Naturhistoriska riksmuseet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 59°22′08″N 18°03′13″O / 59.36889, 18.05361

NRM leder hit. För den ryska musikgruppen, se NRM (band).


Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska Riksmuseet soderifran.jpg
Etablerat 1819
Plats Stockholm, Sverige
Typ Naturhistoriskt museum
Webbplats www.nrm.se
Naturhistoriska riksmuseets huvudentré
Naturhistoriska riksmuseet sett från Bergianska trädgården

Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges naturhistoriska riksmuseum, är ett nationellt biologiskt och geologiskt museum i Stockholm. NRM har även fått uppdraget som ansvarsmuseum i Sverige.

Innehåll

Beskrivning

Naturhistoriska riksmuseets samlingar är välkända över hela världen. Museet har över nio miljoner djur, växter, svampar, mineral och fossil från polerna till ekvatorn i samlingarna. Tillsammans med miljöprover, DNA, ringmärkningsdata och annat material är de oundgängliga för det vetenskapliga arbetet.

De forskare som arbetar vid NRM kartlägger arternas släktskap och mångfald, undersöker berggrundens uppbyggnad eller visar hur vi människor påverkar naturen omkring oss. Tio professorer leder arbetet tillsammans med vetenskapliga och tekniska medarbetare. Över fyrahundra gästforskare kommer till museet varje år. Museet har inga egna doktorander utan de forskarstuderande som har sin verksamhet vid NRM är associerade med något universitet. Det finns cirka fyrtio doktorander som arbetar vid museet.

Vid forskningsavdelningen drivs ett antal internationella projekt, som till exempel GBIF-Sweden[1], FishBase[2] och Synthesys[3].

Byggnaden inrymmer även Cosmonova, ett planetarium och Sveriges enda IMAX-biograf.

Naturhistoriska riksmuseet tillhandahåller kunskap både på Internet och vid personliga besök i det anrika museet i Frescati, Stockholm.

Besöksadress: Frescativägen 40, Tunnelbanestation Universitet.

Historia

Vetenskapsakademin hade redan kort efter sin inrättning fått flera gåvor av naturföremål, och vid en av de första sammankomsterna beslöts att inköpa ett skåp för deras förvaring. Samlingarna växte snabbt, men led genom täta lokalbyten både skada och förskingring. Bättre förhållanden inträdde, sedan akademin 1778 fått eget hus och sedan samlingarna året innan fick en särskild vårdare, zoologen J. Sparrman. Denne efterträddes 1798 av Konrad Quensel, som inlade stora förtjänster om föremålens vetenskapliga ordnande och förtecknande.

Några av dessa var flera mineralsamlingar, hovmarskalken friherre Charles De Geers stora entomologiska och andra zoologiska samlingar (1778) samt provinsialläkaren L. J. Montins herbarium (1785). Under Quensels tid tillkom genom kungligt beslut (1801) naturaliesamlingar, som tillhört drottning Lovisa Ulrika och som hade förvarats på Drottningholms slott. Redan 1784 hade bestämts att akademins museum vissa tider skulle hållas öppet för allmänheten och att samlingarna skulle demonstreras av föreståndaren. Sedan Olof Swartz (1807-18) skött vården om museet i sammanhang med sina befattningar som föreståndare för Bergianska trädgården och akademins sekreterare, fick det förstnämnda (1818) en särskild intendent i J. Y. Dalman.

Ungefär samtidigt hade hovmarskalken friherre Gustaf von Paykull som gåva till staten erbjudit sina rika zoologiska samlingar förvarade på Vallox-Säby i Uppland för att utgöra början till ett riksmuseum.

Samlingarnas snabba tillväxt gav 1828 anledningen till akademins beslut att inköpa Westmanska huset. Överflyttningen dit verkställdes av Sven Nilsson, vilken under sin intendentstid (1828-31) grundlade museets avdelningar ägnade åt den nordiska faunan. Under E. F. Fries (1831-39) tid som intendent öppnades museet i november 1831 för allmänheten. Namnet var i början zoologiska museet men ändrades 1841 till Naturhistoriska riksmuseet. Det fanns 5 avdelningar med var sin intendent.

Naturhistoriska riksmuseet har efteråt fått nya avdelningar, till exempel för samlingarna av fossila djur 1864, för samlingarna av arkegoniater och fossila växter 1885 samt för de etnografiska samlingarna 1900.

Efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg byggdes sedan 1910 det nuvarande museet i stadsdelen Frescati som var klart 1916.

Permanenta utställningar

 • 4 ½ Miljarder år - En utställning om dinosaurier och skapandet av jorden
 • Den mänskliga resan - En utställning om människans historia
 • Den sinnrika människan - En utställning om människokroppen
 • Liv i vatten - En utställning om allt från stora valar till små plankton
 • Livets mångfald - En utställning om livet, möt kräldjur, insekter och däggdjur
 • Natur i Sverige - En utställning om djurens beteende samt samspelet i den svenska naturen
 • Polartrakterna - En utställning om livet i den vita världen, Arktis och Antarktis
 • Skatter från jordens inre - En utställning om mineralens mystik, långväga meteoriter och gnistrande ädelstenar
 • Uppdrag: KLIMAT - En utställning om framtidens klimat och dess konsekvenser

Tillfälliga utställningar

 • Rainbow Animals - En utställning om homosexualitet i djurvärlden (08 nov 2008 - 03 maj 2009)

Myndigheten

Naturhistoriska riksmuseet
Departement Kulturdepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-1124
Myndighetschef Överintendent
Instruktion SFS 2007:1176
Webbplats www.nrm.se

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet, med uppgift att uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö.[4]

Källor

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Vetenskapsakademin#Naturhistoriska riksmuseet, 1904–1926 (Not).

Utställningarna

Referenser

 1. GBIF-Sweden (http://www.gbif.se)
 2. FishBase (http://artedi.nrm.se/fishbase_se/)
 3. Synthesys (http://www.synthesys.info/)
 4. 1 § förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Externa länkar

Personliga verktyg