Härryda kommun

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Härryda kommun
Härryda kommunvapen
Härryda kommunvapen
Län Västra Götalands län
Landskap Västergötland
Domsaga Mölndals domsaga
Centralort Mölnlycke
Härryda kommun i Västra Götalands län
Folkmängd
 • Totalt
73:e av 290
32 395 invånare
Areal
 • Totalareal
 • Landareal
 • Vattenareal
238:e av 290
292,83 km²
268,43 km²
24,40 km²
Befolkningstäthet
 • Totalt
41:a av 290
120,7 invånare/km²
Kommunkod 1401
Webbplats www.harryda.se
Befolknings- och arealfakta från SCB 31/12 2006. Befolkningstäthet beräknas enbart på landareal.


Härryda kommun är en kommun i Västra Götalands län. Centralort är Mölnlycke.

Kommunen ingår i Storgöteborg.

Härryda kommun utgörs från väster till öster av församlingarna Råda, Landvetter, Härryda och Björketorp. Grannkommuner är Mölndal, Göteborg, Partille, Lerum, Bollebygd och Mark.

Medan Mölnlycke och Landvetter sedan 1960- och 1970-talen har expanderat på grund av sitt läge på nära avstånd till Göteborg, har de östliga kommundelarna Björketorps församling och Härryda inte vuxit i samma omfattning, utan behållit sin glesbygdskaraktär.

Innehåll

Etymologi

Härryda hittas första gången i källorna med namnformen Herryda och Herrida 1540, Härrydt 1567, Herrödha 1583, Härrya 1679 samt Härryda 1881. Förleden innehåller ånamnet Hära, syftandes på Härryda gård som var omkringflutna av Härån (numera benämnd Lillån eller Härsjöbäcken), där betydelsen av Här blir det fornvästnordiska hárr eller hærr, grå eller gråhårig (jämför Herre). Slutleden är en böjningsform av fornsvenskans rydh, röjning, öppen plats. Namnets grundform har varit Hærā-rydha.[1]

Administrativ historik

Härryda kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom sammanläggning av de tidigare landskommunerna Björketorp, Landvetter och Råda. Namnet togs från Härryda, som varit en kommun 1863-1952, då den lades samman med Landvetter. Namnet valdes för att bevara minnet av Härryda socken och samhälle, eftersom man trodde att orten skulle försvinna efter byggandet av Landvetter flygplats på grund av bullerstörningar. I stället har närheten till den stora arbetsplats flygplatsen är givit liv åt Härryda.

Till centralort valdes Mölnlycke.

Björketorps församling tillhörde före 1971 Bollebygds härad i Älvsborgs län, men bytte län det året (i enlighet med den då rådande centralortsteorin) och tillhör därför idag inte Bollebygds kommun.

Kommunvapnet

Blasonering: Medelst en stråle av silver styckad sköld, i blått och grönt, vari en av vågskuror bildad sänkt, smal bjälke av silver.

Sedan Härryda kommun bildats 1971 har några logotyper används för att symbolisera kommunen. Först användes det så kallade "Härrydakorset" eller "Härrydastjärnan" bildat av initialerna HK. Kommunen gjorde 1977 ett försök att registrera detta som ett vapen, men fick avslag då symbolen inte gick att beskriva i heraldiska termer.[2] Senare infördes en ny logotyp med ett flygplan, inte heller utformat heraldiskt. Först år 2007 kunde man enas om ett heraldiskt vapen. Därmed med blev Härryda sist ut bland Sveriges kommuner att anta ett sådant.[3]

Geografi

Kommunens yta består övervägande av skogsmark. Jordbruk finns i störst utsträckning i Storåns dalgång i Björketorp. Genom kommunen passerar Mölndalsån, som rinner genom sjöarna Västra Nedsjön, Landvettersjön (även kallad Gröen) och Rådasjön. Andra större sjöar i kommunen är Finnsjön i Råda, Yxsjön, Nordsjön och Östersjön vid gränsen mellan Råda och Landvetter, Hornasjön och Stora Härsjön i Härryda samt Gingsjön och Stockasjön i Björketorp. Klippans, Risbohults, Gallhålans, Rådasjöns samt en del av Delsjöområdets naturreservat ligger i kommunen.

Den största arbetsplatsen i kommunen är Göteborg-Landvetter flygplats. Ett stort pendelutbyte med Göteborg förekommer. I norra Mölnlycke är en företagspark sedan början av 1990-talet under utbyggnad.

Politik

Från kommunsammanläggningen 1971 till 1994 hade de borgerliga partierna majoritet i kommunen. Under mandatperioden 1994-1998 styrde Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet. 1998-2002 delades makten, på grund av ett jämnt valresultat, mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet å den ena sidan och de borgerliga partierna å den andra. SPI var med ett mandat vågmästare mellan blocken.

Efter valet 2002 bildade de borgerliga partierna och SPI en majoritet, och Folkpartiet fick ordförandeposten i kommunstyrelsen. SPI har dock, med tre mandat i kommunfullmäktige, kommit att fungera som ett självständigt vågmästarparti under stora delar av mandatperioden, vilket medfört att kommunen saknat en fast majoritet. Mellan februari 2005 och juni 2006 var dock Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och SPI i koalition, vilket medförde att kommunstyrelsen fick socialdemokratisk ordförande.

I valet 2006 fick de fyra borgerliga partierna tillsammans egen majoritet i kommunfullmäktige.

Partiernas representation i kommunfullmäktige under mandatperioden 2006-10: Socialdemokraterna (s) 15, Moderaterna (m) 13, Folkpartiet liberalerna (fp) 6, Centern (c) 3, Kristdemokraterna (kd) 3, Kommunpartiet 3, Miljöpartiet de Gröna (mp) 3, Vänsterpartiet (v) 2, Sverigedemokraterna (sd) 1.

Lokaltidning

Alla hushåll i Härryda kommun får lokaltidningen Härryda-Posten en gång per vecka sedan 1984. Tidigare fanns Härryda Tidning, utgiven 1975-84.

Orter

Andra tätbebyggda områden

Externa länkar

Litteratur om kommunen

  • Erixon, Ulf: Vägen västerut, 2005.
  • Magnusson, Åke: Vägnamnen berättar, 2005.

Se även litteraturhänvisningar i artiklarna om de olika tätorterna och församlingarna.

Referenser

  1. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län I: Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, red. Hjalmar Lindroth, Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg 1923 s. 15 + 137
  2. Neveus, de Wærn: Ny svensk vapenbok, 1992
  3. www.harryda.se


Personliga verktyg