Tonnage

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ett fartygs tonnage [tɔnˈɑʃ] anger dess storlek. Det finns flera sätt att mäta tonnaget och metoderna kan beskriva såväl volymer som vikter (massor). Ordet härrör från måttenheten (måttenheterna) ton, vilket är den vanligaste enheten för att beskriva tonnage. Det används även som benämning för fartygsbeståndet inom ett rederi, en flotta eller ett land. Tonnage utgör grunden för olika avgifter och regler inom sjöfarten. Vid angivande av storlek används i allmänhet dödvikt för lastfartyg och deplacement för örlogsfartyg.

Innehåll

Olika fomer av tonnageangivelser

Dödviktstonnage

Dödviktstonnaget eng. deadweight är ett mått på fartygets maximala lastförmåga och är den totala vikten i engelska ton av last och bränsle som ett fartyg förmår bära när det nedlastas till största tillåtna djupgående (dvs. till plimsollmärket). Enheten är dödviktston och den engelska förkortningen dwt är vanlig. De största tankfartygen kan ha en lastförmåga av upp till omkring 500 000 dödviktston.

Deplacementstonnage

Deplacementstonnage anger massan av det av fartyget undanträngda vattnet, fartygets deplacement, vilket enligt Arkimedes princip bör vara fartygets totalvikt. Anledningen till att denna definition används är att deplacementet är enklare att mäta än fartygets vikt. Ett fartygs deplacement är alltså lika med fartygs totala vikt, inklusive egenvikt, last, besättning och förråd.

Brutto- eller nettotonnage

Brutto- eller nettotonnage anger fartygets volym inklusive respektive exklusive volymer som inte utgör lastutrymme. Brutto- och nettotonnage kallas i Sverige officiellt för brutto- respektive nettodräktighet. Måttenheter har varit:

  • Svår läst (pl. svåra läster)
  • Ny läst (pl. nyläster, användes i Sverige till 1870-talet)
  • Registerton = 100 engelska kubikfot = cirka 2,83 m³ (avvecklades successivt mellan 1982 och 1994; det finns dock ett stort antal mindre och äldre fartyg som fortfarande är mätta enbart enligt äldre regler)

Nya fartyg (tillverkade från och med juli 1982), och fr o m 18 juli 1994 alla fartyg, mäts enligt nya regler där formler anger fartygets bruttotonnage (GT) och nettotonnage (NT) utifrån fartygsritningarna och anges utan måttenhet. Bruttot beräknas utifrån fartygets totala inneslutna volym (Vc mätt i m3) med formeln:

GT = K_1\cdot V_c
där
K_1 = 0,\!2+0,\!02\cdot\operatorname{log_{10}}V_c


Fastställande av ett fartygs brutto- och nettodräktighet ombesörjs av en skeppsmätare hos Sjöfartsverket och metoden regleras i International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 IMO.

För containerfartyg är det ofta intressantare att veta hur många containrar som kan lastas. Eftersom längden på fartygscontainrar ofta varierar medan bredd och höjd är densamma används måttenheten Twenty Foot Equivalent Unit (TEU) vilket motsvarar en container med längden 20 foot. Ett fartyg som rymmer 100 st 40-foot-containrar lastar alltså 200 TEU. En TEU är ungefär 39 m³.

Personliga verktyg