Ulriksdals slott

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ulriksdal sign.jpg

Ulriksdals slott, Ulricsdahl, ligger vid Edsviken i Ulriksdal norr om Brunnsviken, Solna, Stockholms län. Slottet uppfördes 1643-1645 av Jakob De la Gardie och disponeras idag av kungen och förvaltas av Fastighetsverket.[1] Ulriksdal ingår i Nationalstadsparken, i dagligt tal "Ekoparken".

Innehåll

Historia

Ulriksdals slott sommaren 2006
Ulriksdals slott från Edsvikens is
Ulriksdals slottskapell, januari 2007
Ulriksdals orangeriet, januari 2008
Nätdragande morianen vid Igelbäcken
Carl Milles, ett av "Två vildsvin"

Ulriksdal hette från början Jacobsdal och anlades i mitten av 1600-talet i en ödslig och bergig terräng och detta herresäte är ett fullödigt uttryck för byggherren Jacob De la Gardies makt och rikedom. Om Hagaparken bär tydliga spår av 1700-talet, så ser man trots förändringar och ombyggnader att slottsmiljön på Ulriksdal hör hemma i stormaktstidens Sverige. Ulriksdal är sprunget ur en tid då naturen skulle tämjas. Barockparkens raka linjer och räta vinklar ger här talande vittnesbörd om detta. År 1684 övergår egendomen i kunglig ägo och ömsar namn från Jacobsdal till Ulriksdal. Namnet har det efter Karl XII:s bror Ulrik, som dog vid ett års ålder. Han fick slottet i dopgåva av sin farmor, änkedrottningen Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp.

Slottet

Slottsbyggnaden uppfördes 1639-1644, men slottet genomgick redan tidigt flera påkostade ombyggnader. Hedvig Eleonora hade stora planer med Ulriksdals slott och lät Nicodemus Tessin d.ä. utarbeta diverse skisser och förslag. Men pennigbrist stoppade projektet. År 1720 återupptogs byggprocessen under Carl Hårlemans ledning. Hårleman förverkligade bland annat ett av de allra första brutna mansardtaken i Sverige. I mitten av 1700-talet disponerades slottet av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika. Lovisa Ulrika inrättade här sin första teater, idag kallad Confidencen.

Dess nuvarande yttre utseende härrör från 1700-talets mitt. Men dess inre har förändrats vid flera tillfällen. Under Karl XV:s tid på slottet nyinreddes stora delar i en historieromantisk stil. Några rum har återställts så som kungen inredde dem. Till slottets särart hör något så ovanligt som en sentida kunglig inredning. Carl Malmsten iordningställde bland annat slottets vardagsrum för kronprins Gustaf VI Adolfs räkning i början av 1920-talet.

Parken

Parkanläggningen formades under 1600-talets andra hälft, men av de märkliga anläggningarna - den stora "Grottan, Andromedaklippan och Mons Mariae" - finns nu endast antydningar kvar. Till de äldre parkbyggnaderna hör Orangeriet. Huvudparten av de nuvarande planteringarna tillkom under Gustaf VI Adolfs tid, på 1930-talet. Trädgårdsarkitekten Gösta Reuterswärd anlitades 1935[2].

I parken finns Carl Milles skulpturguppen "Två vildsvin". Skulpturerna gjordes 1929 för Lord Melchett i England och föreställer två sittande vildsvin i brons.

Kapellet

Det nuvarande Ulriksdals slottskapell uppfördes i början av 1860-talet på initiativ av Karl XV, som då bebodde slottet. Kapellet ritades av kungens vän, arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, som även ansvarade för Karl XV:s nyinredningar av slottet.

Orangeriet

Det första orangeriet på Ulriksdal byggdes 1662-64 efter Jean de la Vallées ritningar. Då odlades bl. a. pomeranser, citroner och apelsiner i huset som sommartid flyttades ut i slottsparken. I början av 1700-talet uppfördes det nuvarande orangeriet, arkitekt var Nicodemus Tessin d.y.. Byggnaden uppfördes i sten istället för trä, som var ovanligt för tiden.

Under 1987-91 restaurerades och byggdes orangeriet om för att kunna öppna ett skulpturmuseum. De ursprungliga orangerigallerierna är sedan 1988 ett sommarmuseum där Nationalmuseums samlingar av svensk bildhuggarkonst från 1700-talets början till 1900-talet visas. Bland verken finns arbeten av Tobias Sergel, Bengt Erland Fogelberg, Johan Niklas Byström och Christian Eriksson.

Nätdragande morianer

I parken finns en skulpturgrupp föreställande två "Nätdragande morianer", som skapades 1845 av konstnären Pehr Henrik Lundgren (1824-1855). Gruppen placerades ursprungligen på ömse sidor om en bro över en av kanalerna framför Haga slott i Hagaparken. Efter sänkningen av vattennivån i Brunnsviken hamnade bron och morianerna på torra land, därför flyttades 1863 alltsammans till Ulriksdals slottspark och placerades vid Igelbäcken. Varje skulptur står på en fem cm hög gjutjärnsplatta, vilande på en gråsten.

Confidencen och Wärdshuset

Vid Ulriksdal ligger också Sveriges äldsta rokokoteater Ulriksdals slottsteater eller Confidencen, som är en juvel bland teatrar. Den inreddes på initiativ av drottning Lovisa Ulrika och invigdes 1753. Teatern användes även av Gustav III och Carl Michael Bellman, och på 1980-talet återupptäcktes den av operasångerskan Kjerstin Dellert. Idag med en sommarsäsong av opera, balett, konserter.

Mittemot Confidensen finns Ulriksdals Wärdshus, en träbyggnad med mycket snickarglädje. Värdshusföreståndare A G Carlsson hemställde år 1867 till Ståthållarämbetet att få uppföra en ny byggnad där. Idag är värdshuset välbesökt och anlitas gärna att arrangera fester, bröllop och konferenser.

Se även

Källor

  1. sfv.se
  2. Royalcourt.se

Externa länkar


Coat of Arms of Sweden.svg Kungliga slott i Sverige Flag of Sweden.svg
Kungliga slottet i Stockholm | Drottningholms slott | Gripsholms slott | Gustav III:s paviljong | Kina slott | Rosendals slott | Rosersbergs slott | Strömsholms slott | Tullgarns slott | Ulriksdals slott

Koordinater: 59°23′25″N 18°01′01″O / 59.39028, 18.01694

Personliga verktyg