Bro kyrka, Gotland

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 57°40′12.90″N 18°28′29.10″O / 57.67025, 18.47475

Bro kyrka från sydväst

Bro kyrka är en kyrkobyggnad i Bro i Visby stift. Den var tidigare församlingskyrka i Bro församling, men sedan 1 januari 2007 är den en av kyrkobyggnaderna i Väskinde församling, båda församlingarna i Visby stift. Bro kyrka ligger 12 kilometer östnordöst om Visby.

Innehåll

Kyrkobyggnaden

Bildsten i sydväggen

Bro kyrka har en prägel av tidig medeltid över sig. I långhusets sydfasad finns ett flertal reliefer från en takfotsfris i den äldsta kyrkan och dess portaler pryds av skulpturer som framställer Marie bebådelse och Jesu födelse.

Invändigt är kyrkan välvd med kryssvalv med medeltida målningar, tyvärr delvis skadade. Över triumfbågen kan man dock urskilja Jesus omgiven till vänster av Maria och Johannes döparen samt till höger av Sankt Bartolomeus och Sankt Olof. I slutet av 1600-talet "förbättrades" målningarna. Inredningen är i en enhetlig karolinsk stil.

Historik

Någon gång under 1100-talet uppfördes den första stenkyrkan i Bro. Den bestod av långhus med kor och torn i romansk stil. År 1236 byggdes ett nytt kor i unggotisk stil, sannolikt av byggmästaren Lafrans Botvidarson. Hans arbeten känns igen på den sirliga, brodyrartade portalornamentiken. Litet senare omkring år 1300 revs långhuset och ett nytt uppfördes i höggotisk stil. Den gamla kyrkans precisionshuggna fasadstenar återanvändes i de nya delarna. Tack vare detta bevarades dess rundbågefriser och djurskulpturer. Man förleds därför att tro att murarna är äldre än vad de egentligen är. Det gamla tornet fick däremot stå kvar oförändrat, trots att det i storlek var avpassat till den mindre romanska kyrkan, men vid tornets sydsida byggdes en bönekammare med hagioskop. Under byggnadstiden tillkom också en figursvit ovanför triumfbågen och målningar i valvet.

Under 1300-talet uppfördes ett inclusorium framför tornets södra sida. Där kunde den frivilligt låsas in som på livstid ville ägna sig åt böner och betraktelser. Ett sådant här rum finns i ett halvdussin gotländska kyrkor.

Bro kyrka var under medeltiden en vallfartskyrka, eftersom det fanns en bit (en flisa) av Kristi kors, vilket var en viktig relik. Vallfartstraditionen har fortsatt långt efter reformationen. Besökarna besökte kyrkan, gav en gåva och bad om eller tackade för hjälp. Av naturliga skäl var sådana här besök särskilt vanliga bland sjömän.

Under 1690-talet utstofferades målningarna i valven delvis, liksom figursviten över triumfbågen. Senare, under 1700-talet, förändrades interiören.

År 2001-2002 gjordes en invändig renovering. Man fann då ett gammalt trägolv, som daterades till början av 1200-talet, varvid ett nytt trägolv tillverkades i form av en exakt kopia, som lades ovanpå det medeltida golvet.

Inventarier

  • Kyrkklocka från 1400-talet med inskrift på plattyska - efter översättning: "Det helga kors i Bro, det vare oss nådigt, därför bliva vi glada".

Orgel

Dörr i sydportalen

Ursprunglig disposition:

Manual C-f³
Gedacht 8’
Viol di Gamba 8’
Principal 4’ (fasad)
Offen Fleut 4’
Octava 2’
Super Octav 1’
Trumpet 8’
  • 1863: Reparation av orgelbyggare Nils Petter Petersson (1825-1880), Visby.
  • 1954: Reparation & ombyggnad av Theodor Frobenius, Lyngby, Danmark. På förslag av komminister Lars Magnus Holmbäck, Vall, byts den ursprungliga Offen Fleut 4' ut mot Rörflöjt 8'. Vidare får Octava 2' tolv nya pipor och alla pipor i Super Octav 1' nytillverkas.
Interiör mot orgeln

Nuvarande disposition:

Manual C-f³ Pedal C-d¹
Gedacht 8’ bihängd
Viol di Gamba 8’
Principal 4’ (fasad)
Rörflöjt 4’ (1830/1954)
Octava 2’
Super Octav 1’ (1954)
Trumpet 8’

Externa länkar

Litteratur och källor

  • Sten L. Carlsson: Sveriges kyrkorglar, Håkan Ohlssons förlag, Lund 1973. ISBN 91-7114-046-8. 
  • Dag Edholm: Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk, Proprius förlag, Stockholm 1985. ISBN 91-7118-499-6. 
  • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck: Orgelinventarium, Proprius förlag, Stockholm 1988. ISBN 91-7118-557-7. 
  • Tore Johansson (red.): Inventarium över svenska orglar, 1989:II Visby stift, Förlag Svenska orglar, Tostared 1990, ISSN 1100-2700
Personliga verktyg
På andra språk