Sölvesborg

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln handlar om tätorten Sölvesborg. För kommunen Sölvesborg, se Sölvesborgs kommun.
Sölvesborg
Siffrorna avser orten
Läge 56°02′N 14°37′O / 56.033, 14.617
Landskap Blekinge
Län Blekinge län
Kommun Sölvesborgs kommun
Folkmängd(2005) 7 883 invånare
Area(2005) 571 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 28 maj 2008)

Sölvesborg är en stad och centralort i Sölvesborgs kommun i sydvästra Blekinge län. Staden är mest känd för Sweden Rock Festival, Sveriges största musikfestival.

Utanför Sölvesborg ligger Listerlandet och där återfinns bland annat fina sandstränder till exempel Sandviken (Siretorp och Sandviken), Hällevik och Torsö. Norr om Sölvesborg ligger Ryssberget där en av Sveriges största bevarade bokskogar finns att besöka. Vid Ryssbergets slutningar ligger också Gammalstorp och Bjäraryd.

Innehåll

Historia

S:t Nicolai kyrka

Staden Sölvesborg har medeltida anor, men platsen har enligt fynd varit bebodd sedan bronsåldern.

Staden har vuxit upp i skydd av Sölvesborgs slott, den viktiga medeltida riksborgen som under medeltiden också benämndes slott, beroende på att danska kungligheter ofta vistades här. I dag kvarstår den höga borgkullen och mindre rester efter det väldiga centraltornet samt källargrunder. Slottet eldhärjades vid flera tillfällen under striderna mellan svenskar och danskar, och efter stadens förlorade stadsprivilegier, kom borgen att förfalla. Under de nästkommande seklen blev slottet plundrat på sitt tegel, som användes för att bygga nya hus (Anglert).

Sölvesborg har en vacker och välbevarad stadskärna med gammal bebyggelse. S:t Nicolai kyrka är den enda kvarvarande medeltida byggnaden. S:t Nicolai kyrkas äldsta delar började byggas mot slutet av 1200-talet. 1486 skänkte kung Hans kyrkan till karmeliterorden som börjar bygga ett kloster i anslutning till kyrkan. Vid kyrkans norra sida, mellan kyrkobyggnaden och muren kan fortfarande vissa stenar ses som markerar de gamla väggarna från klostret. Inne i kyrkobyggnaden finns även kvar rester i form av äldre dörrar som har lett in i det dåvarande klostret. Utanför tornet och innanför i vapenhuset är uppställt två runstenar vilka tillhör de äldsta i Sverige, från ca 500-talet e.Kr. Den mest välbevarade stenen återfanns av en bonde i Gammalstorp.

Det skriftliga källmaterialet börjar med borgens omnämnande år 1343. 1394 dagtecknar ärkebiskop Jacop Ulfstand ett brev från Sölvesborg. Först år 1418 omtalas Sölvesborgs kyrka men kyrkan kan byggnadshistoriskt dateras tillbaka till slutet av 1200-talet. I kyrkan finns medeltida målningar, som kalkades över under reformationen, men som återfanns vid de restaureringar som företogs 1906. Ett gravvalv har funnits under altarområdet.

År 1405 omtalas ett lokalt helgon, S:t Enevald. Utanför staden finns också S:t Enevalds källa. Se vidare i Fotevikens databas nedan.

År 1445 får staden sina första stadsprivilegier av kung Kristoffer av Bayern. Staden härjades flera gånger under dansk-svenska krigen. 1452 brände svenskarna staden, men staden återuppbyggdes.

Under en stor del av sena medeltiden och fram till mitten på 1600-talet, var Sölvesborg administrativt centrum i den östra delen av Danmark, som Sölvesborgs län, omfattande Gärds, Villands och Listers härad. Staden förlorade dock sina rättigheter till förmån för andra städer västerut - byggandet av Kristianstad krävde att Sölvesborg gav upp sina rättigheter. Därefter kom staden att hamna i skymundan och fick inte stadsrättigheter förrän 1835 och blev stapelstad 1855. Staden fick sin tingsrätt, ritad av Gunnar Asplund runt 1920, placerad uppe på Möllebacken med utsikt ned mot stadens nya järnvägsstation.

Fortfarande återspeglar en stor del av centrala staden den medeltida stadsplanen. I samband med den stora stadsbranden 1801 förstördes stora delar av centrum, och det nya rådhuset byggdes efter branden 1805. Huset fungerade som stadens styreshus fram till 1985 då det nuvarande kommunhuset invigdes.

Staden fick ett uppsving vid mitten av 1800-talet som centrum i ett distrikt med brännvinsbrännerier. Även annan industri fanns under perioder i staden, bland annat Sölvesborgs Glasbruk och ett varv. Utvecklingen påskyndades även av järnvägens framdragning. 1874 knöts staden till Kristianstad och österut mot Karlshamnoch Karlskrona1886, samt järnvägen Sölvesborg-Hällevik 1902.

Dessa industrier fanns kvar fram till början av 1980-talet. I samband med Varvsdöden i Sverige, lades varvet ned och Sölvesborgs Glasbruk stängde slutligen portarna 1982. Idag finns inget kvar av glasbrukets område, men varvsområdet utgör ett industriområde.

Stadsvapen

Stadens vapen består enligt dekret från 1945: I ett fält av guld ett rött grekiskt kors åtföljt av fyra blå ålar med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, de båda till vänster vänstervända och de båda undre störtande.

De blåa ålarna ersatte de ursprungliga fyra 's' som fanns. Korset anses syfta på S:t Nicolai kyrka. Vapnet blev kommunvapen för Sölvesborgs kommun år 1971 och registrerades för denna i PRV år 1974.

Kultur och turism

Sölvesborg

Under sommarmånaderna är Sölvesborg högt uppskattad av turister som dubblar kommunens invånarantal från 16 000 till 30 000. Den största attraktionen är Sweden Rock Festival som går av stapeln i början av juni varje år och drar över 33 200 hårdrockare från hela världen till Sölvesborg. Själva rockfestivalen ligger i det lilla samhället Norje i utkanten av Sölvesborgs kommun. Från Sölvesborgs resecentrum går sedan bussar till/från rockfestivalen.

Stadens stadsfestival Killebom infaller första helgen i juli varje år.

Utflykter till ön Hanö utanför Sölvesborg är också ett trevligt sommarnöje. Ön var under Napoleonkrigen en bas för engelska flottan och har därför en engelsk kyrkogård.

Kulturcentret Konstnärsgården invigdes 28 juni 2008 och ligger på galleriet Karibakkas innergård. Här har bland annat bildkonstnären Jonas Lundh en ateljé och verksamhet. I övrigt ordnas konserter, utställningar och kulturkaféer här.

Kommunikationer

Sölvesborgs järnvägsstation ligger precis nere vid hamnen. Här går öresundståg mellan Karlskrona och Kristianstad vidare mot Malmö/Köpenhamn. Blekinge kustbana som banan heter är sedan juni 2007 elektrifierad.

Sölvesborg har ingen stadsbusstrafik men länsbussar går till de olika samhällena i kommunen. Vidare går där bussar till Kristianstad samt Karlshamn.

E22 går förbi utanför tätorten och har tre infarter/påfarter.

Övrigt

I Sölvesborgs centrum finns gratis parkeringsplatser men på vissa parkeringsplatser krävs det numera en P-skiva.

Noter

  1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005

Se även

Litteratur

  • Marit Anglert: Sölvesborg. Medeltidsstaden 54. Göteborg 1984.
  • Rut Liedgren: I Sölvesborg på 1800-talet. Lund 1964

Källor

Externa länkar


Personliga verktyg