Hyresnämnden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Rättsinstanser
i Sverige
Allmänna domstolar:

  Tingsrätt
  Hovrätt
  Högsta domstolen


Förvaltningsdomstolar:

  Länsrätt
  Kammarrätt
  Regeringsrätten


Specialdomstolar:

  Arbetsdomstolen
  Marknadsdomstolen
  Miljödomstol
  Migrationsdomstol
  Hyresnämnd
  Arrendenämnd
  Fastighetsdomstol
  Patentbesvärsrätten
  Tryckfrihetsdomstol


Skiljenämnd

Se även:

  Rättsväsen
  Domstol

Hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd i Sverige, som har till uppgift att medla i hyrestvister samt att pröva vissa tvister mellan hyresgäst och hyresvärd. Nämnden kan även vara skiljenämnd i hyrestvister. Vissa av nämndens beslut kan överklagas till Svea hovrätt.

Det finns åtta hyresnämnder i landet som ansvarar för var sitt geografiskt område: Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå. Enligt Domstolsverket inkommer det varje år mellan 25 000 och 30 000[1] ärenden till hyresnämnderna.

Ordföranden i hyresnämnden benämns hyresråd. Hyresrådet är också ordförande i arrendenämnden på samma ort.[2] Chefer för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är de hyresråd som har anställts som chefer. I övriga hyresnämnder är lagmannen i tingsrätten på samma ort som hyresnämnden chef för nämnden.[3]

Exempel på ärenden

  • Om man hyr en lägenhet som man vill hyra ut i andra hand måste man be hyresvärden om tillstånd. Om hyresvärden ej vill ge sitt tillstånd kan man vända sig till hyresnämnden, som kan bevilja tillstånd mot hyresvärdens önskan.
  • En hyresgäst har oftast besittningsskydd; d.v.s. även om uthyraren vill att man flyttar kan man ha rätt att bo kvar så länge man sköter sig. Besittningsskyddet kan dock avtalas bort. För att ett sådant avstående av besittningsskydd ska vara gällande krävs i vissa fall att hyresnämnden godkänt detta.
  • Om en lägenhet hyrs ut till ett oskäligt högt pris kan hyresgästen ha rätt att få tillbaka pengar av uthyraren. Hyresgästen kan vända sig till hyresnämnden och ansöka om detta.

Externa länkar

Källor

  1. ”Hyresnämnden - en medlare i bostadstvister”. Domstolsverket. 22 augusti 2007. http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____823.aspx. Läst 6 mars 2008. 
  2. 5 § förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.
  3. 3 § förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion.


Personliga verktyg