Fordon

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is, eller på räls. Rent etymologiskt räknas även fartyg som fordon, liksom omvänt (källa SAOB).

Se transportmedel för en mer heltäckande beskrivning.

Skor, skidor, skridskor, rullskridskor och hästsadel räknas inte som fordon, trots att de är hjälpmedel för transport till lands eller frusen sjö. Häst räknas som fordon, när den används för att rida på.

Enligt svensk lag delas fordon in i motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp, efterfordon, cyklar, sidvagnar, hästfordon och övriga fordon.

Klassifikation av fordon i Sverige
motordrivet fordon släp­fordon efter­fordon,
terräng­släp,
sidvagn
cykel,
häst­fordon,
övrigt fordon
motorfordon traktor motor­­-
redskap
terräng­-
motor­­-
fordon
släp­vagn släp­släde
bil motorcykel moped
buss lastbil person­bil tung mellan­klass lätt kl. I kl. II kl. I kl. II

Innehåll

Lagstiftning

Den lagstadgade definitionen av flertalet fordonstyper finns i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Fordonstyper

Fordon som vanligtvis är Motordrivet fordon

Inklusive fordon med motor för framdrivning, som inte är avsedd för allmänna vägar.

Fordon som vanligtvis inte är Motordrivet fordon

Övriga fordon

Fordon som kan vara antingen Motordrivet fordon eller ej Motordrivet fordon.

Se även entreprenadmaskin, jordbruksmaskin, lyftkran, järnvägsfordon, vägmaskin.

Personliga verktyg