Arbetsdomstolen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Rättsinstanser
i Sverige
Allmänna domstolar:

  Tingsrätt
  Hovrätt
  Högsta domstolen


Förvaltningsdomstolar:

  Länsrätt
  Kammarrätt
  Regeringsrätten


Specialdomstolar:

  Arbetsdomstolen
  Marknadsdomstolen
  Miljödomstol
  Migrationsdomstol
  Hyresnämnd
  Arrendenämnd
  Fastighetsdomstol
  Patentbesvärsrätten
  Tryckfrihetsdomstol


Skiljenämnd

Se även:

  Rättsväsen
  Domstol

Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol i Sverige vars syfte är att göra domstolsprövningar i arbetsrättsliga mål. Domstolens dom kan inte överklagas. Domstolens ledamöter utses av regeringen.

Fackföreningar och arbetsgivare kan väcka talan direkt i arbetsdomstolen. Enskilda arbetstagare kan överklaga till arbetsdomstolen, efter att först ha stämt arbetsgivaren i tingsrätten. Domstolens verksamhet regleras i lagen om rättegång i arbetstvister.[1]

Arbetsdomstolen består av högst fyra ordförande, högst fyra vice ordförande samt sjutton andra ledamöter.

Ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter utses bland personer som ej kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. De tre andra ledamöterna skall ha särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, en efter förslag av Svenska kommunförbundet, en efter förslag av Landstingsförbundet, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Denna sammansättning innebär att juristerna är i minoritet i domstolen och upplägget är unikt i de västerländska demokratierna. Väl att märka införlivades Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) med svensk lag 1995, varmed all lagstiftning och rättstillämpning i Sverige måste följa EKMR. Likafullt strider alltjämt ordningen i AD mot rätten till en rättvis rättegång enligt EKMR, vilket bland annat innebär att domstolen skall vara oavhängig och opartisk.[2]

Domstolens lokaler finns på Stora Nygatan 2 i Gamla Stan i Stockholm. Ibland kallas fastigheten Amiral Ryings palats men det är strängt taget endast palatsets magasin som Arbetsdomstolen förfogar över. Magasinet är idag domstolens stora sessionssal.

Innehåll

Anmärkningsvärd händelse

Efter en anmälan 1993 av Jacob Truedson Demitz prickades Arbetsdomstolens chefsdomare Hans Stark för att ha raderat vittnesmål på bandupptagningar som Kammarrätten i Stockholm hade begärt att få granska[3].

Arbetsdomstolens histora

Arbetsdomstolen inrättades 1928.

Referenser

  1. https://lagen.nu/1974:371
  2. EKMR artikel 6
  3. Beslut av Justitieombudsmannen 1993-12-07 och ett flertal tidningsreportage efter en artikel av Tidningarnas Telegrambyrå nästa dag

Externa länkar

Personliga verktyg