1 Kor 13

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1917
1: Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal.

2: Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.
3: Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn.
4: Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.
5: Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.
6: Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
7: Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.
8: Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna.
9: Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk;
10: men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.
11: När jag var barn, talade jag såsom ett barn, mitt sinne var såsom ett barns, jag hade barnsliga tankar; men sedan jag blev man, har jag lagt bort vad barnsligt var.
12: Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd.
13: Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

 

KJV
1: Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.

2: And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
3: And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
4: Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
5: Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
6: Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
7: Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
8: Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
9: For we know in part, and we prophesy in part.
10: But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
11: When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
12: For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
13: And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

 

PR33.38
1: Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

2: Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
3: Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.
4: Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5: ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6: ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7: kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.
8: Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.
9: Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10: Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.
11: Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.
12: Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.
13: Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |


  • Tungomål - Den kristna kärleken är bättre än mirakel-gåvor. Kärlekens natur är verksam. Den kristna kärleken bygger dock inte på det "märkliga" och spektakulära, utan på att ge det vi alla behöver, varje stund. Många andliga gåvor skall upphöra, men kärleken består.
  • All mänsklig kunskap är ofullständig och gäller bara för en tid. Med "mänsklig kunskap" avses det som tar sin utgångspunkt i människans eget tänkande. Människan är dock själv en del av skapelsen och ser inte alltid helheten, och hon har därför ofta fel utgångspunkt för sitt tänkande. Därför blir även många slutsatser fel.
  • Kärleken är tålmodig (Gal 5:22). Se även Rom 2:4, 2 Kor 6:6. När Kristus blev smädad, smädade han inte tillbaka (1 Petr 2:23).
  • Kärleken driver även undan rädsla (Joh 4:10). Många är osäkra och rädda inombords. De önskar att de inte vore rädda, ofta för vad människor skall tycka, rädda för att bli utstötta. Men de som har Guds kärlek sitt hjärta vet att de redan är älskade (Joh 4:10). För den som tagit emot Guds nåd bleknar rädslan för att inte duga.
    - I Bibeln får vi veta hur vi kan få bli av med vår rädsla!

Se även: People's New Testament

Personliga verktyg