Rosencreuzarna

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
The Temple of the Rose Cross, Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618.

Rosenkreuzare är medlemmar av hemliga ordenssällskap med esoteriska läror av växlande innehåll. Sällskapen har sitt ursprung i tyska sammanslutningar från 1600-talet. Flera internationella rozenkreuziska sällskap, med olika inriktningar, är verksamma i Sverige.

Innehåll

De historiska Rosenkreuzarna

Rosenkreuzarna var enligt legenden (den historiska verkligheten är omtvistad) en esoterisk sammanslutning i Tyskland som i början av 1600-talet sysslade med bland annat alkemi. Grundaren hette enligt legenden Christian Rosencreuz och denne har gett namn till sammanslutningen.

Rosenkreuzarna blev kända för allmänheten i början av 1600-talet genom utgivandet av skrifterna Fama Fraternitatis år 1614 och Confessio Fraternitatis år 1615 i Tyskland. Senare utgavs en tredje skrift vid namn Christian Rosenkreuz Alkemiska Bröllop år 1616, vilket sannolikt är rörelsens mest kända skrift. De har sedan dess omgivits av mytbildning och mystik.

Mycket av rosenkreuzarnas teorier handlade om en "ny tid" med en ny syn på religion, vetenskap och konst. Rosenkreutzarna var en del av den protestantiska reformationen och såg med oblida ögon på det katolska påvedömet. Främst var det emellertid ett andligt och mystiskt ramverk som flera av dåtidens lärde samlades kring, bland annat Descartes (som påstod sig vara medlem). Under 1600 talet var rosenkreutzeriet dolt för de många. Det hindrade inte att en omfattande envägskommunikation rådde där många sände öppna brev till rosenkreutzare i hopp om att erbjudas medlemskap. Men tystnad rådde.

Under upplysningstiden trädde emellertid rosenkreutzarna in på arenan som ett, om inte öppet så åtminstone ett i vissa kretsar estimerat sällskap. De två största ordnarna var de tyska Gold- und Rosenkreutz (GuRK) som stiftades av Samuel Richter (Sincerus Renatus) vid slutet av 1600-talet. Den andra orden var ett resultat av den första, kallades Asiatiska bröderna (AB) och stiftades av en Hans Heinrich Ecker von Eckhoffen år 1780. GuRK ägnade sin tid åt alkemisk initiatorisk praktik och räknade bland sina medlemmar bland annat Goethe. AB fortsatte på den alkemiska vägen, men blandade även in magi och antinomiansk sabbatianism. Denna orden har haft kända svenska medlemmar, bland annat hertig Carl och den ryktbare Boheman (som var den som förde in orden till Sverige). Även GuRK fanns i Sverige.

Efter att ha somnat in vid 1800-talets gryning återkom de rosenkreutziska sammanslutningarna åter vid slutet av århundradet. L'Ordre Kabbalistique de la Rose + Croix och Rose Croix d'Orient som leddes av de Guita och Mauer var representanter för den franska ockulta vågen. Tillsammans med den engelska Hermetic Order of the Golden Dawn är dessa de främsta representanterna för den rosenkreutziska återkomsten. Samtliga tre är fortfarande representerade i världen.

Även mycket av frimurarvärlden har tagit stort intryck av rosenkreutzarna. Flera frimurarordnar har höggradsystem som tagit upp rosenkreutzisk symbolik, bland annat den svenska frimurarordens höggradsystem som skapades av hertig Carl. Vissa frimurarordnar, som till exempel Memfis-Mizraim-riten är arbetar inte endast enligt rosenkreutzisk symbolik utan även med dess mer praktiska tekniker såsom alkemi, magi och odödlighetslära.

Det mest intrikata och, ur esoterisk infallsvinkel, mest avancerade rosenkreutziska systemet är Arcana Arcanorum. Detta är en andlig alkemisk odödlighetslära som syftar till att vägleda kandidaten genom allt djupare initiatoriska nivåer för att slutligen finna de vises sten. Med denna ska kandidaten, som nu blivit mästare, återskapa sig själv till kropp, själ och ande (salt, svavel och kvicksilver) för att bli odödlig. Arcana Arcanorum kan spåras tillbaka till 1600-talets store tyske alkemist Michael Maier och genom 1700-talets Cagliostro och slutligen i 1800-talets Memfis-Mizraim-rit. Intressant nog finns det klara paralleller mellan Arcana Arcanorum och de mest avancerade österländska alkemiska teknikerna så som de lärs ut i den tantriska kriya yogan och den daoistiska inre alkemin. Men var ett inflytande ägt rum, och om, har aldrig fastställts.

Rosenkreuzarordnar i Sverige

Idag finns det flera ordenssällskap som anser sig vara arvtagare till Rosenkreuzarna. I Sverige finns huvudsakligen två versioner: de operativa logerna som huvudsakligen hämtar inspiration från Rosenkreuzisk alkemi, mystik och magi, samt de symboliska som huvudsakligen samlas kring Rosenkreuziska manifest och övriga filosofiska läror.

Svenska Misraimförbundet (fd. Merlinorden)

Även Ordo Merlini et Rosae Crusis, vanligen kallad Merlinorden, kan räknas hit. Merlinorden är ett hermetiskt ordenssällskap som grundades i Stockholm 1988. Ursprungligen växte det fram ur Föreningen Yggdrasil, en förening för utforskandet av keltisk mystik och fornnordisk sejd, när intresset för den hermetiska traditionen fördjupades hos vissa av medlemmarna.

Merlinorden har sedan sommaren 2007 bytt namn till Svenska Misraimförbundet, Societas Misraim. Svenska Misraimförbundet arbetar med Rudolf Steiners Misraimrit, som Steiner utvecklade mellan 1906 och 1914 och delvis vidareutvecklade under de sista åren av sitt liv. Steiners rit är en fortsättning av den ursprungliga rosenkreuziska linjen av Misraimriten. Verksamma loger av Svenska Misraimförbundet är numera Merlinlogen i Stockholm, Drottning Ommas loge i Ödeshög, Frejalogen i Göteborg samt kapitlet Rosornas Gåva i Ödeshög. Samarbete sker med Steiners Misraimrit i Skandinavien och internationellt, framförallt med Danmark och Belgien. Sedan det skandinaviska samarbetet intensifierats under hösten 2007 har Svenska Misraimförbundet ensamrätt på Steiners Misraimrit i Sverige. De grupper i Sverige som vill arbeta med Steiners rit måste gå genom Svenska Misraimförbundet.

Svenska Misraimförbundet tillhör de traditionslinjer av Misraimriten som har de ursprungliga egypto-hellenska invigningar som kallas Arcana Arcanorum. Steiners rosenkreuziska Misraimrit innesluter Arcana Aracanorum.

Gyllene Gryningens Hermetiska Orden

En av de mest ryktbara operativa Rosenkreutziska ordensssällskapen är Golden Dawn, som i Sverige är verksamt under namnet Rosenkors-Orden, Alpha et Omega, vars yttre orden utgörs av Gyllene Gryningens Hermetiska Orden. Denna operativa orden har varit verksam i Sverige sedan 1994 men internationellt sedan 1982. Denna orden påstår sig, förutom att vara en avkomma i rakt nedstigande led till det ursprungliga Hermetic Order of the Golden Dawn från 1888, tillika vara en arvtagare till GuRK och AB, såväl som till Backstroms Societas Rosicruciana, Les Frères Ainées de la Rose+Croix (F.A.R.+C.), Rose Croix d'Orient (Egyptens Roskors) and the Reaux Croix (Elus Cohen).

Sofia Gille

Arbetar sedan 2000 med en vidareutveckling av det steinerska systemet från 1907 - 14 i vilket integrerats en utveckling av den ofullbordade ansats han påbörjat vid sin död 1924. Sedan 2007 är S|G en självständig struktur.

Sodalitas Rosae + Crucis & Solis Alati

I Sverige finns även en sedan år 2002 grundad operativ orden som påstår sig vara en nutida arvtagare till de svenska avdelningarna av GuRK och AB: Sodalitas Rosae + Crucis & Solis Alati.

Kända rosenkreuzare

Följande kända vetenskapsmän och filosofer ingick i kretsen kring de tidiga historiska Rosenkreuzarna:

Fördjupningslitteratur

Rosenkreuzarna förekommer livligt i diverse konspirationsteorier, bland annat i Umberto Ecos Foucaults pendel. Mer seriös litteratur är The Rosicrucians och Rose Cross and the Age of Reason av Christopher McIntosh och, för den Svenska aspekten, Rose-Cross over the Baltic av Susanna Åkerman.

Se även

Externa länkar

Alkemiskt, mystiskt och magiskt inspirerade

Filosofiskt och mystiskt inspirerade

Övriga Länkar

Personliga verktyg