Ärkebiskop

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ärkebiskop (av grekiska αρχή, arche, "ursprunglig", "förste", och επισκοπος, episkopos, "tillsynsman", "förman"; förkortas ibland ÄB) är en hög prästerlig befattning inom den katolska kyrkan och några protestantiska kyrkor.

Innehåll

Katolska kyrkan

Inom romersk-katolska kyrkan är en ärkebiskop den ledande biskopen i en kyrkoprovins, underställd kardinalerna och påven. Vissa ärkebiskopar är också primas.

Ärkebiskopsämbetet inrättades vid första konciliet i Nicaea 325. Detta föranledddes av att stiften hade blivit många och i vissa fall stora (även om de med dagens mått mätt var relativt begränsade i omfång). En ärkebiskop är en biskop som är primus inter pares (främst bland dem av samma rang) och saknar jurisdiktion över de andra biskoparna. I den östra kyrkan används titeln metropolit. Detta arrangemang speglas av ordningen mellan patriarkerna, som är huvudena för lokala, självständiga kyrkor i gemenskap med varandra. Bland patriarkerna är det biskopen av Rom, påven, som är primus inter pares. Detta är fortfarande Östkyrkans inställning till påvedömet. I princip finns det inget högre ämbete än biskopens inom den kristna kyrkan.

Anglikanska kyrkogemenskapen

Engelska kyrkan har två provinser med varsin ärkebiskop, en i York och en i Canterbury. Den senare är den anglikanska kyrkogemenskapens främste biskop.

Lutherska kyrkor

Svenska kyrkan har en ärkebiskop i Uppsala som varit ärkebiskopssäte sedan 1164. Ärkebiskopen är Svenska kyrkans högste ledare nationellt och internationellt. Uppgifterna sedan reformationen består bland annat i att viga nya biskopar, vilket sker i Uppsala domkyrka, att vara ordförande i Kyrkostyrelsen, Kyrkomötets läronämnd och domkapitlet, ha biskoplig tillsyn över Uppsala, Sigtuna samt Enköpings kontrakt, och leda de årliga prostmötena samt biskopsmötet. [1]. 2006 blev Anders Wejryd ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har sin ärkebiskop i Åbo, Nuvarande ärkebiskop är Jukka Paarma [2].

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan har sin ärkebiskop i Tallinn. Nuvarande ärkebiskop är Andres Pöder.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland har en ärkebiskop i Riga. Nuvarande ärkebiskop är Janis Vanags.

De lutherska kyrkorna i Norge och Danmark använder inte benämningen ärkebiskop men biskopen av Köpenhamn och Oslo har en jämförbar ställning med ärkebiskopen i Sverige och Finland.

Se även

Personliga verktyg