Mjällby

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mjällby
Siffrorna avser orten
Landskap Blekinge
Län Blekinge län
Kommun Sölvesborgs kommun
Folkmängd(2005) 1 272
Area(2005) 167 hektar
Befolknings- och arealfakta från SCB[1] (uppdaterad 2008-03-11)

Mjällby, även benämnd Lister-Mjällby, är en tätort i Sölvesborgs kommun i Blekinge län.

Mjällby kommun, belägen i Listers härad uppgick år 1971 i Sölvesborgs kommun.

Kommunvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t år 1943: I fält av silver ett grönt potatisstånd med ståndare och potatisar av guld och däröver en grön ginstam belagd med en fisk av silver med röd beväring. Vapnet symboliserar potatisodlingen och fiskerinäringen i kommunen.

Utanför Mjällby i de gamla fiskeorterna talas den mycket speciella dialekten listerländska. Dialekten är numera påväg bort, framförallt när det gäller uttal, men vissa ord lever kvar. Den traditionella näringen är framförallt jordbruk men även fiske. Brevid byn ligger företaget Valeo Engine Cooling som tillverkar värmeväxlare (finns även i Linköping). Mjällbys fotbollsklubb heter Mjällby AIF.

Historia

Mjällby var, före såväl som efter Sydskandinaviens övergång från dansk till svensk suveränitet år 1658, en av traktens rikare socknar och flera arkeologiska fynd har gjorts inom församlingens gränser. Då som nu avskärmas Listerhalvön i söder av Hanöbukten och i norr av den sedan 1920-talet torrlagda vattenområdet Vesan. Denna geografiska förutsättning med flera förenande vattenvägar och få topografiska avskärmningar bidrog till att Lister (då omfattat av socknarna Mjällby, Gammalstorp, Ysane.) in på 1500-talet, i en del mycket begränsade avseenden, sågs som en egen liten provins under den danska kronan. Den dialekt som uppkommit och som till viss del finns kvar i byarna utanför, beror på den isolering området var utsatt för. Det uppkom vad man brukar kalla en språk-ö (att jämnföra med till exempel älvdalen och dess älvdalska). Isoleringen bidrog också med sociala problem då giftemål inom släkten var vanligt på grund av den låga nyinflyttningen, men också för att utöka gårdarnas egendom. Följden blev inavelsjukdomar som i folkmun kom att kallas för listersjukan (se källa).

Kända personer från Mjällby

Noter

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=2319

  1. Statistik från SCB: Tätorter; arealer, befolkning 2005
Personliga verktyg