Sandvikens kyrka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mittskeppet i Sandvikens kyrka

Sandvikens kyrka är en kyrkobyggnad mitt i Sandviken, Sandvikens församling i Gästrikland. Den tillhör Uppsala stift. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1930-1931 och ersatte en äldre kyrka på samma plats, byggd 1877 och riven 1932.


Innehåll

Kyrkobyggnaden

Sandvikens kyrka (bild), på en barr- och lövträdsbevuxen höjd, är murad i tegel, sockel och trappor i röd granit, och består av ett rektangulärt, treskeppigt långhus med smalare, rakslutet kor. Korets kraftiga murar bär upp ett torn. Koret flankeras av sakristia i norr och dopkapell i söder. Vidbyggda vapenhus på långhusets nord- och sydsida. Ingång i västgaveln samt via vapenhusen. Såväl exteriört som interiört har kyrkan formgivits i stram, nygotisk stil. Kyrkans murar är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av fönsteröppningar med flack, triangulär välvning. Perspektivportal i väster. Långhuset har sadeltak i två fall, med halvrunda takkupor. Det kraftfulla tornet kröns av en flack huv, lanternin och en reslig spånklädd spira med kopparspets och förgyllt kors.

Kyrkans västparti är utformat som förhall med en stentrapp till läktaren och ett vigselkapell, Mariakapellet. Kyrkorummet indelas i skepp av kolonner med huggna kapitäl. Det höga mittskeppet täcks av ett tunnvalv; koret är ribbvälvt. Högväggen genombryts av egenartade öppningar med mittpelare. Rymlig orgelläktare i öster, upplyst av fyrpassformig fönsteröppning. I tornet hänger fyra kyrkklockor varav två är från den gamla kyrkan. Kyrkan rymmer ca 800 personer.

Historik

Gamla kyrkan

Efter att Sandvikens Evangelisk-lutherska missionsförsamling bildats 1870 uppförde Evangeliska fosterlandsstiftelsens avdelning 1877 en träkyrka i Sandviken. En piporgel inköptes 1879 från Sorunda kyrka och 1883 såldes kyrkan till Sandvikens jernverk, som tog den i anspråk som brukskyrka. År 1886 fick Sandviken en kyrkogård och 1889 övergick både kyrka och kyrkogård i Högbo församlings ägo. Samma år skänkte konsul Göran Fredrik Göransson tvenne kyrkklockor till tornet. Tidigare hade man slagit med träklubba på två upphängda trianglar. Den 23 januari 1899 medgav Kungl. Maj:t att brukskyrkan skulle få anses som Högbo sockens huvudkyrka. Samma år köptes en ny orgel från Åkerman & Lund och den gamla orgeln såldes till metodistförsamlingen som sålde den vidare varpå den år 1905 installerades i Sandvikens baptistkyrka.

Nya kyrkan

Så småningom ansågs brukskyrkan emellertid för liten för den växande församlingen och år 1928 donerade disponenten Tord Magnusson 100 000 kronor till en ny kyrka. Professor Israel Wahlman (1870 - 1952) utarbetade ritningar och den 9 juni 1930 lades den första grundstenen. Vid detta tillfälle medverkade ärkebiskop Nathan Söderblom och i grunden murade man in ett dokumentskrin innehållande bibel, psalmbok, mynt, ett par tidningar och redogörelser för kyrkans och järnbrukets tillkomst. Den nya kyrkan invigdes den 29 november 1931 av domprost G. Lizell. Kostnaden för kyrkbygget var 505 576 kronor.

Omkring 1932 raserades den äldre stenkyrkan, men spår av grundmurarna syns fortfarande ett stycke norr om nuvarande koret. Inom murarna vilar bland annat den förste kyrkoherden och kyrkvaktaren.

Inventarier

Orgeln

Hedlundspositivet

Inköpt 1879 från Sorunda kyrka, 1899 demonterad och såld, 1905 återuppförd i Sandvikens baptistkyrka.

Åkerman & Lunds första orgel

Inköpt 1899 från Åkerman & Lund, 1931 såld till Aspeboda kyrka där den 1959 förstördes i en brand.

Åkerman & Lundorgeln

Disposition:

Huvudverk (I) C-a³ Svällverk (II) C-a³ Svällverk (III) C-a³ Pedal C-f¹ Koppel
Principal 16’ Borduna 16’ Gedackt 16’ Kontrabas 16’ I/P
Principal 8' Principal 8’ Salicional 8’ Subbas 16’ II/P
Dubbelflöjt 8’ Flûte harmonique 8’ Rörflöjt 8’ Ekobas 16’ (transm.) III/P
Borduna 8’ Fugara 8’ Principal 4’ Violoncell 8’ II/I
Oktava 4’ Kvintadena 8’ Spetsflöjt 4’ Gedackt 8’ (transm.) III/I
Hålflöjt 4’ Flûte octaviante 4’ Waldflöjt 2’ Flöjt 4’ III/II
Oktava 2’ Nasard 2 2/3’ Larigot 1 1/3’ Basun 16’ 4’ I/I
Mixtur IV chor. Piccolo 2’ Sesquialtera II ch. 2 2/3’ + 1 3/5’ Automatisk pedalväxling 16’ I/I
Trumpet 8’ Scharf III chor. Mixtur III-IV 16’ III/III
Klarinett 8’ Oboe 8’
Corno 4’ 6 fria komb.
Crescendosvällare Crescendosvällare Registersvällare

Gravkapell

Öster om kyrkan ligger ett gravkapell från 1906.

Staffansskuptur

I tallparken nedanför kyrkan finns en skulptur föreställande den helige Staffan, Hälsinglands apostel. Den är utförd av konstnären Oscar Antonsson i idefjordsgranit. Vid skulpturens fot rinner det upp en källa som, tillsammans med planteringarna däromkring, skall åskådliggöra ödemarkens blomstring, då man förkunnar kärlekens budskap. Skulpturen år donerad av Sigrid Göransson, sondotter till grundaren av Sandvikens Jernverk.


Externa länkar & källor

Litteratur & källor

  • Sten L. Carlsson: Sveriges kyrkorglar, Håkan Ohlssons förlag, Lund 1973. ISBN 91-7114-046-8. 
  • Dag Edholm: Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk, Proprius förlag, Stockholm 1985. ISBN 91-7118-499-6. 
  • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck: Orgelinventarium, Proprius förlag, Stockholm 1988. ISBN 91-7118-557-7. 
  • Jan Håkan Åberg (red.): Inventarium över svenska orglar 1990:II, Uppsala stift, Förlag Svenska orglar, Tostared 1990
  • Birger Olsson: Olof Hedlund, orgelbyggare, Göteborgs universitet, Institutionen för musikvetenskap, GOArt (1998), ISBN 91-85974-48-X
Personliga verktyg