Kristus

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huvudartikel: Kristologi
Kristus Allhärskaren (Pantokrator). Den vanligaste framställningen av Kristus inom Ortodoxa kyrkan.
Det så kallade Kristusmonogrammet, bestående av de två första bokstäverna i Kristus på grekiska - χριστος. Här flankerat av den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet - Gud (Fadern), enligt trinitarisk teologi likställd med Sonen (Jesus), är den förste och den siste, begynnelsen och änden (Upp. 1:8, 17-18; 21:6).

Kristus är en titel som av de troende kristna har givits åt Jesus från Nasaret.

Kristus är den latinska översättningen av grekiska Χριστός (Christós) som betyder "den Smorde". Det är i sin tur en översättning av det hebreiska Mašíaḥ (Messias). I Gamla Testamentet smordes konungen (David - 2 Sam. 16:13), prästen (Aron - 2 Mos. 30:30) och ibland även profeten (Elisa - 1 Kung. 19:16). Vid smörjelsen kom den Helige Ande, enligt Bibelns berättelser, över personen.[1] Messiasbegreppet står alltså för en mäktig person, utrustad av Gud på ett alldeles speciellt sätt. Gamla Testamentet/Tanach förutsäger på många ställen att en Messias skall komma. Förväntningarna på detta var vid vad som senare skulle bli vår tideräknings början stora. Jesus gick enligt Nya Testamentet in i dessa förväntningar och bejakade att de handlade om honom själv (Luk. 24:27), även om han också stod för en gentemot sin tidsanda självständig tolkning av dem.[2] Det som förvånade samtiden mest var tanken att Messias måste lida.[3] Judarna avvisar fortfarande tanken på en lidande Messias och avvisar därför också Jesus som Messias.

Nya Testamentets författare (traditionellt Matteus, Markus, Lukas och Johannes) accepterar Jesu anspråk på att vara Messias och ser Jesus både som konung,[4] präst,[5] och profet.[6] Som profet undervisade han och gjorde under (Matt. 5ff). Som präst frambar han sig själv som ett offer för våra synder.[7] Som konung är han redan nu det kristna folkets regent, och en gång skall han komma åter och regera över allt.[8]

De flesta kristna betraktar även Jesus, efter hur han beskrivs i Nya Testamentet, som gudomlig - Gud som blivit människa,[9] och som människornas frälsare, som räddar oss från synden (Hebr. 9:28) och dess konsekvenser:[10] skilsmässa från Gud,[11] lidande[12] och död.[13]

Se även

Bibelhänvisningar

 1. 2 Sam. 16:13; Jes. 61:1
 2. Joh. 6:14-15; 12:23-36
 3. 24:26; Joh. 12:23-36; Apg. 17:1-3
 4. Matt. 21:5; 25:34, 40; Luk. 1:32-33; 19:38; Joh. 12:15; 18:37; 19:14, 15; 1 Tim. 1:17; 6:15; Upp. 17:14; 19:6, 16
 5. Hebr. 4:14-5:10; 6:20; 7:1-10:18
 6. Luk. 4:24; Joh. 4:19
 7. Hebr. 7:1-10:18
 8. Dan. 7:13-14; Matt. 28:18-20; Luk. 1:32-33; Apg. 1:6-11; Fil. 2:5-11; 1 Tess. 4:13-17; 1 Tim. 1:17
 9. Joh. 1:1-5, 9-14, 18; Fil. 2:5-11; Kol. 1:15-18; Hebr. 1:1-14; 2:5-18
 10. 1 Mos. 2:17; Rom. 6:23
 11. Rom. 5:1-5; Hebr. 10:19-20
 12. Rom. 8:18; Upp. 21:4
 13. Rom. 8:9-11; Upp. 21:4
Personliga verktyg