Flöjt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om familjen med musikintrument. Ordet flöjt kan också syfta på tvärflöjt.
Herdepojke spelar flöjt. Målning av Sophie Gengembre Anderson, 1881
Tvärflöjtsspelare

Flöjten är förmodligen mänsklighetens äldsta musikinstrument; en flöjt gjord av mammutben hittat i de tyska Alperna som är mellan 30 000 och 37 000 år gammal är det äldsta musikinstrument som hittats. Den allra enklaste typen av flöjt är ett rör där man blåser över öppningen som när man blåser in i en flaska. I den andra änden av spektrat finns den västerländska konsertflöjten, den som de flesta av oss tänker på när vi hör ordet flöjt, med sitt komplexa system av hål och klaffar.

Toner bildas av en stående svängande luftpelare. Tonhöjden kan ändras, oftast genom att öppna och stänga en serie hål i flöjtrörets sida med hjälp av fingrar eller klaffar. Det finns även flöjter med en dragbar del för att ändra tonen.

Enkla pipor som saknar fingerhål eller annan anordning för att åstadkomma olika toner kallas normalt inte för flöjter trots att de räknas dit om vi går efter hur ljudet åstadkommes. Hit hör enkla folkinstrument, såväl som visselpipor som används för andra ändamål än musik. Även lergöken är faktiskt en sorts flöjt. En av huvudtyperna av orgelstämmor kallas flöjtstämmor, då piporna i dem rent ljudtekniskt kan betraktas som flöjter.

Innehåll

Typer av flöjter

Flöjter kan delas in på olika sätt. På de flesta av dem blåser man direkt på själva flöjten. Spaltflöjterna, varav den vi känner bäst är blockflöjten, har en kanal (spalt) som riktar luftströmmen mot en kant där tonen alstras. Detta gör instrumentet mera lättspelat, men minskar samtidigt musikerns kontroll över tonen något. Spaltflöjter är vanliga folkinstrument i de flesta kulturer; i Sverige har vi spilåpipan.

Ett annat sätt att dela in flöjter är mellan flöjter som blåses från sidan, såsom den västerländska konsertflöjten som vi vanligen kallar tvärflöjt och den indiska flöjten bansuri, och flöjter som blåses från änden såsom blockflöjter, shakuhachi från Japan och den sydamerikanska panflöjten. På flöjter som blåses från sidan används ett hål på flöjtens sida för att åstadkomma tonen, istället för att blåsa på rörets ände.

Flöjter kan vara öppna eller slutna i bägge ändar. Lergöken och panflöjten liksom visselpipan är slutna. Flöjter med öppna ändar, såsom tvärflöjten och blockflöjten, erbjuder en mjukare klangfärg och ger den spelande större möjlighet att påverka tonen. Orgelpipor finns både öppna och slutna, vilket ger olika klangfärg.

De flesta flöjter blåses med munnen, men i vissa kulturer finns näsflöjter. Orgeln blåses med hjälp av bälgar eller fläktar.

Den grekiska aulosen, ofta kallad dubbelflöjt, är egentligen inte en flöjt utan ett rörbladsinstrument liknande oboe.

Tvärflöjt

Huvudartikel: Tvärflöjt

Tvärflöjt eller traversflöjt är ett blåsinstrument som tillverkas av trä, metall och plastmaterial, helt eller delvis försedd med klaffmekanismer som täcker hålen. Tvärflöjter finns i fyra stämningar: piccola, alt, bas samt den vanligaste som kallas stor flöjt. Idag tillverkas tvärflöjter mest i metall, men de räknas fortfarande till träblåsinstrumenten. Exklusiv är silverflöjten helt tillverkad i silver.

Tvärflöjten hålls horisontellt och blåses från sidan.

Blockflöjt

Huvudartikel: Blockflöjt

Blockflöjten, finns i sopran-, alt-, tenor-, bas, kontrabas och subkontrabasutförande. Av dessa har bas- kontabas och subkontrabasblockflöjten ett krökt anblåsningsrör fram till luftspalten, och spelaren håller i sitt instrument på samma sätt som en fagottist, medan övriga blockflöjter blåses från änden av flöjten. Blockflöjten var mycket vanlig fram till 1600-talets slut, då tvärflöjten trängde undan den, men har fått en pånyttfödelse under modern tid. Olika blockflöjtsliknande instrument är vanliga folkinstrument; i Sverige finns exempelvis spilåpipa och härjedalspipa.

Lista över olika typer av flöjter

Se även

Personliga verktyg