Nationalepos

Från Rilpedia

Version från den 5 mars 2009 kl. 22.39 av Zorrobot (Diskussion)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ett nationalepos är ett epos vars motiv är något som varit av avgörande betydelse för nationen som sådan, till exempel om hur den grundades eller bevarades, eller om en svunnen ärorik period.

Innehåll

Historik

Förr var nationalepos en källa till historiekunskaper, vilket den moderna vetenskapen starkt tar avstånd ifrån då kravet på realistisk återgivning vanligen saknas totalt, och genren ofta ligger sagan nära. Undantag finns dock, så till exempel Thor Heyerdahl som dock blev allmänt kritiserad för sin forskning om Odens ursprung (se vidare Thor Heyerdahl). Kännetecknande för genren är att historiska fakta, eller data som verkar vara fakta, är blandade med legender och överdrifter, alternativt är av en sådan art att de inte kan kontrolleras och därmed verifieras. Förr var det vanligt att hänvisa till exempel till Eddan i kunga- och adelsgenealogier, vilket numera endast sker om det finnas stöd i flera, samtida källor.

Sverige saknar egentligen ett uttalat nationalepos; Erikskrönikan från 1320-talet har ibland felaktigt kallats så, vilket beror på att den bedömts som propaganda. Vissa menar att serien av Vilhelm Moberg om Utvandrarna når upp till status av nationalepos, vilket dels är en ideologisk fråga, dels en fråga om vilka formella kriterier man ska ställa på genren epos. Termen bör dock inte sammanväxlas med historisk roman eller krönika oavsett ett verks betydelse eller omfattning.

Några nationalepos

Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Se även

Personliga verktyg