Miljödomstol

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Miljööverdomstolen)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Rättsinstanser
i Sverige
Allmänna domstolar:

  Tingsrätt
  Hovrätt
  Högsta domstolen


Förvaltningsdomstolar:

  Länsrätt
  Kammarrätt
  Regeringsrätten


Specialdomstolar:

  Arbetsdomstolen
  Marknadsdomstolen
  Miljödomstol
  Migrationsdomstol
  Hyresnämnd
  Arrendenämnd
  Fastighetsdomstol
  Patentbesvärsrätten
  Tryckfrihetsdomstol


Skiljenämnd

Se även:

  Rättsväsen
  Domstol


Miljödomstol är beteckningen på en specialdomstol enligt 20 kap miljöbalken.[1]

Det finns fem miljödomstolar i första instans, nämligen

En miljödomstols dom eller beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt.

Miljööverdomstolens domar eller beslut kan sedan - efter prövningstillstånd - överklagas till Högsta domstolen.

Miljödomstol prövar mål om bland annnat mål om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, ersättning för miljöskador, frågor om solidariskt ansvar när fler vållat miljöskador och inlösen av egendom.[2] Miljödomstol prövar även - efter överklagande - länsstyrelses och annan myndighets beslut som meddelats med stöd av miljöbalken.[3]

Fråga om miljödomstol var rätt forum vid solidariskt ansvar har prövats av miljööverdomstolen i MÖD 2008:26 och besvarats jakande.[4]

Verkställighet

Miljödomstolens domar, som ofta avser vitesföreläggande, ska verkställas av svaranden respektive sökanden. Om domstolens dom inte följs kan detta anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utreder då om den anser att förpliktelsen enligt domen uppfyllts. Om domen inte följts kan Länsstyrelsen kräva att domen verkställs och eventuellt anmäla för förundersökning.

Historia

Miljödomstolarna bildades 1999. Tidigare avgjordes motsvarande frågor av bland annat av vattendomstolarna och av Koncessionsnämnden för miljöskydd.

Fotnoter

  1. https://lagen.nu/1998:808#K20
  2. https://lagen.nu/1998:808#K20P2
  3. https://lagen.nu/1998:808#K20P2S2
  4. https://lagen.nu/dom/mod/2006:26
Personliga verktyg