Riksväg 76

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
76

Riksväg 76 går mellan Gävle och Norrtälje.

Däremellan passerar den Skutskär, Älvkarleby, Karlholmsbruk, Skärplinge, Lövstabruk, Östhammar, Harg samt strax väster om Hallstavik. Vägens längd är ca 165 km.

Innehåll

Standard

Riksvägen passerar rakt igenom Skutskärs samhälle och har på denna sektion nära Gävle en omfattande arbetspendlings-trafik med många och långa fartbegränsade sträckor.

Mellan Älvkarleby och Östhammar har vägen en i förhållande till trafikmängden god standard fram till strax öster om Lövstabruk, där en äldre, smalare vägdel med många siktskymmande backkrön tar vid fram till Forsmarks bruk. Vid Forsmark ansluter länsväg 290 till Uppsala via Österbybruk.

Riksväg 76:s fortsättning från Forsmark fram till Östhammar är delvis relativt smal och kurvig med en lång genomfart genom Norrskedika samhälle. Östhammar passeras i stadens utkanter och någon kilometer söder om infartsrondellen till Östhammar ansluter vid Börstils kyrka länsväg 288 till Uppsala via Gimo och Alunda.

Riksväg 76 fortsätter söderut mot Hallstavik och Norrtälje genom täta skogsbygder. Hela vägsträckningen från Östhammar fram till söder om Hallstavik är mestadels mycket smal med en vägstandard som i långa stycken är helt otillräcklig i förhållande till trafikmängden. Förutom Hargs bruk någon mil söder om Östhammar passeras inga egentliga tätorter förrän vid Skebobruk strax söder om Hallstavik. Strax söder om Hargs bruk korsar riksväg 76 den relativt nybyggda, väst-östliga länsväg 292 på sträckan Gimo-Hargshamn.

Strax utanför Hallstavik - som inte syns från riksvägen - ansluter länsväg AB 1113 (som i Uppsala län övergår i länsväg C 661), en ej nummerskyltad större väst-östlig huvudled till Uppsala via Faringe kyrkby, vilken strax norr om Rasbo ansluter till länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar.

Vid Unungehöjden mellan Skebobruk och Edsbro svänger riksväg 76 vänster i en något märkligt utformad T-korsning med länsväg 280 mot Edsbro.

Efter ytterligare ca sju kilometer är det vid Söderby-Karls kyrka dags för ytterligare en likartad T-korsning med länsväg 283 mot Grisslehamn/Väddö, där trafiken på riksväg 76 mot Norrtälje måste lämna företräde för trafik från Grisslehamn i riktning mot Norrtälje.

Riksväg 76:s fortsättning söderut mot Norrtälje passerar genom mestadels spridd bebyggelse förutom genomfarten vid Estuna kyrkby. Riksvägen är även här relativt smal och kurvig och av sämre standard än trafikmängden egentligen kräver.

Riksvägen fortsätter rakt genom Norrtälje stad i en lång genomfart med ett flertal trafikljus innan den strax söder om Norrtälje ansluter till E18 mot Stockholm och Kapellskär samt även länsväg 276 mot Åkersberga.

Planer

Det planeras en ny förbifart förbi Norrtälje. Den befintliga vägen är hårt trafikerad och har farliga korsningar. Det planeras f.n. byggas under perioden 2013-2015. [1]

Det planeras också trafiksäkerhetsåtgärder i Skärplinge, dvs. sådant som gångbro, farthinder, smalare väg mm. Vägen går rakt genom Skärplinge centrum, vilket den kommer att fortsätta göra. Även i Älvkarleby centrum planeras trafiksäkerhetsåtgärder, men väg 76 går inte där utan utanför centrum.

Historia

År 1945-62 hette vägen Älvkarleby–Östhammar–Norrtälje–Stockholm Länsväg 275. En av Sveriges första motorvägar, Danderyd–Ullna, invigdes 1957 längs vägen (nu en del av E18, inte riksväg 76).

År 1962 gavs länsväg 275 namnet Riksväg 76 istället. Under 1970-talet tilldelades vägsträckan Norrtälje–Stockholm namnet E3 (nu E18), och 76:an förkortades och slutar efter det i Norrtälje.

Riksväg 76:s sträckning mellan Gävle och Älvkarleby var fram till 1977 en del av E4 mellan Uppsala och Gävle.

Vägen följer mestadels samma sträckning som på 1940-talet[1]. Undantag med nyare väg är förbifarten förbi Karlholmsbruk och sträckan Sonö–Söderby-Karl, som båda fanns på 1960-talet[2]. Några sträckor är breddade och rätade, till exempel Österlövsta–Forsmark.

Anslutningar och korsningar

Nr   Namn   Skyltning
1 1 22 1.svg motorväg Trafikplats Gävle södra E4 motorväg Stockholm Sundsvall; Sälgsjön?
1 1 21.svg i Gävle Centrum, Sörby ? (Rv 76 svänger)
1 1 21.svg i Gävle Centrum, hamn? (Rv 76 svänger)
1 1 23.svg i Älvkarleby 291 Tierp (Rv 76 svänger)
1 1 22 1.svg i Forsmark 290 Uppsala
1 1 22 1.svg vid Östhammar 288 Uppsala
1 1 22 1.svg nära Hargshamn 292 Hargshamn, Söderfors
1 1 23.svg nära Edsbro 282 Uppsala, 280 Rimbo Stockholm (Rv 76 svänger)
1 1 23.svg i Söderby-Karl 283 Grisslehamn (Rv 76 svänger)
1 1 24.svg i Norrtälje Centrum ? (Rv 76 svänger)
1 1 22 1.svg i Norrtälje E18 Färja Finland, 276 Åkersberga
Motorway DK S.svg 192 Trafikplats Norrtälje E18 motorväg Stockholm, 77 motorväg Uppsala

Externa länkar

  1. KAK:s bilatlas 1946
  2. KAK:s bilatlas 1966
Personliga verktyg