in, utan efter kontraktstiden slut omformades 712:e mekskkomp till B-Coy och sattes i något förändrat skick in i Kosovo under missionen KS 18.

Materiel

Stridsfordon

Pjäser

Övningsfält

Referenser

  1. MekB 7 Historia Avläst 16 mars 2009

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk