Tankfartyg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Produkttankern M/T Bit Oktania till ankars utanför Preemraff Lysekil

Tankfartyg, ett slags bulkfartyg avsett för flytande laster (ex. råolja, vatten, kemikalier och flytande livsmedel).

Innehåll

Olika typer av tankfartyg

Se även fartygstyper.

Råoljetanker

Oljetankern är det allra vanligaste tankfartyget. Man fraktar råolja från offshoreanläggningar eller oljefält till ett raffinaderi. För att minska risken för explosioner i dessa pumpar man in syrefattiga nedkylda förbränningsgaser i lastrummen, s.k. inerta gaser.

Produkttanker

Fure Sun, en av Furetanks produkttankers, i Adriatiska havet

Produkttankern fraktar raffinerade oljeprodukter från ett raffinaderi till en oljeterminal eller konsument. Vanliga laster är diesel, bensin och flygbränsle. Kan även frakta råolja.

Kemikalietanker

Kemikalietankern fraktar olika kemikalier, men kan även hantera samma gods som produkttankern. Kemikalietankern är oftast mer avancerad än produkttankern när det gäller lasthanteringssystemet för att säkerställa att inte olika kemikalier riskerar att blandas.

Gastanker

En gastanker LNG- eller LPG-tanker transporterar naturgas eller kemiska gaser i flytande tillstånd. Gaserna är antingen djupkylda eller förvarade under tryck för att nå flytande form.

Storleksklasser

Tankfartyg delas in i olika klasser beroende på dess storlek:

  • Panamax: 60 000 - 80 000 dwt.

Panamax-fartygen är de största fartygen som kan passera Panamakanalen.

  • Aframax: 80 000 - 120 000 dwt.

AFRA står för Average Freight Rate Assessment och är en typ som är byggd efter beräkningar på optimal storlek för tankfartyg.

  • Suezmax: 120 000 - 200 000 dwt.

Suezmax-fartygen är de största fartygen som kan passera Suezkanalen.

  • VLCC: 200 000 - 320 000 dwt.

VLCC står för Very Large Crude Carrier och används, som namnet antyder till att frakta råolja.

ULCC står för Ultra Large Crude Carrier. ULCC-fartygen är världens största fartyg.

Miljöpåverkan

Oljetankern Exxon Valdez på grund på Bligh Reef i mars 1989
Amoco Cadiz efter förlisningen

Tankfartyg går oftast med last ena vägen och med tomma lasttankar på returresorna. För att få tillräckligt djupgående på returresorna fylls s.k. ballastvatten på i fartygen. Förr var det tillåtet att ha ballastvatten i lasttankarna, vilket resulterade i att mycket oljeförorenat vatten släpptes ut i havet när tankarna tömdes. Numera måste man emellertid ha särskilda ballasttankar, detta löses ofta genom att man använder så kallat dubbelskrov. I dag finns det ökande krav på hur spillolja skall tas om hand och ofta måste den separeras och tas om hand i depåer i hamnarna. Ändå förekommer oljespill i havet, ibland som stora utsläpp orsakade av ex. kollision eller grundstötning.

Världens största tankfartyg

Hellespont Alhambra är världens största oljefartyg och är världens största båt.


Se även

Hellespont Alhambra


Fartygstyper
Tankfartyg Råoljetanker Gastankfartyg Produkttankfartyg
Containerfartyg Oceangående containerfartyg Feederfartyg
Ro-ro-fartyg Ro-ro-fartyg Ro-pax-färja Biltransportfartyg
Bulkfartyg Bulkfartyg OBO-fartyg
Arbets- och specialfartyg Bogserbåt Isbrytare Offshorefartyg
Färjor/Kryssningsfartyg Kryssningsfärja Kryssningsfartyg Katamaranfärja Höghastighetsfärja
Örlogsfartyg Hangarfartyg Kryssare Jagare Fregatt Korvett Ubåt m. fl
Personliga verktyg