Lista över skelettmuskler

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Lista över skelettmuskler:

Överkropp Underkropp
Kroppsdel Vetenskapligt namn Kroppsdel Vetenskapligt namn
Underarm baksida Abductor pollicis longus Lår baksida Adductor brevis
Armbåge Anconeus Lår baksida Adductor longus
Överarm framsida Biceps brachii Lår baksida Adductor magnus
Överarm framsida Brachialis Lår baksida Biceps femoris långa huvud (biceps femoris caput longum)
Överarm framsida Brachioradialis Lår baksida Biceps femoris korta huvud
Överarm framsida Coracobrachialis Smalben framsida Extensor digitorum longus
Axel utsida Deltoid Smalben framsida Extensor hallucis longus
Rygg Erector spinae Smalben framsida Flexor digitorum longus
Underarm baksida Extensor carpi radialis brevis Smalben baksida Flexor hallucis longus
Underarm baksida Extensor carpi radialis longus Smalben baksida Gastrocnemius
Underarm baksida Extensor carpi ulnaris Stuss Gluteus maximus
Underarm baksida Extensor digiti minimi Stuss Gluteus medius
Underarm baksida Extensor digitorum Stuss Gluteus minimus
Underarm baksida Extensor indicis Lår baksida Gracilis
Underarm baksida Extensor pollicis brevis Höft/mage Iliopsoas
Underarm baksida Extensor pollicis longus Höft Inferior gemellus
Underarm framsida Flexor carpi radialis Höft Obturator externus
Underarm framsida Flexor carpi ulnaris Höft Obturator internus
Underarm framsida Flexor digitorum profundus Lår baksida Pectineus
Underarm framsida Flexor digitorum superficialis Smalben baksida Peroneus brevis
Underarm framsida Flexor pollicis longus Smalben baksida Peroneus longus
Rygg Infraspinatus Smalben framsida Peroneus tertius
Rygg Latissimus dorsi Höft Piriformis
Nacke Levator scapulae Smalben baksida Plantaris
Mage Obliques Knä baksida Popliteus
Underarm framsida Palmaris longus Höft Quadratus femoris
Bröst Pectoralis major Lår framsida Quadriceps
Bröst Pectoralis minor Lår framsida Rectus femoris
Underarm baksida Pronator quadratus Lår framsida Sartorius
Underarm baksida Pronator teres Lår baksida Semimembranosus
Mage Rectus abdominis Lår baksida Semitendinosus
Rygg Rhomboid major Smalben baksida Soleus
Rygg Rhomboid minor Superior gemellus
Bröst Serratus anterior Tensor fascia lata
Rygg Subscapularis Smalben framsida Tibialis
Underarm baksida Supinator Lår framsida Vastus intermedius
Axel Supraspinatus Lår framsida Vastus lateralis
Rygg Teres major Lår framsida Vastus medialis
Rygg Teres minor
Rygg Trapezius
Överarm baksida Triceps brachii

Muskler i hand och fot

Hand

Se även


Personliga verktyg